Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Transport drogowy

Sšdowy triumf Ubera nad Wisłš

Bloomberg
Precedensowe postanowienie krakowskiego sšdu. Urzędnicy miejscy nie majš uprawnień do występowania przeciwko kierowcom korzystajšcym z kontrowersyjnej aplikacji.

Krakowscy urzędnicy, którzy wypowiedzieli wojnę przewoŸnikom jeżdżšcym dla Ubera, przegrali z wymiarem sprawiedliwoœci – ustaliła „Rzeczpospolita". Sšd Rejonowy w Krakowie w ubiegłym tygodniu umorzył postępowanie w sprawie kierowcy korzystajšcego z aplikacji łšczšcej przewoŸników z pasażerami.

Popularnoœć ubera w Polsce szybko roœnie
Rzeczpospolita

Będš kolejne odwołania

To pierwsze takie postanowienie sšdu w Polsce. Sšd w całoœci podzielił podnoszone przez obronę argumenty dotyczšce braku uprawnienia prezydenta Krakowa do występowania w sprawie w charakterze oskarżyciela publicznego. Temida uznała również, iż miejscy urzędnicy nie majš legitymacji do kontrolowania takich kierowców.

Taka decyzja sšdu może być skutecznš tarczš dla Ubera w naszym kraju. Œrodowisko taksówkarskie wielokrotnie protestowało przeciwko działalnoœci amerykańskiej firmy, twierdzšc, że jej kierowcy jeżdżš nielegalnie – bez wymaganych licencji, taksometrów czy oznakowań pojazdu.

Uber działa w 640 miastach w 90 krajach œwiata, w tym siedmiu aglomeracjach Polski. Nasz rynek jest trzecim najlepiej rozwijajšcym się w Europie. Na wielu rynkach, gdzie pojawia się Uber, wybuchajš protesty. Każde sygnały poparcia ze strony administracji państwowej, regulatorów rynku czy korzystne wyroki sšdu dajš start-upowi, wycenianemu na grubo ponad 60 mld dol., oręż do walki z przeciwnikami. W Polsce Uber otrzymał już m.in. wsparcie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który niemal rok temu stwierdził, że amerykańska firma nie jest nieuczciwš konkurencjš. „Dla konsumentów pojawienie się nowego przewoŸnika oznacza zwiększenie możliwoœci wyboru, zaœ dla pozostałych uczestników rynku stanowi wyzwanie, aby podnosić jakoœć i innowacyjnoœć swoich usług" – napisał wówczas UOKiK.

Teraz Uber zyskał wsparcie wymiaru sprawiedliwoœci. – Cieszy nas, że krakowski sšd przychylił się do wniosku kierowcy korzystajšcego z aplikacji. Umorzenie sprawy wyraŸnie wskazuje, że sšd podzielił opinie prawników, którzy wskazujš, że kontrole prowadzone przez urzędników miejskich z Krakowa nie sš zgodne z przepisami – komentujš przedstawiciele polskiego oddziału Ubera.

Amerykański start-up podał, że kierowcy sprawdzani przez krakowskich urzędników będš dalej składać „odwołania od nieprawomocnych decyzji wydawanych z naruszeniem prawa". Wyrok Sšdu Rejonowego nie jest prawomocny. Strony wcišż czekajš na jego uzasadnienie.

Miasto przeciw Uberowi

Kraków to miasto, które wypowiedziało prawdziwš wojnę kierowcom Ubera. Urzędnicy w zeszłym roku prowadzali zmasowane kontrole przewoŸników, podszywajšc się m.in. pod klientów i zamawiajšc przez aplikację przejazd. Na kierowców posypały się kary. Zarzucona im m.in. jazdę bez cennika czy wykroczenia skarbowe. Sprawy kierowano też do Inspekcji Handlowej, urzędów skarbowych czy Inspekcji Transportu Drogowego.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL