Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Transport drogowy

KE za płacš minimalnš w transporcie międzynarodowym

123rf
KE przedstawiła w œrodę propozycję przepisów, które zobligujš firmy transportowe do stosowania płacy minimalnej wobec kierowców wykonujšcych przewozy międzynarodowe. Ma być stosowana, jeœli kierowca spędzi więcej niż trzy dni w miesišcu w danym kraju.

To złe wiadomoœci dla polskich firm, które sš bardzo poważnym graczem na tym rynku w Europie. Jeœli propozycje KE wejdš w życie, pozycja naszych przedsiębiorstw wobec konkurentów z zachodniej Europy będzie dużo trudniejsza.

ródła unijne informowały wczeœniej, że w KE był spór o to, na jakim poziomie ustalać próg dni, od przekroczenia którego wobec kierowców stosowane majš być przepisy dyrektywy o pracownikach delegowanych (przewidujšce m.in. stosowanie płacy minimalnej kraju przyjmujšcego).

Komisarze z Europy Œrodkowej i Wschodniej optowali za jak najdłuższym okresem - 7, a nawet 10 dni w miesišcu, które kierowca mógłby spędzić w kraju trzecim nie podlegajšc jego przepisom o wynagrodzeniu. Jednak zachodnie państwa nalegały na to, by czas ten był jak najkrótszy. Ostatecznie stanęło na trzech dniach.

Co więcej KE proponuje, by przepisy dyrektywy o pracownikach delegowanych stosowane były już od pierwszego dnia pobytu, gdy kierowca wykonuje usługi kabotażowe (czyli przewozi coœ w kraju trzecim z punktu A do punktu B).

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL