Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Terroryzm

W Niemczech brakuje policjantów

AFP
Niemcy wprowadzili zaostrzenie œródków bezpieczeństwa po wczorajszych zamachach w Brukseli. Jednoczeœnie media donoszš, że brakuje policjantów, którzy mogš wzmocnić ochronę na dworach i lotniskach.

Wielu niemieckich funkcjonariuszy zostało przydzielonych do ochrony granic i rejestracji uchodŸców. Tysišce policjantów zostało wysłanych na przejœcia graniczne z Austriš, gdzie od wrzeœnia ubiegłego roku wprowadzone zostały kontrole.

Z tego powodu, w pozostałej częœci kraju zaczyna brakować funkcjonariuszy, którzy mogš wykonywać pilne zadania.

Po wczorajszych zamachach w Brukseli wzmożono ochronę na dworach i lotniskach, jednak rezerwy kadrowe sš wyczerpane - informujš niemieckie media. W odpowiedzi, niemiecki zwišzek zawodowy policjantów domaga się wycofania częœci policjantów z południa kraju.  

Dziœ odbyło się spotkanie niemieckiego rzšdu. Minister spraw zagranicznych powiedział, że konieczne jest usprawnienie współpracy między europejskimi służbami specjalnymi.

ródło: Polskie Radio

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL