Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Telekomunikacja i IT

MCI kupuje węgierskiego lidera rynku insurtech

Fundusz zarzšdzany przez Tomasza Czechowicza zamyka rok imponujšcš transakcjš.

Grupa MCI przejęła właœnie Netrisk.hu i tym samym weszła na rynek węgierski. Netrisk to wiodšcy na Węgrzech broker ubezpieczeniowy w kanale online. Firma działajšca w branży insurtech (innowacyjne technologie w ubezpieczeniach) ma około 30 proc. tamtejszego rynku ubezpieczeń online. Ten zaœ stanowi jednš pištš całego, wycenianego na ok. 1,5 mld euro, węgierskiego rynku ubezpieczeń.

Przejęcie Netrisk.hu kosztowało 56,5 mln euro. Inwestycja była współfinansowana przez Mezzanine Management i Bank Gospodarstwa Krajowego. Po tej transakcji fundusze z grupy MCI posiadajš ok. 500 mln zł aktywów zwišzanych z sektorem fintech/insurtech (to jeden z trzech największych obszarów ekspozycji funduszy, obok infrastruktury internetowej i e-commerce).

Sprzedajšcym Netrisk jest fundusz Enterprise Investors, który był w niš zaangażowany od 2010 r. Bezpoœredni kupujšcy to buyoutowy fundusz MCI.EuroVentures, zarzšdzany przez Private Equity Managers (grupa MCI).

- Netrisk jest wiodšcym brokerem ubezpieczeniowym w kanale online w modelu one-stop-shop, z potencjałem do dalszego dynamicznego wzrostu. Impulsami dla jego rozwoju będš zarówno sprzyjajšce warunki rynkowe, przenoszenie przyzwyczajeń zakupowych konsumentów do online, jak i kompetencje spółki na rynku ubezpieczeń - komentuje Krzysztof Konopiński, partner odpowiedzialny za inwestycję z ramienia MCI.

Fundusz zapowiada, że będzie aktywnie wspierać budowę wartoœci Netriska. - Spółka już teraz jest rozpoznawalnš na Węgrzech markš, z lojalnš bazš klientów - dodaje Konopiński.

Łukasz Wierdak, partner inwestycyjny, odpowiedzialny za inwestycje w segmencie fintech w grupie MCI, podkreœla, że Netrisk jest nie tylko liderem na dynamicznie rosnšcym rynku dystrybucji produktów ubezpieczeniowych (OC, AC, ubezpieczenia nieruchomoœci i ubezpieczenia podróżne) w kanale online na Węgrzech. - Spółka zbudowała również marketplace produktów bankowych oraz ofert telekomów i w dalszym rozwoju tych segmentów widzimy duży potencjał. Co więcej, Węgry sš pod względem dystrybucji ubezpieczeń w kanale online jednym z najbardziej rozwiniętych rynków w Europie Œrodkowo-Wschodniej, dlatego na bazie doœwiadczeń spółki chcielibyœmy zbudować lidera tego segmentu w regionie - tłumaczy.

Netrisk jest 7. spółkš z segmentu fintech/insurtech w portfelach funduszy z grupy MCI i drugim internetowym brokerem produktów ubezpieczeniowych. W 2015 r. poprzez inwestycję funduszu Internet Ventures, MCI stało się udziałowcem mfind - jednej z największych porównywarek ubezpieczeń w Polsce. W portfelu MCI sš również takie spółki jak: Marketinvoice, iZettle, Dotpay/eCard, Azimo i NaviExpert.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL