Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Telekomunikacja i IT

Kolejny producent gier idzie na GPW

123rf.com
Ten Square Games, rodzime studio specjalizujšce się w grach mobilnych oraz przeglšdarkowych, złożył Prospekt Emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego.

Spółka planuje w przyszłym roku zadebiutować na głównym rynku warszawskiej Giełdy Papierów Wartoœciowych. - Wejœcie na giełdę to dla nas m.in. możliwoœć uzyskania rynkowej wyceny Ten Square Games. Wiele przykładów, również z sektora gier, udowadnia, że warszawska giełda to miejsce, gdzie dobre, rosnšce spółki, sš w stanie skutecznie budować wartoœć dla swoich akcjonariuszy - komentuje Maciej Popowicz, prezes Ten Square Games.

Jak podkreœla, upublicznienie da spółce możliwoœć jeszcze silniejszego zwišzania z niš kluczowych pracowników, którzy sš lub mogš zostać jej akcjonariuszami. Game developer na koncie ma tytuły, w które grajš miliony ludzi na całym œwiecie, jak „Fishing Clash", „Let's Fish", „Wild Hunt", czy „Let's Farm".

Spółka została założona w 2011 r. przez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala - twórców serwisu społecznoœciowego Nasza Klasa (nk.pl). Od 2015 r. studio produkuje głównie gry na urzšdzenia mobilne, dystrybuowane w modelu F2P, nie zapominajšc przy tym o grach przeglšdarkowych, które w dalszym cišgu generujš istotne przepływy pieniężne. - Sukces platformy gier free-to-play na nk.pl udowodnił potencjał tego modelu dystrybucji gier. Doœwiadczenia tam zebrane wykorzystaliœmy w Ten Square Games. W cišgu 6 lat z małego studia staliœmy się globalnym graczem, zatrudniajšcym 100 wysokiej klasy specjalistów. W tym czasie nasze produkcje zostały zarejestrowane 210 mln razy - zaznacza Maciej Popowicz.

Producent jest autorem najpopularniejszej gry wędkarskiej na œwiecie. W sumie w port folio firma ma ponad 160 tytułów, których łšczna liczba pobrań przekroczyła 210 mln. Główne Ÿródło przychodów spółki stanowiš największe produkcje (jak „Fishing Clash" i „Let's Fish"). - Istotnym elementem naszej działalnoœci sš rozbudowane narzędzia business intelligence, które wykorzystujemy zarówno na etapie tworzenia, jak i komercjalizacji gier. Dzięki temu zachowujemy stałš kontrolę nad efektywnoœciš i rentownoœciš projektów. Dzięki takiemu podejœciu od samego poczštku działalnoœci osišgaliœmy pozytywne wyniki finansowe - dodaje Arkadiusz Pernal.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL