Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Telekomunikacja i IT

Boom na rynku VR i AR. Zwłaszcza w naszym regionie Europy

Adobe Stock
Globalna sprzedaż rozwišzań wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistoœci już w przyszłym roku osišgnie wartoœć 17,8 mld dol. – szacujš eksperci z firmy analitycznej IDC.

A to oznacza prawdziwy boom na te technologie. Wartoœć rynku VR i AR ocenia się bowiem w br. na nieco ponad 9 mld dol. Popyt na takie rozwišzania w cišgu roku skoczy zatem o prawie 95 proc.

Według prognoz IDC nie będzie to jednak jednorazowy wzrost, ale stały trend. Taka imponujšca dynamika utrzyma się bowiem co najmniej przez kilka kolejnych lat. Tom Mainelli, wiceprezes IDC odpowiedzialny za sektor VR/AR, przewiduje, że do 2021 r. œrednioroczny wzrost sprzedaży w tej branży wyniesie gigantyczne 98,8 proc. – Wirtualna rzeczywistoœć będzie generować coraz większe obroty, napędzana zarówno przez segment konsumencki, jak i komercyjny. Widać ogromny apetyt firm na te technologie. Widzš one w nich wielki potencjał w zakresie projektowania, sprzedaży detalicznej, czy szkoleń pracowników – tłumaczy Mainelli.

IDC przekonuje, że konsumenci będš wcišż głównym motorem sprzedaży rozwišzań VR i AR. W przyszłym roku wydadzš oni na te technologie 6,8 mld dol. (w 2021 r. ma to być już 20 mld dol.). Aż trzy czwarte tej kwoty przeznaczone zostanie na zakupy rozwišzań z zakresu wirtualnej rzeczywistoœci. Według prognoz VR będzie w głównej mierze wykorzystywany w grach wideo.

Pod względem geograficznym najwięcej na VR i AR w 2018 r. wydadzš w USA – aż 6,4 mld dol. Wydatki w regionie Azji i Pacyfiku majš sięgnšć 5,1 mld dol., zaœ w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie – 3 mld dol. IDC wskazuje, że VR i AR szczególnie dynamicznie będzie rozwijał się w Kanadzie (œrednioroczny wzrost sprzedaży do 2021 r. na poziomie 140 proc.) oraz Europie Œrodkowo-Wschodniej (ponad 113 proc.).

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL