Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Telekomunikacja i IT

Comarch wygrał mega przetarg w ZUS

Fotorzepa/Marta Bogacz
Już wiadomo, kto przejmie pałeczkę po Asseco Poland i będzie utrzymywał w najbliższych czterech latach system informatyczny ZUS. Wykonawca wybrał grupę Comarch, która zaproponowała najniższš ofertę.

To jeden z największych przetargów informatycznych w Polsce. Poczštkowo starały się o niego cztery firmy: Asseco Poland, konsorcjum Atos Polska i Atos IT Services, konsorcjum HP i Capgemini oraz Comarch. We wrzeœniu nastšpiło otwarcie ofert w przetargu. Okazało się, że najtańszš złożył Comarch (242 mln zł), następnie było Asseco Poland (z ofertš niemal równš budżetowi zamawiajšcego - na poziomie 374 mln zł), a najwyżej zalicytował Atos (431 mln zł). \ Obecnie usługi Kompleksowego Systemu Informatycznego œwiadczy Asseco Poland. Jest to pierwsze w historii branży IT tak duże przekazanie do obsługi kluczowego systemu informatycznego w Polsce.

Poczštkowo analitycy za faworyta uznawali Asseco Poland, które ten system stworzyło i jest najlepiej przygotowane do tego, by go dalej obsługiwać. Jednak gdy okazało się, że oferta Comarchu jest znaczšco niższa, szala zaczęła przechylać się na stronę krakowskiej spółki.

- Po raz pierwszy w historii możemy mówić o realnej konkurencji w przetargu na utrzymanie KSI. Wszystkie działania zarzšdu na polu IT były ukierunkowane na wypracowanie partnerskich relacji z rynkiem. ZUS, jako instytucja zarzšdzajšca jednym z największych w tej częœci Europy systemem informatycznym, nie może podlegać w materii zamówień publicznych presji usługodawców. Dziœ nasze działania przynoszš wymierne efekty, a sš nimi oszczędnoœci w największym przetargu segmentu IT w administracji publicznej – komentuje, cytowana w komunikacie Gertruda Uœcińska, prezes ZUS.

Zdaniem analityków konkurenci Comarchu jednak nie odpuszczš i zapewne będš skarżyć ofertę tej spółki jako rażšco niskš. Na razie nie wiadomo, czy rzeczywiœcie podejmš takie kroki. Trudno też ocenić, jaki będzie wpływ wygranego przetargu na wyniki Comarchu. Wprawdzie kontrakt wišże się z generowaniem wysokich przychodów, ale jego marżowoœć raczej nie będzie duża.

Wartoœć czteroletniej umowy z konsorcjum Comarchu to 242 mln zł. Wartoœć poprzednio zawartej z Asseco Poland to 595 mln zł. Zgodnie z warunkami postawionymi w przetargu Comarch ma maksymalnie 12 miesięcy na pełne przejęcie utrzymania KSI.ZUS informuje, że podpisał również list intencyjny z Asseco, w którym firma wyraziła gotowoœć do utrzymywania KSI w okresie przejœciowym. Zadeklarowała też ponowne obniżenie obowišzujšcych cen o kolejne 10 proc.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL