Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Telekomunikacja i IT

Internauci sfinansujš projekty naukowców

materiały
Powstała pierwsza w Polsce strona internetowa, dzięki której naukowcy mogš sfinansować swoje projekty z pomocš internautów.

Dla przedsiębiorców to możliwoœć znalezienia naukowych rozwišzań problemów, z którymi się mierzš. Inwestorzy znajdš na niej z kolei pomysły na biznes. Twórcy ScienceShip.com chcš w ten sposób wesprzeć proces komercjalizacji nauki w Polsce.

Crowdfunding, czyli finansowanie społecznoœciowe, dynamicznie rozwija się od kilku lat nie tylko na œwiecie, ale również w Polsce. – Internauci chętnie współfinansujš nowe projekty, ale dotychczas były one kojarzone przede wszystkim z nowymi technologiami, wydawaniem gier i płyt oraz organizacjš wydarzeń. My chcieliœmy połšczyć œwiat biznesu oraz internautów z instytucjami badawczymi i naukowcami. Najlepszym rozwišzaniem okazała się własnie platforma crowdfundingowa – tłumaczy Grzegorz Mšczyński, pomysłodawca ScienceShip.com.

Portal ten to crowdfundingowa platforma tematyczna wspierajšca naukę. Zdaniem Roberta Murzynowskiego, jej współzałożyciela, działajšce dotychczas platformy, jak: PolakPotrafi, Wspieram.to, czy Odpalprojekt.pl, poœwięcone sš wielu zagadnieniom, kojarzonym jednak w szczególnoœci z rozrywkš. – Na œwiecie jest podobnie. Jedynš szerzej znanš platformš tematycznš poœwięconš nauce jest Experiment.com, który działa na terenie USA. Nie ma ona jednak rozwišzań ułatwiajšcych bezpoœredniš współpracę między projektodawcami a inwestorami oraz organizację konkursów dla naukowców, które sš dostępne na ScienceShip.com – twierdzš założyciele rodzimej platformy.

Zdaniem prof. Macieja Banacha, lekarza i przewodniczšcego rady naukowej ScienceShip, dla naukowców crowdfunding może być z jednej strony alternatywš dla grantów krajowych i zagranicznych, ale też stanowić ich uzupełnienie. – Naukowcy mogš starać się o dofinansowanie z instytucji finansujšcych i mogš projekt lub jego częœć wystawić na Scienceship.com. Jedno drugiemu nie przeszkadza, ponieważ może to np. po służyć pozyskaniu wkładu własnego na projekty dofinansowane ze œrodków publicznych lub unijnych – tłumaczy prof. Banach.

Tego typu finansowanie oddolne jest już z sukcesem wykorzystywane przez naukowców w USA. – Finansujšcym lub donatorom, w tym małym i dużym przedsiębiorcom, czy osobom prywatnym, pozwala wspierać badania nad innowacyjnymi metodami diagnostycznymi lub leczenia okreœlonej choroby. Znany jest przypadek, w którym na poszukiwanie rozwišzań terapeutycznych w leczeniu choroby rzadkiej zebrano w ten sposób ponad 2,5 mln dol. – zaznacza prof. Maciej Banach.

ScienceShip.com ma już bazę inwestorów. Pomysłodawcy portalu liczš głównie na projekty naukowe i badawcze z zakresu medycyny, biotechnologii czy ekologii, ale miejsce na platformie znajdš również te, które wpisujš się w takie dziedziny jak: edukacja i popularyzacja nauki, fizyka, matematyka, chemia, psychologia, socjologia, projektowanie i sztuka, filozofia, historia, informatyka, nauki polityczne i prawo oraz ekonomia czy inżynieria. Eksperci twierdzš, że pomysł ScienceShip jest innowacyjny a zarazem bardzo interesujšcy dla finansowania badań polskich naukowców. Dr Kaja Prystupa-Rzšdca z Akademii L. KoŸminskiego wyjaœnia, że pojawienie się platformy crowdfundingowej dedykowanej badaczom jest kolejnym istotnym sygnałem œwiadczšcym o potrzebie dyskusji nad kierunkami rozwoju poszczególnych dziedzin nauki. – ScienceShip wpisuje się w koncepcję ekonomii współdzielenia – w tym przypadku demokratyzacji procesu decyzyjnego w obrębie finansowania badań a także możliwoœci otrzymania informacji zwrotnej od biznesu na temat ich przydatnoœci. Co istotne, ScienceShip ma być platformš skierowanš do wielu dziedzin nauki, m.in. socjologii, psychologii czy też nauk politycznych, którym przy obecnych planach rzšdowych będzie coraz trudniej pozyskać finansowanie – podkreœla Prystupa-Rzšdca.

ScienceShip.com współpracuje z PayPalem i TPay.com, które umożliwiajš realizację przelewów, w tym międzynarodowych.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL