Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Telekomunikacja i IT

Symantec: Hakerzy wzięli na cel sektor MŚP

Fotorzepa, Dominik Pisarek
Od pięciu lat stale roœnie liczba ataków hakerskich ukierunkowanych na małe i œrednie firmy – wynika z danych firmy Symantec.

W 2015 r. phishing (metoda polegajšca na podszywaniu się pod innš osobę lub instytucję, w celu wyłudzenia okreœlonych informacji) stanowił aż 42 proc. wszystkich ataków na MŒP. W 2011 r. ten odsetek wynosił ledwie 18 proc. Eksperci Onex Group zwracajš uwagę, że choć małe i œrednie firmy nie dysponujš dużymi budżetami, decydujšc się na odpowiedni produkt, mogš liczyć na korporacyjne standardy bezpieczeństwa. - Mniejszy budżet na IT to najczęœciej również mniejsze wydatki na kwestie zwišzane z cyberbezpieczeństwem. Jednak już teraz nie tylko budżet decyduje o tym, czy firma będzie odpowiednio dbała o bezpieczeństwo swoich danych. Czasem jest to kwestia wyboru odpowiedniego narzędzia - mówi Jakub Hryciuk, dyrektor zarzšdzajšcy w Onex Group.

Eksperci Symantec zwracajš uwagę, że rosnšca liczba ataków na małe firmy œwiadczy o coraz większym wyrafinowaniu hakerów, którzy wybierajš cele łatwiejsze do osišgnięcia. Dlatego już w 2015 roku prawie co drugi atak skierowany w przedsiębiorców dotyczył firm małych i œrednich.

Dobrš informacjš jest jednak rosnšca œwiadomoœć przedsiębiorców. Z danych Symantec wynika, że w rok do roku zwiększyła się o 55 proc. liczba kampanii skierowanych do pracowników majšcych im uœwiadamiać zagrożenia zwišzane z phishingiem.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL