Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Telekomunikacja i IT

Zbliża się HUAWEI CONNECT POLAND 2016

24 i 25 paŸdziernika w hotelu Narwil w Serocku, odbędzie się pierwsza polska edycja konferencji HUAWEI CONNECT, współorganizowana z firmš Intel.

Będzie to największe branżowe wydarzenie Huawei i partnerów w Polsce, w pełni poœwięcone transformacji cyfrowej oraz roli ICT w kształtowaniu i budowaniu Cloud 2.0. Spotkanie będzie poœwięcone czterem kluczowym zagadnieniom – Cloud, Big Data, SDN oraz Internet of Things.

Tegoroczny kongres HUAWEI CONNECT POLAND zgromadzi ekspertów oraz czołowe firmy z sektora energetycznego, transportowego, bankowego, ISP, reprezentantów œrodowiska naukowo-akademickiego oraz administracji publicznej.

Zaproszeni prelegenci z całej polski będš dyskutować i dzielić się swoimi doœwiadczeniami z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych i przetwarzania danych w chmurze w celu nakreœlenia wspólnego kierunku rozwoju otwartego ekosystemu Cloud.

Dwudniowa konferencja obejmuje prezentacje oraz debaty na poziomie biznesowym i technicznym. Podczas imprezy, liderzy poszczególnych sektorów przemysłu podzielš się przykładami najlepszych praktyk i osišgnięć w branży. Będzie można się dowiedzieć m.in:

* Jak Centrum Informatyczne TASK zwiększyło wydajnoœć prac naukowo-badawczych dzięki nowym serwerom i pamięci masowej?

* Jak modernizacja infrastruktury IT wpłynęła na funkcjonowanie Polskich Kolei Państwowych? ?

* Jak Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe wdrażajš nowoczesne metody analiz dzięki superkomputerom? ?

* Jakie korzyœci i oszczędnoœci przyniosła modernizacja i unowoczeœnienie infrastruktury sieciowej w Banku Zachodnim WBK? ?

* Jak rozwijać usługi i sieci operatorów usług multimedialnych i ISP? ?

* Jakie znaczenie majš nowe technologie w modernizacji sektora energetycznego?

Ponadto, organizatorzy przygotowali również strefę wystawowš, gdzie zaprezentujš nowoœci produktowe, a wœród nich najnowszy 32-procesorowy serwer KunLun charakteryzujšcy się dużš mocš obliczeniowš i możliwoœciami skalowania.

Dzięki okularom VR i specjalnie zaprojektowanej na tę okazję aplikacji, goœcie będš mogli uczestniczyć w wirtualnym spacerze do wnętrza serwera, co pozwoli na dokładne zapoznanie się z funkcjami i możliwoœciami urzšdzenia.

Konferencja kierowana jest głównie do przedstawicieli administracji publicznej oraz firm z sektora energetycznego, transportowego, bankowego, małych i œrednich operatorów oraz instytucji naukowych i akademickich.

Rejestracja dla uczestników trwa do 17 paŸdziernika.

Można to zrobić tutaj.

Data: 24 i 25 paŸdziernika 2016

Miejsce: Hotel Narwil, Czesława Miłosza 14A, Serock

Organizator: Huawei

Współorganizator: Intel

Patroni Medialni: "Rzeczpospolita" (siostrzany tytuł rpkom.pl), CRN, IT Wiz, IT Focus.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL