Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Telekomunikacja i IT

Komisja Europejska przygotowuje postępowanie przeciwko Polsce ws. aukcji LTE

Bloomberg
Komisja Europejska przygotowuje się do rozpoczęcia postępowania przeciwko Polsce w zwišzku z organizacjš aukcji na częstotliwoœci superszybkiego internetu LTE - dowiedziała się PAP ze Ÿródeł unijnych. Stawkš w sporze mogš być miliardy złotych.

Zdaniem rozmówców PAP z Komisji Europejskiej zastrzeżenia Brukseli dotyczš zarówno organizacji aukcji, jak i przyznania Sferii pasma częstotliwoœci 800 MHz wczeœniej niż innym uczestnikom rynku.

Jak podaje agencja, w czwartek Komisja ma wystosować do polskich władz wezwanie do usunięcia uchybienia, które jest pierwszym etapem w sporze o naruszenie prawa UE między państwem członkowskim a KE.

Według PAP, Polska dostanie kilka tygodni na to, by odpowiedzieć na zastrzeżenia. Jeœli KE nie będzie z nich zadowolona, przejdzie do kolejnego etapu procedury. Na końcu może skierować sprawę do sšdu UE z wnioskiem o finansowe ukaranie państwa członkowskiego.

Agencja nie otrzymała na razie komentarzy w tej sprawie ze strony Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Ministerstwa Cyfryzacji. UKE ma odnieœć się do informacji w czwartek (dziœ), a MC czeka na treœć stanowiska KE.

Aukcja na częstotliwoœci LTE (800 MHz i 2600 MHz), dzięki której w Polsce ma powstać sieć szybkiego internetu mobilnego, była prowadzona w końcówce rzšdów PO przez Urzšd Komunikacji Elektronicznej, którego prezesem była wtedy Magdalena Gaj. Przyniosła budżetowi państwa 9,2 mld zł.

Przeprowadzenie aukcji wzbudzało duże kontrowersje. Operatorzy zarzucali jej wadliwe przygotowanie i przebieg, co - jak przekonywali - doprowadziło do wysokich cen pasma 800 MHz, stanowišcych dla nich poważne obcišżenie. Protesty wzbudziła m.in. ingerencja poprzedniego ministra administracji i cyfryzacji Andrzeja Halickiego, który poprzez nowelizację rozporzšdzenia, na podstawie którego aukcja się odbyła, skrócił licytację. Miało to zapobiec zbytniemu przecišganiu się aukcji.

Według niektórych operatorów stanowiło to bezprawnš zmianę zasad w trakcie aukcji, ponieważ nowela de facto zmieniła jš w przetarg. "Uważamy, że decyzje w sprawach kluczowych dla państwa polskiego i dotyczšcych polskich aktywów narodowych, jakimi sš częstotliwoœci telekomunikacyjne, nie powinny być podejmowane w atmosferze niepewnoœci i chaosu prawnego, a przede wszystkim nie powinny być podporzšdkowane kalendarzowi wyborczemu" - można było przeczytać we wspólnym oœwiadczeniu P4 (właœciciela sieci Play) i Polkomtela. Wprowadzenie takiego rozwišzania oprotestowało kilku uczestników aukcji - m.in. T-Mobile Polska, Polkomtel (operator sieci Plus) oraz P4 (operator sieci Play).

Dodatkowo T-Mobile i Polkomtel chciały w ogóle unieważnienia aukcji.

T-Mobile protestował także wczeœniej, w zwišzku z tym, że na mocy ugody z rzšdem PO Sferia otrzymała blok pasma 800 MHz.

Ostatecznie, po 116 dniach licytacji, aukcja została rozstrzygnięta w paŸdzierniku 2015 r.

ródło: rpkom.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL