Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Telekomunikacja i IT

#RZECZoBIZNESIE: Michał Kurek: Cyberatak może doprowadzić do bankructwa firmy

tv.rp.pl
Firmy zaskakujšco optymistycznie oceniajš swoje zabezpieczenia. Niestety rzeczywiste przygotowania do obrony przed cyberprzestępcami pokazujš co innego – mówi Michał Kurek, partner i szef zespołu ds. cyberbezpieczeństwa KPMG, goœć programu Marcina Piaseckiego.

KPMG opublikował raport „Barometr cyberbezpieczeństwa. Cyberatak zjawiskiem powszechnym".

- Polskie firmy zaobserwowały wzrost cyberprzestępczoœci w ostatnim roku. Jest to zjawisko już powszechne. 82 proc. badanych przedsiębiorców stwierdziło, że zostało dotkniętych cyberatakiem w ubiegłym roku – mówił Kurek.

- Również ponad 80 proc. stwierdziło, że obawia się zagrożenia ze strony cyberprzestępców. Dawniej najbardziej obawiano się zagrożeń z wewnštrz organizacji. Teraz zagrożeniem numer 1 jest cyberprzestępczoœć, zarówno zorganizowana jak i pojedynczy hakerzy – dodał.

47 proc. respondentów wskazało, że obawia się cyberterroryzmu. - Może być to napędzone obawš po tym, co wydarzyło się na Ukrainie pod koniec 2016 r. W wyniku cyberataku zostało odcięte od pršdu ponad 260 tys. gospodarstw domowych – przypomniał goœć.

Kurek podkreœlił, że cyberataki potrafiš doprowadzić nawet do bankructwa firmy. - W bardziej dojrzałych firmach ten temat jest stałym elementem obrad zarzšdów – mówił.

Zaskakujšco optymistycznie respondenci oceniajš swoje zabezpieczenia. - Niestety rzeczywiste przygotowania do obrony przed cyberprzestępcami pokazujš, że odpowiedzi były udzielone trochę na wyrost – ocenił goœć.

Przyznał, że z roku na rok rosnš wydatki na cyberbezpieczeństwo. - Jednak skala rozwoju zagrożeń jest tak duża, że luka pomiędzy tym, co firmy powinny osišgnšć, a co im się udaje stale roœnie. Problem pogłębia się i w bliskiej przyszłoœci go nie rozwišżemy - tłumaczył Kurek.

Najlepiej zabezpieczone firmy padały ofiarš cyberprzestępstw poprzez ataki ukierunkowane na ludzi. - Wykorzystywano manipulację i braki w œwiadomoœci zagrożeń – podał goœć.

- Szkolenie pracowników nie jest priorytetem dla firm. Jednak jest to najlepszy sposób, aby relatywnie jak najniższym kosztem podnieœć bezpieczeństwo w firmach – dodał.

Kurek przyznał, że nieefektywnoœciš jest umiejscowienie odpowiedzialnoœci za bezpieczeństwo po stronie IT. - W polskich firmach powszechnie takie zjawisko występuje. Jedynie co 10 respondent przyznał się, że bezpieczeństwo jest wydzielonš funkcjš – mówił.

- Coraz bardziej popularny jest outsourcing. Przeszło 70 proc. firm korzysta z outsourcingu różnych funkcji. Najczęœciej jest to reakcja na incydent bezpieczeństwa – dodał.

Pod koniec maja wchodzi w życie rozporzšdzenie (RODO) dotyczšce kwestii ochrony danych osobowych zaostrzajšce dużo procesów w firmie.

- Dużo firm może mieć problem z uzyskaniem pełnej zgodnoœci. Bardzo dużym wyzwaniem będzie to w przypadku dużych firm. Aż 38 proc. polskich firm w ogóle nie zaczęło podstawowych działań w tym zakresie. Wszystko pod kontrolnš ma tylko 25 proc. respondentów - mówił Kurek.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL