Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Telekomunikacja i IT

Mali dostawcy internetu będš się rozwijać

123RF
Bez lokalnych telekomów nie uda się zrealizować celów UE zakładajšcych, że do 2020 r. wszyscy obywatele majš mieć szybki dostęp do sieci.
Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało raport przygotowany na zlecenie resortu przez firmę Audytel, a poœwięcony sektorowi małych i œrednich operatorów (ISP) telekomunikacyjnych – najsłabiej znanej częœci telekomunikacyjnego rynku. Raport stanowił najwyraŸniej podstawę decyzji resortu o przeznaczeniu na pożyczki dla ISP częœci œrodków z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Mniej, ale więcej

Jak wynika z dokumentu, lokalni mali operatorzy obsługujš z roku na rok więcej gospodarstw domowych. W końcu 2015 r. œwiadczyli usługi 28,3 proc. z 8 mln wszystkich użytkowników szerokopasmowego internetu. Jako grupa wyprzedzajš UPC Polska czy Netię. I to mimo że liczebnoœć ISP kurczy się od kilku lat m.in. za sprawš przejęć realizowanych przez takie firmy, jak te już wymienione oraz Vectrę i Multimedia. W 2012 r. było ich około 2,3 tys., w 2015 r. – niecałe 1,5 tys. To spadek o 36 proc. Wolniej niż liczebnoœć spadały przychody tego segmentu rynku, bo o 31 proc., do 2,82 mld zł). Zestawienie tych dwóch parametrów oznacza, że gracze, którzy utrzymali się na rynku, dysponujš większš skalš biznesu niż kilka lat temu. Jak zauważa Audytel, ponad 60 proc. małych i œrednich telekomunikacyjnych przedsiębiorstw rozwija się stabilnie, a ich przychody rosnš. Ponad połowa notuje co roku ponad 10-proc. wzrost obrotów. I choć roœnie odsetek firm zagrożonych (notujšcych spadek przychodów o więcej niż 5 proc. w skali roku), to zdaniem Audytela małe i œrednie firmy będš nadal zwiększać udział w rynku internetu. Eksperci zaznaczajš, że warunkiem tego jest możliwoœć efektywnego prowadzenia inwestycji w budowę sieci dostępowych oraz dostęp do ich finansowania.

Pomagajš unijne œrodki

Audytel stawia tezę, że bez zaangażowania małych firm Polsce nie uda się zrealizować celów wytyczonych przez Komisję Europejskš (w 2020 r. wszyscy obywatele majš być w zasięgu sieci o prędkoœci minimum 30 Mb/s). W latach 2007–2015 mali i œredni operatorzy zainwestowali w budowę sieci szybkiego dostępu do internetu 2 mld zł, z czego 40 proc. stanowiło wsparcie ze œrodków UE.Przedsiębiorcy liczš na unijne œrodki także i w nowej perspektywie finansowej. Niektórzy uczestniczyli w minionym roku w konkursie o 600 mln zł dotacji bezzwrotnych do budowy infrastruktury. Z tej puli wykorzystane zostanie jednak tylko niecałe 290 mln zł, a częœć przypadnie na Orange Polska. Wiadomo dziœ już też, że rzšd wyasygnował z programu Polska Cyfrowa, specjalnie dla MSP, 1 mld zł pożyczek na inwestycje w sieć szybkiego dostępu do internetu. Niedawno umowę w tej sprawie podpisały Centrum Projektów Polska Cyfrowa i Operatorzy oraz BGK.

Silniejsi i sprytni

Mali operatorzy niechętnie mówiš o sobie. Wiadomo: konkurencja czuwa. – Biznes telekomunikacyjny nie jest łatwy, a na pewno trudniejszy niż dziesięć lat temu. Największym wyzwaniem jest koniecznoœć konkurowania z dużymi telekomami, które mogš sobie pozwolić na bardzo duże obniżki cen usług – mówi Anna Stec, prowadzšca firmę telekomunikacyjnš na Mazowszu członkini Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej, zrzeszajšcej ISP. Jednak jej zdaniem nie oznacza to, że mali gracze sš skazani na przejęcia. – Firma, którš prowadzę, mimo niełatwych warunków cišgle się rozwija i zdobywa klientów. Na rynku jest miejsce i dla dużych, i małych graczy – uważa Stec. ISP nie brakuje sprytu. Przykładem może być tarnowski przedsiębiorca, który kilka lat temu sprzedał telewizji kablowej Multimedia Polska swojš sieć, potem wspierał operatorów w sprzedaży usług, a dziœ – dzięki œrodkom z UE – ponownie sam oferuje usługi internetu i płatnej telewizji pod dawnš markš Zicom. Przypadków reaktywacji raz sprzedanego biznesu jest więcej. Dlatego też np. Netia od kilku lat nie przejmuje małych sieci. Za to, jak wskazuje Karol Wieczorek, rzecznik firmy, coraz częœciej korzysta z infrastruktury, którš budujš lokalni gracze. Także kablówki przyznajš, że przejmowanie małych sieci jest coraz trudniejsze. UPC, które w 2015 r. kupiło cztery firmy ISP, mówi teraz – podobnie jak Netia – o współpracy. – Mali operatorzy konsekwentnie się rozwijajš, wdrażajš nowe technologie, szczególnie FTTH, i stanowiš kolejnš realnš alternatywę na rynku usług internetu i cyfrowej telewizji – mówi Michał Fura, rzecznik UPC. – Szukamy lokalnych, energicznych partnerów zainteresowanych współpracš przy uruchamianiu usług UPC na sieciach ISP lub w działaniach komercyjnych – dodaje rzecznik.

Opinia

Tomasz Żurański, prezes Grupy Kapitałowej Vectra Polscy operatorzy z sektora małych i œrednich przedsiębiorstw majš nadal silnš pozycję na lokalnych rynkach, gdzie szybciej i elastyczniej reagujš na zachodzšce zmiany. Ich lokalna tożsamoœć z pewnoœciš też jest ważnym argumentem w konkurowaniu o klienta. Z punktu widzenia Vectry konsolidacja branży zawsze była i jest nadal jednym ze sposobów rynkowej ekspansji. Oczywiœcie zawsze w granicach racjonalnej ekonomii. Obecnie musimy brać pod uwagę rosnšcš złożonoœć procesu integracji, a co za tym idzie, większe koszty tego rodzaju akwizycji. W realizowanych przez nas procesach integracji uczestniczš menedżerowie, a czasem i właœciciele przejmowanych operatorów. Niejednokrotnie także po ich zakończeniu kontynuujš z nami współpracę w ramach naszej grupy kapitałowej.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL