Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Telekomunikacja i IT

Jedna trzecia firm ma problem etyczny ze sztucznš inteligencjš

shutterstock
12 miliardów dolarów – tyle, według danych IDC, wyniosły w 2017 r. œwiatowe inwestycje w rozwišzania z zakresu sztucznej inteligencji (AI). Firma badawcza podaje, że globalny rynek AI i systemów kognitywnych już w 2021 r. będzie wart 57,6 mld dol. Skala wydatków pokazuje, że jest to jeden z bardziej popularnych kierunków rozwoju IT.

Ale z najnowszego badania SAS wynika, że 32 proc. przedstawicieli firm z Europu, Bliskiego Wschodu i Afryki twierdzi, iż problemy etyczne zwišzane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji stanowiš jedno z głównych wyzwań zwišzanych ze stosowaniem tej technologii. Respondenci zwrócili również uwagę na kwestie odpowiedzialnoœci (także prawnej) za działania systemów wykorzystujšcych AI. Zdaniem ekspertów SAS, brak umiejętnoœci oceny moralnej prowadzonych działań oraz przecenianie możliwoœci sztucznej inteligencji stanowiš obecnie jedne z największych wyzwań, przed jakimi stojš twórcy i użytkownicy rozwišzań AI.

- Systemy AI nie potrafiš nauczyć się kreatywnoœci, innowacyjnoœci, nie posiadajš intuicji i wyrozumiałoœci. To cechy (na ten moment) zarezerwowane dla człowieka, które sprawiajš, że potrafimy m.in. odróżniać, co jest dobre, a co złe oraz odczytywać sygnały niejednoznacznie nacechowane. Brak tej umiejętnoœci sprawia, że systemami sztucznej inteligencji można manipulować, wprowadzajšc celowo nieprawdziwe dane i zaburzajšc proces poznawczy - twierdzš eksperci SAS.

Przekonali się o tym twórcy chińskiego bota z firmy Turing Robot, który miał uczyć się sztuki rozmowy na podstawie interakcji z użytkownikami. Projekt zamknięto po tym, jak maszyna zapytana o znaczenie używanego przez władze hasła „chiński sen”, jako okreœlenie postępów krajowej gospodarki, odpowiedziała, że chodzi o wyemigrowanie do Stanów Zjednoczonych, co oczywiœcie nie spodobało się rzšdzšcym.

Na poczštku zeszłego roku Parlament Europejski przyjšł rezolucję dotyczšcš odpowiedzialnoœci prawnej za działania robotów i sztucznej inteligencji. Posłowie wezwali Komisję Europejskš, aby rozważyła utworzenie europejskiej agencji robotyki i sztucznej inteligencji, która wspierałaby władze publiczne w dziedzinie techniki, etyki oraz zagadnień prawnych. Dyskusja podejmowana zarówno przez przedstawicieli władz lokalnych, jak i struktur międzynarodowych staje się coraz bardziej istotna, gdyż wachlarz zastosowań AI w różnych branżach wcišż się poszerza i ma coraz większy wpływ na nasze życie (sztuczna inteligencja umożliwia spersonalizowanie usług medycznych i automatyczny odczyt zdjęć rentgenowskich, a osobisty asystent medyczny może przypominać o lekarstwach, ćwiczeniach fizycznych czy zdrowszej diecie). W nauce AI umożliwia wyszukiwanie patentów, co znacznie ułatwia pracę na publikacjami i badaniami, z kolei w produkcji sztuczna inteligencja pomaga analizować dane fabryczne (przetwarzanie informacji pochodzšcych z urzšdzeń podłšczonych do internetu rzeczy umożliwia prognozowanie przewidywanego obcišżenia czy planowanie prac serwisowych). - Wkrótce wszystkie branże ulegnš zmianie pod wpływem sztucznej inteligencji, jednak musimy zrozumieć, jaki jest jej zakres. Podstawowym ograniczeniem jest fakt, że czerpie ona naukę z danych i nie zna innego sposobu na przyswojenie wiedzy. Oznacza to, że wszelka nieœcisłoœć danych odzwierciedlona będzie w wynikach - przekonujš analitycy SAS.

Rozwój sztucznej inteligencji jest napędzany przez dynamiczny wzrost liczby danych. Jak podaje IDC, liczba wygenerowanych cyfrowych informacji na całym œwiecie sięgnie 163 zettabajtów do 2025 r.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL