Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Telekomunikacja i IT

Roaming w Unii Europejskiej – jakie ceny od 15 czerwca

123RF
Nie więcej niż 30 groszy za minutę rozmowy wychodzšcej, 20 groszy za wysłany SMS i maksymalnie 21 groszy za 1 MB transmisji danych – płacimy od dziœ używajšc komórki w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Częœć operatorów, w tym najwięksi, pozwala korzystać w roamingu z usług krajowych pakietów usług i abonamentów. Ale nie z internetu.

W czwartek 15 czerwca 2017 roku w życie weszły przepisy unijne wprowadzajšce na terenie Wspólnoty zasadę „roam like at home” (RLAH), zgodnie z którš za telefon komórkowy używany w podróży po krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego zapłacimy tyle, co nie ruszajšc się z kraju.

Jak pisaliœmy „Rzeczpospolitej”, duzi operatorzy w Polsce poczštkowo mieli własny pomysł na wdrożenie w życie zasady RLAH. Ostatecznie jednak, przynajmniej na razie, telekomy obsługujšce prawie 99 procent wszystkich użytkowników usług mobilnych w kraju zastosowały się do zasady RLAH. Zrobiły to nie od razu i w różny sposób (Plus wprowadził promocję, a nie zmiany w cenniku), ale z punktu widzenia użytkownika efekt jest podobny u każdego z nich.

To oznacza, że posiadacz abonamentu, a czasem - w zależnoœci od operatora – także telefonu na kartę lub mix w Orange Polska, T-Mobile Polska, P4 (Play) i Plusie, od dziœ może używać tych samych podstawowych pakietów minut i wiadomoœci także w podróży po Unii Europejskiej oraz w trzech innych państwach: Norwegii, Islandii i Lichtensteinie.

Trzeba przy tym pamiętać, że roaming to nie to samo, co połšczenie międzynarodowe (połšczenia z Polski na numery operatorów z innych państw pozostajš drogie). Nowe przepisy dotyczš tylko połšczeń i wiadomoœci wysyłanych przez osobę przebywajšcš czasowo poza rodzimym krajem na inne nie tylko polskie numery komórkowe, należšce do osób przebywajšcych aktualnie na obszarze EOG i w Polsce.

Upraszczajšc: abonament obejmujšcy pulę minut i wiadomoœci nabyty na potrzeby korzystania z niego na terenie Polski będzie działał także za granicš np. na wakacjach (na omawianym terytorium Europy), o ile nie wykorzystaliœmy go już w kraju. Z kolei usługi zużyte w roamingu pomniejszš nam pulę dostępnš w kraju.

Jeœli zaœ wyczerpiemy pulę z abonamentu, nie mamy w nim pakietów, lub korzystamy z telefonu na kartę także nie aktywujšc pakietów, operatorzy pobiorš dodatkowš opłatę za minutę, wiadomoœć czy transmisję danych: przewidzianš przez rozporzšdzenie, lub z krajowego podstawowego cennika. Jak wynika z przeanalizowanych przez nas cenników, nie będzie ona jednak w żadnym z przypadków, które analizowaliœmy wyższa niż 30 gr. za minutę rozmowy wychodzšcej, 20 gr. za SMS wysłany (cena za 160 znaków) lub 21 gr. za 1 MB transmisji danych.

Z internetem sprawa jest bardziej złożona. Zgodnie z przepisami, operatorzy majš prawo (i korzystajš z niego), przyznać użytkownikowi pulę gigabajtów transmisji danych do wykorzystania w roamingu w zależnoœci od taryfy, którš posiada. Liczy się tu wysokoœć abonamentu, czy np. udzielone rabaty.

To, ile transmisji danych przysługuje nam w podróży najlepiej sprawdzić samemu dzwonišc na infolinię lub sięgajšc do cenników. Tym bardziej, że telekomy różnie podchodzš do tematu i potrafiš zmienić zdanie. Orange wycofał się właœnie z przyznawania gigabjtów na potrzeby roamingu w częœci planów taryfowych. Usunšł abonamenty relatywnie tanie za 45-65 zł, którym przyznał wczeœniej po 2-3 GB mobilnego Internetu.

„Ponadto, do cennika usług w roamingu dopisane zostały dodatkowe plany, w ramach których Abonenci otrzymujš bezpłatne Limity GB i jednoczeœnie zostały usunięte 3 plany taryfowe, w ramach których propozycja zmiany cennika z 14 maja 2017 r. zakładała przyznanie Limitu GB, jednak z uwagi na fakt, że przyznany Limit GB był wyższy niż pakiet danych krajowych, zdecydowaliœmy się przywrócić rozliczanie tego pakietu jak w kraju i w całoœci odzwierciedlić pakiet krajowy, bez dodatkowych Limitów GB – podał Orange”.

To, jak wyglšdajš dziœ oferty poszczególnych operatorów pokazujemy w zestawieniu poniżej. Widać z niego, że nie wszyscy dostawcy usług mobilnych zdecydowali się na zastosowanie zasady rome like at home. Wœród wirtualnych operatorów (MVNO) dominuje podejœcie, w którym usługi w roamingu majš osobne ceny, a to oznacza, że pakiety i pule usług zaszyte w abonamentach u operatorów takich jak Virgin Mobile, Premium Mobile, czy Mobile Vikings nie będš aktywne za granicš.

Nawet Lycamobile, należšca do grupy międzynarodowych MVNO zapowiedziała, że w roamingu w UE nie będš działać darmowe połšczenia na inne numery Lycamobile, ani pakiety.

Na razie na wykorzystanie abonamentów w Unii tak jak w kraju pozwalajš tacy MVNO jak np. operator kablowy Vectra, czy Netia oraz Lajt Mobile (Grupa Telestrady). Netia zapowiedziała, że udostępnia tę możliwoœć tylko dotychczasowym abonentom. Dla nowych ma już ofertę bez roamingu.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL