Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Telekomunikacja i IT

Play Communications SA wejdzie na GPW

Bloomberg
Właœciciele sieci komórkowej Play zdecydowali się oficjalnie na giełdowy debiut spółki. Sprzedadzš częœć akcji. W kolejnych latach operator chce wypłacać dywidendę.

Luksemburska spółka Play Holdings 2, przemianowana na Play Communications SA będzie podmiotem, który przeprowadzi publicznš ofertę akcji w Warszawie w imieniu sieci komórkowej Play – wynika z komunikatu opublikowanego dziœ przez Impera Holdings, spółkę-matkę Playa. Zapadła oficjalna decyzja, że walory telekomu trafiš na GPW.

Wyglšda na to, że pierwotna publiczna akcji sieci Play będzie składać się tylko z istniejšcych akcji oraz walorów emitowanych dla menedżmentu w ramach programu motywacyjnego. Jak podała Impera w komunikacie, oferta będzie składać się z częœci istniejšcych akcji PLAY Communications S.A., należšcych do Play Holdings 1 S.a r.l., spółki ostatecznie kontrolowanej przez Tollerton Investments Ltd. i Telco Holdings.

Walory kierowane będš do osób indywidualnych, wybranych pracowników i inwestorów instytucjonalnych w Polsce oraz za granicš.

Play Holdings 1 zamierza przeznaczyć pozyskane œrodki na wykup częœci obligacji PIK Notes wyemitowanych przez Impera Holdings, zapadajšcych w 2022 r., na wypłatę dla akcjonariuszy i menedżerów.

Pracownicy P4 będš mogli liczyć na 15-proc. upust, alokację bez redukcji, przy czym zapisać mogš się na pulę wartš maksymalnie 25 tys. zł. Zgodzić majš się na roczny lock-up i konto w DM PKO BP.

“Sprzedajšcy akcjonariusz ocenia, że po okresie znaczšcego wzrostu, nadszedł odpowiedni czas na spieniężenie udziałów i wsparcie firmy za poœrednictwem oferty która sprawi, że Play uzyska większš elastycznoœć finansowania I realizacji strategii korporacyjnej” – czytamy w komunikacie.

J.P. Morgan, BofA Merrill Lynch oraz UBS Investment Bank współpracujš jako globalni koordynatorzy oferty. Bz WBK i DM PKO BP będš poœredniczyć przy ofercie w kraju.

Play Communications zamierza wypłacać dywidendę. Pierwszš – w II kw. 2018 r.. Ma ona wynieœć 650 mln zł – wynika z dzisiejszego komunikatu.

W kolejnych latach Play chce przeznaczać na ten cel 65-75 proc. wolnych przepływów gotówkowych pomniejszonych o koszty leasingu.

Wczeœniej pisaliœmy, że Play wejdzie na GPW w lipcu br. Dotychczasowe wyceny mówiš, że jego kapitalizacja może sięgnšć 7-8 mld zł, a wycena przedsiębiorstwa około 14-15 mld zł.

 

"W perspektywie œrednioterminowej spółka oczekuje dalszego jednocyfrowego rocznego wzrostu przychodów operacyjnych, przy jednoczesnej dalszej poprawie marży skorygowanej EBITDA, dzięki dŸwigni operacyjnej oraz zakończeniu budowy własnej sieci telekomunikacyjnej obejmujšcej terytorium całego kraju" - podano w komunikacie.

"Spółka oczekuje, że stosunek nakładów inwestycyjnych (z wyłšczeniem płatnoœci leasingowych oraz nakładów na rozbudowę sieci) do przychodów operacyjnych wyniesie w œredniej perspektywie około 8 proc. rocznie.

W konsekwencji przyœpieszonej rozbudowy własnej sieci komórkowej, w roku 2017 spółka planuje nakłady inwestycyjne na poziomie poniżej 700 mln PLN; ponadto Spółka przewiduje dodatkowe, nakłady inwestycyjne na poziomie 500 mln zł w latach 2018-2020, ponad ww. œredni poziom około 8 proc. rocznych przychodów operacyjnych. W zakresie polityki zadłużenia spółki, celem PLAY jest osišgnięcie skonsolidowanego wskaŸnika raportowanego długu netto w stosunku do skorygowanej EBITDA za ostatnie 12 miesięcy (LTM) na poziomie 2,5-krotnoœci" - podano.

 

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL