Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Telekomunikacja i IT

Sprawne zarzšdzanie korespondencjš w biurze

Obsługa dużej iloœci korespondencji w firmach jest żmudna i pracochłonna. Oferowane przez Arcus urzšdzenia firmy Pitney Bowes sš w stanie wykonać te zadania kilkaset razy szybciej.

Potrzeba nadania kilku tysięcy sztuk korespondencji może skutecznie zablokować na kilka dni działanie biura. Tę pracę ułatwiajš takie urzšdzenia, jak składarki, kopertownice, adresarki i otwieraczki. Wydajne urzšdzenia do obsługi korespondencji pracujš znacznie szybciej i sprawniej niż ludzie. Firma Arcus oferuje urzšdzeniami amerykańskiej firmy Pitney Bowes, które pozwalajš przygotować do wysłania w krótkim czasie dużš iloœć korespondencji.

– Pracownik może przygotować jeden list do wysyłki w minutę, czyli 60 listów na godzinę – mówi Maciej Ziemski, dyrektor sprzedaży produktów Pitney Bowes w Arcus SA. – Nie jest w stanie utrzymać jednakowego tempa pracy przez cały dzień i potrzebuje przerw. Kopertownice potrafiš zapakować nawet 3000 pism w cišgu godziny. Człowiekowi zajęłoby to ponad tydzień.

Według eksperta maszyny do obsługi korespondencji nie tylko oszczędzajš czas pracowników dzięki uwolnieniu ich od nużšcych zadań. Dbajš także o pienišdze pracodawcy. Składarki potrafiš złożyć zawartoœć koperty, adresarki - nadrukować adres, logo albo reklamę a otwieraczki otworzyć otrzymane listy.

– W firmach i urzędach, które muszš wysyłać miesięcznie tysišce listów, urzšdzenia do zarzšdzania korespondencjš sš niezastšpione – mówi Maciej Ziemski. – Sprawna wysyłka korespondencji nie tylko jest wygodna, ale też pozwala np. na szybsze uzyskanie należnoœci (jeżeli wysyłane sš faktury, wezwania do zapłaty czy wymiary podatku), a także zachowanie poufnoœci danych i ograniczenie niebezpieczeństwa pomyłkowego wysłania korespondencji na niewłaœciwy adres. Włożona do kopert korespondencja musi być następnie zaadresowana.

– Aby uniknšć błędów przy ręcznym wpisywaniu adresów i zadbać o estetykę, warto się zaopatrzyć w adresarkę, która na każdš kopertę naniesie adres i nadruk w wielu kolorach lub wypełni tzw. zwrotki, czyli formularze, z których korzysta się w przypadku korespondencji za zwrotnym potwierdzeniem odbioru – wyjaœnia Maciej Ziemski.

W ofercie Pitney Bowes dostępne sš trzy modele adresarek współpracujšcych z komputerem, które wykorzystujš druk atramentowy w rozdzielczoœci do 600 dpi w kolorze. Najprostsze adresujš do 10 000 kopert, a najbardziej wydajne do 30 000 w cišgu godziny – ręczne zaadresowanie takiej liczby przesyłek zajęłoby pracownikowi ponad trzy miesišce. Format kopert nie gra roli. Obsługa korespondencji to nie tylko nadawanie listów, ale także korespondencja przychodzšca.

– W usprawnieniu otwierania korespondencji przychodzšcej pomocna będzie otwieraczka, która w cišgu godziny może otworzyć nawet kilkanaœcie tysięcy listów – mówi Maciej Ziemski. Proponowane przez Arcus urzšdzenia Pitney Bowes pozwalajš otwierać korespondencję w tempie 400 kopert na minutę (małe urzšdzenie biurkowe) aż do otwieraczek dla dużych firm, które pozwalajš otworzyć nawet 36 000 kopert na godzinę.

Ważne pojęcia

Otwieraczka – urzšdzenie, które pozwala szybko otworzyć duże iloœci korespondencji przychodzšcej do biura.Wystarczy położyć listy na podajniku, a otwieraczka automatycznie je pobierze, otworzy i umieœci na tacy odbiorczej.

Kopertownica – urzšdzenie do automatycznego składania i wkładania do kopert dokumentów, które również zamyka je i zakleja.

Składarka – urzšdzenie automatycznie składajšce dokumenty, które majš być włożone do kopert. Składarka robi to o wiele szybciej niż w przypadku ręcznego składania, unika też zagnieceń.

Adresarka – urzšdzenie, które służy do drukowania adresów na przesyłkach. Przeważnie wykorzystuje w tym celu druk atramentowy. 

Artykuł powstał we współpracy z: 

 

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL