Teatr

Agata Duda-Gracz zaprasza do sanatorium

Fundacja Shalom
Na specjalne ┐yczenie widzˇw aktorzy Teatru »ydowskiego powtˇrz╣ w ťrodŕ podczas Festiwalu Warszawa Singera niecodzienny artystyczny performance.

Autork╣ tego oryginalnego äSanatorium pod Klepsydr╣" na podstawie tekstˇw Brunona Schulza jest jedna z najciekawszych re┐yserek m│odego pokolenia Agata DudyľGracz.

Mapa strony

Wiadomo┼Ťci
Ekonomia
Prawo

Aktorzy przywo│aj╣ w pamiŕci niepowtarzaln╣ magiŕ ťwiata Brunona Schulza i stan╣ siŕ pacjentami jego äSanatorium pod Klepsydr╣". Wszystko rozgrywaŠ siŕ bŕdzie w szczegˇlnej scenerii - jednym z gmachˇw siedziby Sinfonii Varsovia, przy ulicy Grochowskiej 272, w ktˇrym do niedawna mieťci│ siŕ Instytut Weterynaryjny SGGW. Widzowie bŕd╣ mieli niepowtarzaln╣ okazjŕ odwiedziŠ to miejsce z wieloletni╣ histori╣ na chwilŕ przed remontem i odbyŠ wraz z artystami niezwyk│╣ podrˇ┐ na pograniczu jawy i snu.

To tak┐e odwo│anie do zdjŕcia äI ci╣gle widzŕ ich twarze" Fundacji Shalom, Go│dy Tencer-Szurmiej, pokazuj╣ce Pa˝stwowe Gimnazjum w Drohobyczu, w maja 1934 roku. Miŕdzy rzŕdami │awek przechadza siŕ na nim Bruno Schulz, nauczyciel rysunku i prac rŕcznych. Zgin╣│ w 1942 roku zastrzelony na ulicy drohobyckiego getta. Zdjŕcie przechowa│ nie┐yj╣cy ju┐ Mieczys│aw Makarski. Wspomina│, ┐e Schulz na lekcjach czyta│ fragmenty swoich ksi╣┐ek, ktˇre im, uczniom, wydawa│y siŕ nieco dziwne

Pierwszy pokaz pod koniec kwietnia spotka│ siŕ z ogromnym zainteresowaniem widzˇw i na ich specjalne ┐yczenie dyrektor Teatru »ydowskiego, Go│da Tencer postanowi│a powtˇrzyŠ go teraz podczas Festiwalu Warszawa Singera.

Akcja dzia│a˝ artystycznych rozgrywaŠ siŕ bŕdzie rˇwnolegle na trzech poziomach gmachu. Widzowie bŕd╣ mogli zagl╣daŠ do ka┐dego pomieszczenie, w ktˇrym rozgrywaŠ siŕ bŕd╣ dzia│ania symultaniczne. To ┐ywe muzeum czynne bŕdzie od 19.00 do 21.30. Widzowie bŕd╣ mogli w tych godzinach wchodziŠ tam bez ogranicze˝, w dowolnej chwili i w dowolnej chwili z gmachu wychodziŠ.

Ćrˇd│o: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL