Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Teatr

„Il Trespolo tutore”. Jak ożenić opiekuna

materiały prasowe
Wdzięk, muzykalnoœć oraz sporš dawkę humoru oferuje studenckie przedstawienie w Teatrze Collegium Nobilium.

„Il Trespolo tutore” to coœ więcej niż rodzaj dyplomowego popisu. Od kilku lat trzy uczelnie stołeczne – Akademia Teatralna, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina i Akademia Sztuk Pięknych – wspólnie przygotowujš premiery. I za sprawš przede wszystkim Artura Stefanowicza, wybitnego kontratenora oraz cenionego pedagoga, wydostajš na œwiatło dzienne zapomniane arcydzieła baroku.
Sš to niekiedy zaskakujšce wręcz odkrycia i tak trzeba też nazwać przywrócenie teatrowi opery Alessandro Stradelli „Il Trespolo tutore”, niewystawianej ponoć na œwiecie od 250 lat. Fakt, że jakiœ utwór spoczywał w bibliotekach przez kilka stuleci, nasuwa przypuszczenia, że rzecz jest albo wtórna, albo bezwartoœciowa. Nic bardziej mylnego, to prawdziwe odkrycie, które powinien poznać nie tylko każdy fan muzyki dawnej.

Antonio Stradella, działajšcy w połowie XVII wieku, talentem ponoć dorównywał mistrzom epoki, Haendlowi i Bachowi. Zyskał uznanie, ale niezbyt dbał o sławę, bardziej cenił burzliwe życie, które nie trwało długo, bo został zamordowany przez płatnego zabójcę. Na szczęœcie jeden z przyjaciół zaopiekował się jego rękopisami i dzięki temu utwory Stradelli przetrwały do naszych czasów.

Mimo wszystko dziœ znamy tylko częœć tej spuœcizny. I to nasz błšd, sšdzšc po tym, jak oryginalny jest utwór zaprezentowany przez warszawskich studentów. Formalnie rzecz bioršc należy go zaliczyć do oper komicznych, ale Stradella przełamał tę konwencję. Wzbogacił beztroskie żarty o tony liryczne i heroiczne, częœć prostych arii rozbudował, a przede wszystkim stworzył rzecz prawdziwie teatralnš, w której wokalne numery solowe naturalnie łšczš się z dialogami recytatywów.

Intryga jest prosta i skomplikowana zarazem. Tytułowy Trespolo, opiekun bogatej Artemisii pragnie poœlubić Despinę. Tymczasem Artemisia kocha Trespola lecz nie ma mu odwagi tego wyznać. W niej zaœ beznadziejnie zakochał się Nino. W ów łańcuszek uczuciowych powišzań zaplštała się jeszcze niania Simona oraz dziarski, choć gburowaty Ciro, wzorowany na postaci Brighelli z commedii dell’arte. Miłosna układanka zaczyna w pewnym momencie prezentować się bardzo współczeœnie, skoro wszystkie postaci godzš się również na małżeństwo dwóch kobiet. Ostatecznie jednak finał tej komedii jest bardziej tradycyjny.

Reżyser Paweł Paszta (doktorant Akademii Teatralnej zamienił XVII-wiecznš operę w całkiem współczesnš zabawę, nawišzujšcš do commedii dell’arte, także za sprawš urokliwych kostiumów niedawnej absolwentki ASP Marty Kodeniec. I tak prostymi œrodkami stworzono spektakl żywy, wartki, momentami szalony i zaskakujšcy.

Szóstka œpiewaków z Uniwersytetu Muzycznego dodała do tego wdzięk młodoœci, gotowoœć do wspólnej zabawy i sprawdzenia się na scenie. W przypadku Magdaleny Pikuły w roli Ciro należy docenić nie tylko swobodę aktorskš, ale także ładny, a co istotne – umiejętnie prowadzony głos. Z równš swobodš wokalnš prezentował się kontratenor Rafał Tomkiewicz, poruszajšc się w różnych konwencjach, jego Nino ma w sobie coœ z zabawnego Arlekina, jak i z lirycznego, zrozpaczonego Pierrota. Warto też wyróżnić Paulinę Tuzińskš w roli Artemisii.

Muzyków z Uniwersytetu Muzycznego poprowadził Włoch Andrea De Carlo, uznawany za wybitnego znawcę twórczoœci Alessandro Stradelli. Warto więc poznać opiekuna Trespolo, którego wszyscy chcš ożenić. Studenckie spektakle będš grane do 18 marca.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL