Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Teatr

Niezwykły spektakl o biblijnych władcach

materiał
18 lutego rozpoczyna się 9. edycja warszawskiego interdyscyplinarnego wielkopostnego festiwalu Nowe Epifanie.

Na poczštek - widowisko „Jestem” w reżyserii Krzysztofa Czeczota. To wybór fragmentów z wielkiej Biblii Audio, superprodukcji składajšcej się ze 113 godzin nagrań z udziałem 480 aktorów. Do niespełna 90-minutowego „Jestem” wybrane zostały motywy królewskie.

– Poszczególne sceny powišzane sš ze sobš wštkami i opowiadajš w głównej mierze o życiu królów - Samuela, ostatniego z sędziów starożytnego Izraela i Saula – mówi "Rzeczpospolitej" reżyser. - Łšcznikiem pomiędzy poszczególnymi partiami jest hasło: król. Mamy do czynienia z fragmentami Pisma Œwiętego, w których dowiadujemy się, ze Samuel dożył swoich lat, że stał się sędziš nad sędziami ludu Izraelu i w zwišzku z tym musi znaleŸć kontynuatora swojej mšdroœci – to pierwsze o czym jest w naszym scenariuszu. Opowiadamy te fragmenty, w których Samuel (Olgierd Łukaszewicz) rozważa, który z jego synów będzie kontynuatorem. Potem jest jego rozmowa z Saulem (Grzegorz Kwiecień). Usłyszymy, w jaki sposób mšdroœć Samuela jest dalej przekazywana. Jesteœmy œwiadkami kontynuowania tej myœli. Ale oczywiœcie będš też znacznie bardziej znane fragmenty, jak choćby ten, kiedy Jezus nad brzegiem jeziora rozmnaża chleb, albo wchodzi do Jerozolimy, rozmawia z Piłatem.

Na to widowisko widzowie zostanš zaproszeni do warszawskiego studia radiowego im. Witolda Lutosławskiego.

– Chcemy, by ten spektakl odbywał się przede wszystkim w wyobraŸni widzów – mówi Krzysztof Czeczot. – Na scenie będzie mało œwiateł. Aktorzy będš czytać fragmenty Biblii – zamysł dramaturgiczny nie jest tu kluczowy. Tworzymy też œcieżkę dŸwiękowš do tego wydarzenia, by okrasić, bšdŸ dopełnić dŸwiękiem czytane fragmenty. Widzowie bardzo rzadko majš okazję obcować z takš formułš widowiska – zanurzenie się w kontemplacji ze słowem, muzykš na żywo i efektami dŸwiękowymi.

Muzykę Adama Walickiego wykonajš: Miłosz Woœko, Bart Pałyga i Wojciech Lubertowicz. W widowisku weŸmie udział także Anna Seniuk, Mariusz Bonaszewski, Leszek Zduń, Zbigniew Konopka, Miłogost Reczek.

Z roku na rok festiwal wzbogaca się o nowe wydarzenia. Każda z kolejnych edycji imprezy ma motywy biblijne lub wielkopostne, wokół których budowane sš festiwalowe wydarzenia. W poprzednich edycjach były nimi, m.in. krzyż, kuszenie, œmierć, słowa Chrystusa wypowiedziane na Krzyżu do ucznia Jana: „Oto matka twoja”. Tegoroczna edycja: „a więc jesteœ królem?” przyglšdać się będzie postaciom biblijnych króli, w tym najważniejszego – Jezusa Chrystusa. Tytułowe pytanie postawił Piłat, gdy przyprowadzono do niego Jezusa jako winę jego podajšc iż twierdzi, że jest królem.

– Za każdym razem szukamy tematu, który otwierałby na różne sposoby myœlenia i dialog – wyjaœnia Paweł Dobrowolski, dyrektor festiwalu. – Tegoroczne tytułowe pytanie otwiera drogę do spotkania dwóch, nie rozumiejšcych się œwiatów. Dialog między nimi jest bardzo trudny, ale – możliwy. Bardzo istotny jest też temat króla wišżšcy się bezpoœrednio z osobš Jana Pawła II. „Król – Duch” Juliusza Słowackiego inaugurował działalnoœć Teatru Rapsodycznego, z którym zwišzany był Karol Wojtyła. Ale też przez rolę Bolesława Œmiałego, którš zagrał w tym spektaklu majšc 21 lat i w której dojrzewał do swojego kapłaństwa – mamy pretekst, żeby pochylić się nad fenomenem króla.

Monika Kucia zajmujšca się kulturowymi i kulinarnymi aspektami postu w tym roku przygotowuje wydarzenie „Bieda – król” czyli królewskš ucztę w CSW Zamku Ujazdowskim, w czasie której zostanš nobilitowane i uszlachetnione resztki i odpadki. Będš także kulinarne warsztaty historyczne o kuchni postnej w Wilanowie – w dawnej Polsce dni postne dominowały w kalendarzu nad pozostałymi.

Nazwa festiwalu Nowe Epifanie nawišzuje do „nowych epifanii piękna”, o których pisał Jan Paweł II w Liœcie do artystów (1999). W tym roku ponad 50 festiwalowych wydarzeń, najwięcej teatralnych w tym pięć premier - po raz pierwszy przyjedzie spektakl z zagranicy – z Holandii. Festiwal będzie się odbywał w 17. różnych, czasem nieoczekiwanych miejscach (jazzowy koncert w Muzeum Geologicznym). Podobnie jak w poprzednich latach oferta jest bardzo szeroka - od filmów, spektakli, poprzez koncerty, wykłady, spotkania, pokazy filmowe i warsztaty dla dzieci.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL