Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Teatr

Splendory dla Kijowskiej i Treli

materiały prasowe
W poniedziałek, 4 grudnia, Teatr Polskiego Radia wręczył po raz 30. swoje najważniejsze wyróżnienia – Wielkie Splendory za wybitne kreacje w słuchowiskach oraz twórczy wkład w rozwój radia artystycznego w Polsce.

Wielkimi Splendorami w tym roku uhonorowani zostali: Elżbieta Kijowska i Jerzy Trela.

Laureatka w czasie 40-letniej współpracy z Teatrem PR, zagrała ponad 950 ról, wœród których dominowały role matek, kobiet zawiedzionych, porzuconych. O pracy w radiu powiedziała kiedyœ: „Radio jest fantastycznym miejscem dla aktorów, bo daje możliwoœci szybkiej improwizacji i najróżniejszych kreacji”.

Laureat Wielkiego Splendora, Jerzy Trela, stworzył kreacje w ponad 100 słuchowiskach i audycjach literackich. W teatrze radiowym zadebiutował na antenie Radia Kraków w 1968 roku w słuchowisku według powieœci H. G. Wellsa „Niewidzialny człowiek”. Na premierę planowanš na 23 grudnia czeka słuchowisko z jego głównš rolš w „Samotniku” wg E. Ionesco w reżyserii W. Markiewicza. Trela jest też laureatem Wielkiej Nagrody XI Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej „Dwa Teatry” w 2011 roku.

Od 2006 roku przyznawany jest również Splendor Splendorów im. Krzysztofa Zaleskiego dla wybitnych postaci kultury. Uhonorowano nim dotšd m.in.: Wiesława Michnikowskiego, Olgierda Łukaszewicza, Irenę Jun, Piotra Fronczewskiego. W tym roku Splendor Splendorów trafił do Jana Englerta, zwišzanego z Teatrem PR od 1966 roku, w którym wykreował dotšd ponad 250 ról. m.in. w „Księciu Niezłomnym” Słowackiego/ Calderona de la Barci, „Moœcie” Rittnera, „Sadze rodu Forsyte’ów” Galsworthy’ego, „Ziemi obiecanej” Reymonta.

Honorowym Wielkim Splendorem wyróżniono Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Nagroda ta wręczana jest od 1992 roku osobom szczególnie zasłużonym dla Teatru Polskiego Radia: artystom, twórcom czy zespołom artystycznym. Redaktorzy Teatru PR współpracujš stale z Pracowniš Dokumentacji Teatru im. Barbary Krasnodębskiej Instytutu Teatralnego. Wspólnš inicjatywš obu instytucji była w tym roku produkcja słuchowisk nadawanych przez radiowš Trójkę w cyklu Studio Teatralnych Form Eksperymentalnych im. Eugeniusza Rudnika.

Od 2010 roku przyznawany jest także Tele-Splendor im. Włodzimierza Ławniczaka, ustanowiony dla wyróżnienia twórców swobodnie poruszajšcych się w œwiecie słuchowisk i w œwiecie spektakli telewizyjnych. Dotychczasowymi laureatami tej nagrody byli Janusz Głowacki, Andrzej Bart, Janusz Zaorski, Piotr Müldner-Nieckowski, Ingmar Villqist, Andrzej Zaorski. To wyróżnienie trafiło w tym roku do Krzysztofa Œcierańskiego, jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich muzyków - basisty, gitarzysty, kompozytora, obchodzšcego w tym roku jubileusz 40-lecia pracy artystycznej. Od kilku lat współpracuje także z Teatrem PR – skomponował i nagrał ilustracje muzyczne do wielu słuchowisk, a także wzišł udział w spektaklach koncertowych.

Autorkš skrzydlatych statuetek Splendora wręczanych laureatom jest Maria Kryńska-Kędzierska.

Tegoroczna Gala, wzorem ubiegłych lat, odbyła się w Studiu S-2 Polskiego Radia. Uroczystoœć poprowadzili Małgorzata Kozłowska i Grzegorz Kwiecień. Piosenkami ceremonię uœwietnili: Małgorzata Wojciechowska, Katarzyna Dšbrowska, Marcin Januszkiewicz.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL