Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Teatr

Wyrypajew: Czechow jak amerykański serial

?Iwan Wyrypajew w trakcie próby „Wujaszka Wani” Czechowa w warszawskim Teatrze Polskim. Premiera w sobotę
Kasia Chmura-Cegiełkowska/Teatr Polski
Reżyser opowiada Janowi Bończy-Szabłowskiemu o czytaniu klasyków, mentalnoœci Polaków i Rosjan, zawodowych oraz osobistych zwišzkach z naszym krajem i o wizji własnego teatru.

RZ: Dlaczego zainteresował się pan Czechowem?

Iwan Wyrypajew: Sš autorzy rosyjscy, których bardzo nie lubiłem. Pierwszy to Dostojewski, drugi – Czechow. U Dostojewskiego denerwowała mnie jego histeria, cišgłe podkreœlanie ludzkiego cierpienia jako szczególnej wartoœci. Zdecydowanie wolałem Tołstoja. W Czechowie drażniła jego psychologia w teatrze, która wydawała mi się już mocno nieaktualna. Postanowiłem więc sprawdzić, kim jest dzisiaj. Prace nad „Wujaszkiem Waniš” przekonały mnie, że jest geniuszem. A nasz „Wujaszek Wania” jest bardzo aktualny, niestety, zwłaszcza gdy mówi o relacjach międzyludzkich. W teatrze zawsze zależy mi na tym, by przebiegała naturalna komunikacja między autorem a widzem. Sposób komunikacji oczywiœcie się zmienia. Kiedyœ była ta umowna czwarta œciana, teraz już jej nie ma.

Był pan jednym z tych, którzy konsekwentnie burzyli tę œcianę.

Ale też buntowałem się słyszšc, że sztuka w kostiumie z epoki jest tożsama z teatralnym muzeum. Współczesnoœć naszego Czechowa nie polega na tym, że postacie majš chodzić w adidasach, a akcji towarzyszyć będš kamery wideo. Współczesnoœć, powtarzam, polega na sposobie komunikacji.

Czyli uwzględnia dzisiejsze emocje widza.

Oczywiœcie. Ważnš inspiracjš do pracy w teatrze jest dla mnie amerykański serial. Wszystko jest w nim jasne, klarowne, precyzyjnie pokazane i ma swój rytm. Gdy to jest, wtedy można mówić o rzeczach głębokich, ale też niepoważnych. Robišc Czechowa, jestem zaszczycony, że spotykam tej klasy aktorów. Reprezentujš różne pokolenia, stylistyki i gusty, ale wszyscy oglšdajš amerykańskie seriale, np. „House of Cards”, i przez to mamy œwietne porozumienie, bo jest punkt odniesienia.

Ludzie rozdarci, których głównym problemem jest brak celu w życiu, sš także w pana sztukach. Zadaje pan pytania o kondycję człowieka i uœwiadamia, że żyjemy w czasie duchowego wyjałowienia.

Czechow pisze o ludzkich dramatach. Czas się zmienił, a oni zostali w dawnej epoce. Dla nich nie ma przestrzeni ani społecznoœci, gdzie czuliby się sobš. Wszystko minęło, kultura też się zmieniła. I nagle przychodzi taki Łopachin, który dla nich jest przybyszem z innego œwiata. Oni – inteligencja romantyczna, on – konkretny biznesmen.

W przypadku „Wujaszka Wani” można zapytać, dlaczego Czechow umieœcił go w tytule, a nie Astrowa, który jest ważniejszš postaciš…

Wania jest symbolem rosyjskiego narodu. Odwzorowuje jego mentalnoœć. To człowiek czuły, delikatny, kulturalny, poszukujšcy. Ale nie ma celu. Rosyjski naród jest niezdecydowany. Cišgle zastanawia się, co robić, jak wzišć życie w swoje ręce. Zawsze ktoœ jest winny, tylko nie ja. Typowy przykład rosyjskiej mentalnoœci.

Myœlałem, że również polskiej.

Polacy sš jednak bardziej zdecydowani. Choćby teraz, gdy im się coœ nie podoba, wychodzš na ulice. Nasi raczej wolš sobie ponarzekać w kuchni. „Ktoœ wreszcie powinien coœ zrobić –mówiš – ale dlaczego ja i dlaczego teraz”. I narzekajš dalej. W Polsce podejœcie do protestów nie jest może tak radykalne jak w Niemczech czy Skandynawii, ale to zawsze coœ.

W Polsce od lat uważa się, że sztuka wysoka i komercja stojš na skrajnych biegunach. Pan robi spektakle ambitne, a ludzie chcš na to kupować bilety.

Nie rozumiem, dlaczego uważa się, że widz ma być na tyle głupi, że nie zapłaci więcej za coœ ambitnego. WeŸmy przykład naszego „Wujaszka Wani”. W sali jest 800 miejsc, w grudniu zagramy osiem spektakli, a biletów już nie ma. A to przecież ani farsa, ani musical. Udział gwiazd oczywiœcie podnosi atrakcyjnoœć, ale nie myœlę o ludziach na tyle Ÿle, bym twierdził, że nie potrzebujš czegoœ dobrego, wartoœciowego. Potrzebujš. Jeszcze jak!

Proponuje pan teatr na wysokim poziomie intelektualnym. Przyjmowany jest entuzjastycznie, ale chyba ma pan œwiadomoœć, że do masowego widza ze swymi opowieœciami nie dociera.

Oczywiœcie, że nie.

A więc taki teatr nie będzie mógł wychować społeczeństwa.

Całego z pewnoœciš nie, ale przynajmniej mamy szansę na zagospodarowanie pewnej niszy. Oczywiœcie jeœli chcesz zarabiać wielkie pienišdze, musisz wystawiać coœ masowego. Ja tego nie potrafię. Do przedsięwzięcia teatralnego, które powołaliœmy z Karolinš Gruszkš, wprawdzie nie dopłacamy, ale trudno powiedzieć, że zarabiamy duże pienišdze. Niewielkie zyski pozwalajš wychodzić na prostš i inwestować w kolejne produkcje. To nie popkultura i nie show-biznes.

Przeprowadził się pan do Polski, założył tu rodzinę.

Kiedyœ mówiłem, że Polska jest mojš drugš ojczyznš. Teraz powiedziałbym, że pierwszš, bo z niš wišżę przyszłoœć. Oferowano mi nawet dyrekcję teatru, ale zawsze chodziło o teatr ze stałym zespołem, dlatego musiałem odmówić. Bardzo lubię aktorów i szanuję ich pracę, sam przecież jestem aktorem. Nie mogę jednak patrzeć, że zarabiajš tak mało. Mnie to obraża. Stały zespół to poczucie stabilizacji, ale także intrygi, złamane życie, siedzenie w bufecie ze stresem, że znowu nie znaleŸliœmy się w obsadzie nowej sztuki lub że musimy grać coœ, co obraża nasze ambicje, ale etat zobowišzuje. I jak tu można mówić o poczuciu spełnienia i twórczym rozwoju.

Przywišzanie aktorów do stałych etatów jest jednak w Polsce cišgle silne.

Myœlę, że można by skorzystać z doœwiadczeń niektórych teatrów niemieckich, czyli wprowadzać kilkuletnie kontrakty. Dyrektor układa repertuar na dwa czy trzy sezony i zaprasza na ten okres aktorów do konkretnych ról. Ustawia im harmonogram. Przyjezdnym gwarantuje w tym czasie mieszkanie. A przy okazji dogaduje się, że np. ta sztuka będzie grana w sezonie przez trzy miesišce w innym mieœcie. Co złego w tym, że w „Wujaszku Wani” na scenie Polskiego gra taki mieszany zespół. Myœlę, że jest w tym coœ ożywczego. Zarówno dla „miejscowych”, jak i „przyjezdnych”. Darek Chojnacki, który gra postać tytułowš, na co dzień jest aktorem w Katowicach. Myœlę, że dla wielu w Warszawie będzie odkryciem. I mam nadzieję, że kiedy wróci do Katowic, będzie już innym aktorem.

Kiedyœ powiedział pan, że celem pana teatru jest duchowy rozwój człowieka. Jak pan to rozumie?

Nie ma w tym założeniu poczucia misji. Po prostu wierzę w ewolucyjny proces rozwoju. Na przykład spotykamy się w teatrze, by patrzeć na Czechowa razem, aktorzy i widzowie. Tworzymy wspólnotę, w której uœwiadamiamy sobie pewne mechanizmy, szukamy odpowiedzi na pytania: co robię? gdzie jest moje miejsce? i jak zbudować system komunikacji we współczesnym œwiecie? Teatr stawia takie pytania, próbuje znaleŸć odpowiedzi. Dla mnie duchowoœć jest synonimem œwiadomoœci. Każdy człowiek powinien starać się być œwiadomym siebie, swojego miejsca, relacji z innymi na tej planecie. Nie tylko z innymi ludŸmi, ale też ze zwierzętami, z przyrodš.

Człowiek w pana sztukach wcišż poszukuje absolutu, Boga. Nie nawraca pan ludzi na wiarę, woli zadawać pytania, pokazywać, że jest jakiœ promień, œwiatło, coœ ponad to, co możemy sobie wyobrazić ludzkim umysłem.

Ten absolut, ta czšstka nieœmiertelnoœci tkwi głęboko w nas. To jest to ziarnko prawdy. Człowiek od urodzenia jest czysty, jest w nim œwiatło i miłoœć. Tylko przez naszš kulturę, przez strach, kompleksy, które narzucamy sobie niemal od dziecka, przez społeczeństwo, które budujemy, jesteœmy jak drzewo, które niby roœnie, lecz pod wpływem wiatru, burzy, braku wody wykrzywia się, traci gałęzie. W œrodku jedna przechowuje życie. Nie ma w tym niczego mistycznego, żadnej ezoteryki. Możemy zrobić tak, by mieć w sobie więcej radoœci i pozostać normalnymi. Na ile potrafimy.

Doceniany w Polsce i na œwiecie

Rocznik 1974. Jeden z najwybitniejszych, najbardziej intrygujšcych dramaturgów i reżyserów rosyjskich. Artysta, którego estetykę okreœla się jako mieszankę stylu Quentina Tarantino i Andrieja Tarkowskiego, gdzie ironia miesza się z duchem prawosławia, finezja z okrucieństwem i metafizykš. Na koncie ma nagrody na międzynarodowych festiwalach filmowych i teatralnych oraz ponad 30 inscenizacji w 20 krajach œwiata. Filmowy debiut „Euforia” zachwycił na festiwalach w Wenecji i Warszawie. Sztuki Wyrypajewa triumfalnie wkroczyły na najważniejsze polskie sceny. Po małżeństwie z Karolinš Gruszkš coraz mocniej zwišzany z naszym krajem. W sobotę w Teatrze Polskim w Warszawie premiera jego „Wujaszka Wani” Czechowa. W roli tytułowej Dariusz Chojnacki, a w obsadzie m.in. takie gwiazdy, jak Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Karolina Gruszka, Anna Nehrebecka, Andrzej Seweryn czy Maciej Stuhr. Współproducentem spektaklu jest spółka Weda Produkcje, prywatna firma Iwana Wyrypajewa i Karoliny Gruszki.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL