Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Teatr

Scena narodowa powinna tworzyć wspólnotę, ale i być sexy

PAP, Tomasz Gzell
Debata w Belwederze pokazała, że w teatrze odbijajš się polityczne podziały oraz stosunek do Unii Europejskiej.

Ton œrodowej debacie pod auspicjami Kancelarii Prezydenta RP nadał Antoni Libera – pisarz, tłumacz Becketta, reżyser. Jego zdaniem współczesna Polska stanęła przed podobnym zagrożeniem jak pod koniec XVIII oraz w latach 30. ubiegłego stulecia. Przekonywał, że znaleŸliœmy się w kleszczach Rosji i Niemiec, realizujšcych testament Piotra I, by oba mocarstwa miały wspólnš granicę kosztem Polski. Podkreœlajšc zagrożenie ze strony putinowskiej Rosji, wskazywał na mocarstwowš rolę Niemiec w UE.

Na to, zdaniem Libery, nakłada się zmiana œwiatopoglšdowa w Europie Zachodniej, której konsekwencjš w Polsce jest wewnętrzny podział również w teatrze. – Jest on funkcjš procesów na Zachodzie, gdzie zaczęła dominować ideologia, która nie chce być rozpoznawana jako ideologia – mówił. – Lansuje model człowieka o nieograniczonej niczym wolnoœci, co owocuje przekroczeniami, podważajšcymi dawny judeochrzeœcijański ład Europy, sakralne fundamenty naszej cywilizacji.

Przeciwko diagnozie Antoniego Libery zaprotestował Olgierd Łukaszewicz. – Jesteœmy z tego samego rocznika, ale inaczej patrzę na rzeczywistoœć w Europie, w naszym kraju i teatrze – mówił. – Wejœcie do UE dało nam szansę na skok cywilizacyjny. Ze zdumieniem słucham też opinii tłumacza Becketta, który nie był pisarzem ciasno religijnym. Szkołš dla mnie w tej kwestii stał się „Bolesław Œmiały" Wyspiańskiego, który też wiele nas na ten temat nauczył.

Olgierd Łukaszewicz wspominał także, jak przeżywał przygotowanie do roli Żyda w „Weselu" i jak wiele się dowiedział z jego rozmowy z Księdzem. – Niemcy znam z czasu, gdy objechałem tam wiele miast z „Psalmami Dawida", dostrzegajšc ogromnš wrażliwoœć na sprawy wiary i religii – dodał prezes ZASP. – W pamięci mam jeden z pierwszych projektów zjednoczonej Europy, który stworzył Wojciech Jastrzębowski na polu bitwy pod Olszynkš Grochowskš, widzšc 20 tysięcy zabitych polskich żołnierzy. Dlatego nie labidŸmy za Mickiewiczem, że Europa wcišga Polskę na krzyż.

W odpowiedzi Antoni Libera przedstawił się jako były euroentuzjasta, który stracił wiarę w nowš inkarnację Europy. Znaczenie wartoœci religijnych podkreœlał jako agnostyk, który œladem Becketta pojmuje, jaki był koszt utraty przez naszš cywilizację metafizycznych fundamentów.

Wiceminister kultury Wanda Zwinogrodzka uznała, że nie można pomijać znaczenia teatru krytycznego, który dekonstruuje narodowš wspólnotę i tworzy ponadnarodowy model. – W Polsce objawia się to m.in. w teatrach, które w miastach, gdzie jest jedna scena, lekceważš przeważajšcš częœć widowni, działajš z myœlš o festiwalach, najlepiej międzynarodowych – mówiła. – Naszym zadaniem jest tworzenie takiego teatru, który zadba o wspólnotę narodowš, ale nie będzie powrotem do XIX wieku, tylko okaże się sexy.

Nie poruszono bieżšcych problemów teatrów Starego w Krakowie i Polskiego we Wrocławiu.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL