Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Teatr

Festiwal bez dotacji. "Przykład cenzury"

Fot. Teatr Powszechny, Magda Hueckel
Międzynarodowy Festiwal Teatralny Dialog – Wrocław nie otrzyma dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zdaniem organizatorów decyzja zwišzana jest z wystawieniem sztuki "Klštwa"

W dniach 14-21 paŸdziernika odbędzie się 9. edycja festiwalu MFT Dialog-Wrocław. Kierownik programowy Tomasz Kireńczuk poinformował, że poinformował dziœ, że został zmuszony wprowadzi zmiany w festiwalu. 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 18 dni przed rozpoczęciem festiwalu wstrzymało się z decyzjš o jego współfinansowaniu. Dla organizatorów oznacza to lukę budżetowš wysokoœci 500 tys. złotych. 

"Wstrzymanie dotacji ministerstwa w takim momencie, i to mimo wczeœniejszej oficjalnej akceptacji zaktualizowanego programu festiwalu i przesłania nam do podpisania wygenerowanej przez ministerstwo umowy dotacyjnej sprawia, że Festiwal Dialog – Wrocław nie jest już w stanie uzyskać z innych Ÿródeł kwoty odpowiadajšcej sumie wstrzymanej dotacji" - tłumaczy Kireńczuk.

Zdaniem organizatorów decyzja ministerstwa zwišzana jest z pojawieniem się na festiwalu sztuki "Klštwa". "Zdajšc sobie sprawę z tego, że w dzisiejszej sytuacji politycznej prezentacja „Klštwy” w ramach dotacji ze œrodków publicznych jest niemożliwa, doszedłem do wniosku, że jeœli chcę ten spektakl pokazać, muszę poszukać nowych, być może niezbyt komfortowych rozwišzań. Dlatego postanowiłem pokaz tego spektaklu sfinansować wyłšcznie z wpływów uzyskanych ze sprzedaży biletów" - czytamy w oficjalnym oœwiadczeniu.

Kireńczuk tłumaczy, że decyzja ministerstwa jest jego zdaniem ograniczeniem swobody wypowiedzi artystycznej, działaniem politycznym i przykładem cenzury ekonomicznej.

"W efekcie wstrzymania ministerialnej dotacji, tegoroczny Festiwal Dialog staje się boleœnie niepełny. Mam jednak głębokie przekonanie, że mimo to powinien się odbyć choćby po to, aby stać się platformš ważnej dyskusji o sztuce w czasach kryzysu, o wolnoœci i solidarnoœci. O tym, czym jest i czym powinien być mecenat państwa, a także teatr publiczny. I przede wszystkim o tym, czy dialog i Dialog jest nadal możliwy" - tłumaczy w oœwiadczeniu.

Organizatorzy poinformowali, że brak dotacji oznacza, że odwołano prezentację polskich spektakli programu głównego, których obecnoœć na festiwalu sfinansowana miała być z dotacji MKiDN.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL