Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Teatr

Krystian Lupa nagrodzony w Paryżu

Fotorzepa/Radek Pasterski
W Teatrze Chaillot w Paryżu zostały wręczone doroczne nagrody francuskiego Stowarzyszenia Krytyków Teatru, Muzyki i Tańca. Krystiana Lupę wyróżniono w dwóch kategoriach.

Polski inscenizator otrzymał nagrodę za najlepsze przedstawienie zagraniczne - "Plac Bohaterów" Thomasa Bernharda z Narodowego Litewskiego Teatru Dramatycznego, a także za za najlepszš ksišżkę poœwięcona teatrowi: Krystian "Utopia. Lettres aux acteurs".

W imieniu Krystiana Lupy nagrodę za najlepsze przedstawienie zagraniczne odebrał dyrektor Teatru Odeon w Paryżu Stephane Braunschweig, a za ksišżkę jej tłumacz Eric Veaux.

Stephane Braunschweig przeczytał następujšce przesłanie Krystiana Lupy:

"Każda radoœć ma głębszy sens, kiedy można się niš dzielić. Ze wzruszeniem dzielę się radoœciš z sukcesu naszego „Placu Bohaterów” z charyzmatycznym zespołem Narodowego Teatru w Wilnie, z aktorami, którzy tak głęboko i osobiœcie wzięli na siebie przesłanie tekstu Thomasa Bernarda i zawarty w nim bezmiar cierpienia, z Audronisem Liuga, byłym dyrektorem tego teatru, który wymarzył sobie "Heldenplatz" w Wilnie i niezwykłš determinacjš doprowadził do spełnienia tego marzenia. Ze wzruszeniem piszę maila do Petera Fabiana, brata Thomas Bernharda, z wieœciš o kolejnym zwycięstwie tego pełnego tajemnic tekstu, który tak głęboko dotyka szerzšcej się w naszym dzisiejszym œwiecie choroby nienawiœci. Mam również bardzo osobistš nadzieję, że ten gest z Francji dojdzie choć trochę do Polski i będzie argumentem w toczšcej się w moim kraju wojnie kulturowej, i co kuriozalne: w momencie kiedy premier naszego kraju wykorzystuje Auschwitz dla poparcia tej właœnie narodowej nienawiœci i ksenofobii, o której mówi Thomas Bernhard.  Dziękuję Teatrowi la Colline za goœcinę dla paryskich występów naszego przedstawienia.   Dziękuję...".

Odbierajšc nagrodę za najlepszš ksišżkę poœwięcona teatrowi, jej tłumacz Eric Veaux przeczytał następujšce przesłanie Krystiana Lupy:

"Tak się mówi w takich przypadkach: bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, bardzo! Pisanie o tajemnicy aktora, pisanie adresowane do aktorów stało się z biegiem lat życiowš koniecznoœciš, niemal chorobš, pełnš niepewnoœci i zwštpień. Próba podróży wraz z aktorami do granicy niewyrażalnoœci... Tam jest przecież człowiek, którego chcemy poznać i wyrazić. Czy ta podróż jest tylko subiektywnym doœwiadczeniem, czy wykształca obiektywne i istotne nie tylko dla aktora narzędzie? Tego do końca nie wiem. Nagroda dla Utopii jest dla mnie niemal wynikiem testu na użytecznoœć naszej podróży. Cieszę się, że sukces ksišżki poszerzy kršg jej odbiorców. Może nawet uda się wydać jš w Polsce???!!! Wdzięczny jestem Erykowi Veaux: nie tylko za wrażliwy i czujny przekład, ale że pobudził mnie do kolejnego etapu pracy nad tymi tekstami, że sprowokował proces dalszego precyzowania myœli. Piękne dzięki dla Actes Sud! Dla George'a Banu za czuwanie nad urodzinami ksišżki... Dziękuję…".

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL