Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Teatr

"Rozwód Figara" w Teatrze Wielkim w Poznaniu

Alan Oke (Major) i Naomi O'Connell (Serafin)
Teatr
Premierę nominowanego do International Opera Awards „Rozwodu Figara” Eleny Langer i Davida Pountneya przedstawi w pištek zespół Teatru Wielkiego w Poznaniu.

Polska premiera odbędzie się dwa lata po pierwszej prezentacji „Rozwodu Figara” w Walijskiej Operze Narodowej w Cardiff. David Pountney – autor libretta, a przede wszystkim reżyser i jedna z najbardziej uznanych osobowoœci brytyjskiego teatru operowego, nie ukrywa, że œwiadomie wykorzystuje tu œwiatowš popularnoœć utworów z sewilskim cyrulikiem Figarem w roli głównej. Postanowił kontynuować jego przygody.

Do opery losy tego bohatera komediowych arcydzieł autorstwa Beaumarchais przenieœli Wolfgang Amadeusz Mozart, który z librecistš Lorenzo Da Ponte stworzył „Wesele Figara” oraz Gioacchino Rossini w „Cyruliku sewilskim”. – W obu przypadkach – mówi David Pountney - genialni twórcy operowi sięgnęli po formę komedii buffo, od której ja odstępuję. W „Rozwodzie Figara” jeœli humor się pojawia, to jest on gorzki, a nie przeœmiewczy.

Tak jednak, jak jego wielcy poprzednicy, David Pountney też sięgnšł po utwory wczeœniej napisane. – Zauważyć przy tym wypada – dodaje – że wczeœniej napisana opera Mozarta dotyczy Figara, który przeżył już to, co 30-lat póŸniej ujmie Rossini w „Cyruliku sewilskim”. Nie jestem więc pierwszš osobš, która pisze dalszy cišg opowieœci o Figaro. Sam Pierre Beaumarchais rozpoczšł ten proces w „Występnej matce”, czynišc z niej trzeciš częœć swej komediowej trylogii. W tym utworze pojawia się Breger, a u mnie Major, równie negatywny, jak jego poprzednik, ale reprezentujšcy tajne służby.

U Beaumarchais Hrabina ma nieœlubnego syna z Cherubinem. U Pountneya jest wštek nieœlubnej córki Hrabiego. – A zatem obie te postaci w którymœ momencie popuœciły sobie moralnych cugli – mówi David Pountney. W jego operze zamek hrabiostwa Almaviva, niegdyœ miejsce goršcych romansów i szalonych zabaw, w wyniku rewolucji zostaje przemieniony w przytułek dla psychicznie chorych.

– Generalnie – wyjaœnia reżyser - opowiadam bowiem o rozpadzie wartoœci w obliczu przemocy wywołanej politycznym przewrotem. Staram się pokazać indywidualne konsekwencje wielkich wydarzeń historycznych.

Według Pountneya postać reprezentanta tajnych służb odgrywa kluczowš rolę w tej sztuce. To tajemniczy Major w chaosie państwa dotkniętego rewolucjš usiłuje doprowadzić arystokratycznš rodzinę Almavivy do rozpadu. Nie zawaha się użyć szantażu, intryg i manipulacji losami bohaterów. Swym działaniem wywołuje bardzo różne reakcje: ci, co byli słabi, stajš się mocni i przywódczy, inni słabnš, załamujš się.

– Decydujšc się na pokazanie tej opery – mówi Renata Borowska-Juszczyńska, dyrektor Teatru Wielkiego w Poznaniu – miałam œwiadomoœć, że tenor Alan Oke, dla którego David Pountney stworzył specjalnie rolę Majora, jest nie do zastšpienia. Obdarzony jest specyficznym w barwie, ale pięknym, głosem. Planowanie spektakli uzależnione zostały więc od tego, kiedy œpiewak ten będzie mógł przyjechać do Poznania.

Obok brytyjskiego solisty, w roli Hrabiego wystšpi Stanisław Kuflyuk, w partii Hrabiny usłyszymy Magdalenę Nowackš, Figara zagra Robert Gierlach. Kierownictwo muzyczne sprawuje Tadeusz Kozłowski.

Muzykę skomponowała Elena Langer nawišzujšc do tradycji wielkich oper neoklasycznych, z dziełami Strawińskiego i Brittena, dodajšc teatralnš ironię i groteskę, elementy jazzu i muzyki popularnej. David Poutney wyjaœnia, że „Rozwód Figara” jest operš współczesnš, ale nie eksperymentalnš i choć stanowi zwieńczenie trylogii o Figarze, widzowie nie muszš znać oper Mozarta, czy Rossiniego.

Inscenizacja w Cardiff „Rozwodu Figara", którš od 17 lutego będzie można oglšdać w Poznaniu, została nominowana do prestiżowych 2017 International Opera Awards w kategorii: œwiatowa prapremiera. Zwycięzcy zostanš ogłoszeni 7 maja w Londynie.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL