Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sztuka

Utracone arcydzieło Siemiradzkiego wystawione na aukcji

Sotheby's
Arcydzieło zaliczone do polskich strat wojennych zostało wystawione na aukcji obrazów w Londynie – ustaliła „Rzeczpospolita”.

Chodzi o obraz Henryka Siemiradzkiego „Taniec wœród mieczów". Znalazł się on w katalogu londyńskiego domu aukcyjnego Sotheby's wœród dzieł sztuki rosyjskiej, których sprzedaż planowana jest na 28 listopada.

Na fakt próby sprzedaży tego obrazu zwrócili uwagę „Rzeczpospolitej" miłoœnicy sztuki, którzy na całym œwiecie tropiš utracone w czasie wojny dzieła sztuki pochodzšce z polskich kolekcji. Bowiem obraz ten widnieje on na stronie internetowej Ministerstwa Kultury w katalogu dzieł utraconych w czasie wojny. Zgadzajš się m.in. wymiary tego obrazu 40 na 73 cm. Jego stan – co wynika z fotografii umieszczonej w katalogu londyńskiego domu aukcyjnego – jest bardzo dobry.

Z przedstawionego przez dom aukcyjny opisu wynika, że prywatny niemiecki kolekcjoner chce sprzedać ten obraz za kwotę 80 – 120 tys. funtów. Z informacji domu aukcyjnego wynika, że obraz został nabyty przez „rodziców obecnego właœciciela około 1960 roku".

Obraz ten został namalowany przez Siemiradzkiego w latach 1879 – 80. Był wystawiany na wystawie w warszawskiej Zachęcie w 1939 roku.

Z opisu znajdujšcego się na stronie domu aukcyjnego wynika, że to jedna z najbardziej rozpoznawalnych kompozycji Siemiradzkiego. „Miejsce pobytu oryginalnej i największej wersji z lat 1879-80 jest nieznane. W 1881 roku kolekcjoner Kozma Soldatenkov zamówił kolejnš wersję (120 na 225 cm), która po jego œmierci została przekazana do Muzeum Rumiancewa i znajduje się obecnie w kolekcji Państwowej Galerii Tretiakowskiej w Moskwie. Kolejna, pochodzšca z 1887 roku, o wymiarach 77 na 155 cm została sprzedana w Sotheby's New York w 2011 roku, ustanawiajšc nowy rekord dla artysty na aukcji. Warto zauważyć, że artysta nigdy nie wykonał dokładnych kopii i że każdy obraz jest wyraŸny. W niniejszej pracy artysta na przykład zmienił kierunek, w którym tancerka jest skierowana".

Z informacji, które uzyskaliœmy w Ministerstwie Kultury wynika, że informacja dotyczšca sprzedaży obrazu Siemiradzkiego dotarła do Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicš i Strat Wojennych MKiDN. „W bazie strat wojennych MKiDN zarejestrowany jest tożsamy obiekt. Wydział ds. Strat  Wojennych weryfikuje obecnie informacje dotyczšce wojennych losów obiektu. W przypadku potwierdzenia informacji, że obraz stanowi polskš stratę wojennš, podjęte zostanš działania restytucyjne” – informuje „Rzeczpospolitš” biuro prasowe resortu kultury.   

 

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL