Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sztuka

Ars Electronica – wizje i żarty

Dzieło Alexa Verhaesta
materiały
W festiwalu Ars Electronica w Linzu uczestniczš artyœci z 75 krajów. Program pełen atrakcji œcišga do miasta nad Dunajem międzynarodowe tłumy fanów sztuki Nowych Mediów.

Korespondencja z Linzu

Nic dziwnego, że Linz chlubi się tytułem UNESCO City of Media Arts Najlepsza wystawa festiwalu „CyberArts 2015" prezentuje laureatów konkursu, na który nadesłano blisko trzy tysišce projektów. Wybrano na niš kilkanaœcie najlepszych prac, które zdobyły Grand Prix Golden Nica (wartoœć każdej nagrody 10 tys. euro) lub wyróżnienia.

Ich twórcy łšczš sztukę wizualnš z zaawansowanš technologiš, a jednoczeœnie niosš ważne przesłanie filozoficzne lub społeczne, nie rezygnujšc z artystycznych ambicji Ale wystawa w OK. Centrum Sztuki Współczesnej zaczyna się doœć przewrotnie, bo otwierajšca jš instalacja Dmitry Morozova to urzšdzenie, w którym możemy zniszczyć dowolny elektroniczny gadżet (np. telefon komórkowy albo płytę CD), protestujšc przeciw zniewoleniu nimi rosnšcej w konsumpcyjnej cywilizacji. Nasz akt protestu zostaje sfilmowany, a nagranie dŸwięku roztrzaskiwanego urzšdzenia dostajemy w prezencie.

Dalej tonacja artystycznych wypowiedzi zmienia się. Nie brakuje głosów zupełnie serio. W instalacji Gilberto Esparza „Plantas Autofotosinteticas", zwycięzcy w kategorii Hybrid Art, jury doceniło, że wskazuje na „ potrzebę symbiotycznych ekologicznych rozwišzań, w zarówno w sensie rzeczywistym, jak i filozoficznym". Praca 40-letniego Meksykanina, choć przypomina z pozoru małe laboratorium chemiczne, zamknięte w szklanym boksie, to jak najbardziej dzieło sztuki, zaangażowanej w problemy ekologiczne współczesnego œwiata. Transparentna kula w jego centrum rozjaœnia się błyskami œwiatła, czyli energiš uwolnionš w procesie fotosyntezy roœlin i mikroorganizmów, pochodzšcych z różnych miejskich œcieków. A w słuchawkach słyszymy towarzyszšce zjawisku trzaski wyładowań. Autor pracy chce zwrócić naszš uwagę na koniecznoœć przywrócenia biologicznej równowagi otaczajšcemu nas œrodowisku, jak i na możliwoœć powtórnego wykorzystania zanieczyszczeń jako Ÿródła energii).

W kategorii Animacja komputerowa zwyciężyła Alex Verhaest z Belgii. Jej wideoinstalacja „Temps Mort/Idle Times" działa malarsko-filmowymi walorami, przypominajšc wizualnš siłš i somnambulicznym rytmem nieco prace słynnego Amerykanina Billa Violi.

W instalacji Verhaest grupa postaci - członków rodziny - zebrała się przy stole i próbuje dzielić się emocjami i refleksjami po samobójczej œmierci ojca. Jednak nie potrafiš nawišzać porozumienia i komunikujš się między sobš tylko zdawkowymi zdaniami, jakby pogršżajšc w „martwym czasie". Częœć bohaterów wyglšda współczeœnie, a częœć jest wystylizowana na postacie z obrazów starych mistrzów (w stylu Cranacha Starszego). Praca ta z jednej strony mówi o powierzchownoœci naszych współczesnych relacji, braku uwagi i niemożnoœci autentycznego porozumienia, z drugiej o uniwersalnych problemach przemijania (podkreœlanych malarskimi symbolami, np. trzepoczšcymi skrzydłami motyla i pojawiajšcymi się innymi owadami, jak w niderlandzkich martwych naturach z owocami i kwiatami sš znakiem vanitas). Jury przyznajšc Alex Verhaest Grand Prix Golden Nica w kategorii Animacja komputerowa doceniło w jej pracy połšczenie współczesnej technologii, ponadczasowoœci przekazu i piękno obrazu.

A jednoczeœnie uhonorowało nagrodš Golden Nica poczštkujšcego austriackiego artystę Gabriela Radwana, który używajšc bardzo prostych œrodków, zrealizował poetyckš rysunkowo-filmowš animację „Inside& Between" (w kategorii u19 –Create Your World, przeznaczonej dla startujšcych młodych do lat 19), inspirowanš muzykš z albumu „The Wall" Pink Floyd. Powstajšce na naszych oczach grafitowe rysunki pokazujš artystę pochłoniętego pracš i tak głęboko zanurzonego w œwiecie iluzji, że kompletnie zapomina o otaczajšcym œwiecie. Jednoczeœnie w Linzu w przestrzeni „Cyber Arts" można spotkać œwiatowe sławy, np. Jeffreya Shawa, pioniera eksperymentów z cyfrowymi obrazami, uhonorowanego także nagrodš, który osobiœcie prezentuje tu ponad 130 swoich wizualnych prac.

Przestrzenna instalacja „Chijkinkutsu" Japończyka Nelo Akamtsu (Grand Prix w kategorii Digital Musics&Sound Art) tworzy szczególnš przestrzeń medytacyjnš. Pod œcianami dużej sali stojš na półkach różnej wielkoœci szklane naczynia wypełnione wodš, na powierzchni której dryfujš metalowe igły do szycia. Autor wykorzystujšc zjawisko geomegnetyzmu (stosowanego także w smartfonach) wprawia je w ruch. Subtelne dŸwięki poruszajšcych się igieł na wodzie rezonujš poprzez szkło i tworzš delikatnš muzycznš kompozycję, przenoszšcš nas w inny wymiar rzeczywistoœci

Dwaj amerykańscy twórcy Courtney Brown i Shariff Razzaque, startujšcy w tej samej kategorii stworzyli z kolei dŸwiękowš rzeŸbę „Rawr! A Study of Sonic Sculls" ryczšcš głosem dinozaura. Wykorzystujšc badania naukowe, artyœci odtworzyli głowę dinozaura – dokładnie hadrosaura lambeosaurusa, który dorastał do 7-12 metrów i miał wyjštkowo dużš czaszkę. Model jego głowy potraktowali jako instrumentu muzyczny. DŸwięk inicjujš sami zwiedzajšcy dmuchajšc w rodzaj gwizdka, a budowa krtani i koœci czaszki modelowego „dinozaura" wzmaga efekt, bez użycia sztucznych syntezatorów. Twórcy twierdzš, że nie tylko „odzyskali" głos wymarłego gatunku, ale również umożliwiajš nam w tym eksperymencie spotęgowania wewnętrznych sił. Chętnych do udziału - nie brakuje.

Artystyczno-naukowe aspekty prac, pokazywanych na CyberArts, miewajš też żartobliwš stronę, jak choćby „erotyczne zabawki" , przyspieszajšce wzrost roœlin, demonstrowane przez międzynarodowš grupę artystów Pei-Ying Lin, Spela Petric, Dimitriosa Stamatisa i Jasminę Weiss. Albo filiżanek Agnes Meyer Brandis, w których można zaparzyć herbatę, wykorzystujšc tajemnicze zjawiska.

Współczesna sztuka mediów ma wiele wymiarów, można w niej m.in. tworzyć interaktywne instalacje lub obiekty, filmy i animacje komputerowe, komponować muzykę elektronicznš. Zainteresowanych niš nie brakuje, chociaż najlepsze dzieła powstajš, gdy nie chodzi tylko epatowanie nowymi zdobyczami nauki i technologii. Artysta bez wyobraŸni własnej wizji nie istnieje.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL