Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sztuka

Wystawa #dziedzictwo w Muzeum Narodowym w Krakowie

Leon Wyczółkowski, „Portret Stanisława Witkiewicza z Wojciechem Rojem”, 1902
Muzeum
Gigantyczna wystawa „#dziedzictwo" prezentuje cenne skarby, ale głównie mówi o naszej tożsamoœci.

Ta największa od lat ekspozycja Muzeum Narodowego w Krakowie rozbudza wyobraŸnię i zachęca do szukania odpowiedzi na pytania, z czym się identyfikujemy i co nas kształtuje. Jest naszš wizytówkš, ale potrafi też zaskoczyć.

Do pokazu wybrano ponad 600 zabytków i dzieł sztuki z kolekcji tego największego i najstarszego z muzeów narodowych w Polsce. Wystawa wpisuje się w nadchodzšce obchody stulecia odzyskania niepodległoœci przez Polskę. A tytuł z hasztagiem, znakiem często używanym w mediach społecznoœciowych, podkreœla zwišzki współczesnoœci z przeszłoœciš. Bo też poczucie tożsamoœci i zbiorowych więzi nie istnieje bez relacji z dziedzictwem kulturowym.

Wystawę otwiera księga darów dla muzeum z lat 1879–1894. Na pierwszej pozycji znajduje się w niej wpis obrazu Henryka Siemiradzkiego „Pochodnie Nerona", który dał poczštek krakowskim zbiorom. Samego dzieła nie ma na wystawie w Gmachu Głównym. Aby je zobaczyć, trzeba odwiedzić oddział muzeum w Sukiennicach, bo też skarbnicę narodowych dóbr tworzy wiele miejsc.

Ale i tak wystawa w Gmachu Głównym, zajmujšca parter i dwa piętra, przyprawia o zawrót głowy. W pierwszej chwili poœród zgromadzonych dzieł i pamištek czujemy się jak w labiryncie. Narracja zupełnie nie liczy się z chronologiš. Mimo to totalny chaos nam nie grozi. Pokaz porzšdkujš cztery hasła: „geografia", „język", „obywatele" i „obyczaj". Andrzej Szczerski, kurator wystawy i wicedyrektor muzeum, tłumaczy, że odpowiadajš one kategoriom zaczerpniętym z antropologicznych i historycznych studiów nad kulturami narodowymi.

Pierwsza kategoria odnosi się do terytoriów, na których dana kultura wyrasta, choć z tš tezš można polemizować, powołujšc się na słowa Poety z „Wesela" Wyspiańskiego: „Po całym œwiecie możesz szukać Polski, panno młoda, i nigdzie jej nie najdziecie". Bo naprawdę jej miejsce jest w sercu: „A to Polska właœnie".

Na poczštek geograficznego rozdziału mamy mnóstwo map dawnej Rzeczypospolitej, ale przebija je malarska wizja współczesnego artysty – „Kolebka chrzeœcijaństwa i demokracji" Włodzimierza Pawlaka z 1988 roku. Tu mapa Polski pozornie wyglšda mocarstwowo. Gdy spojrzymy uważnie, dostrzeżemy nieustannie zmieniajšce się granice, otoczone tłumem historycznych postaci – polskich królów, wodzów, przywódców wszystkich epok.

Wyodrębnionym kategoriom towarzyszy mnóstwo dygresji. Geografia to również pejzaże polskich miast i wsi, m.in. Bernarda Bellotta, Leona Wyczółkowskiego, Jana Stanisławskiego, Juliusza Kossaka, Józefa Pankiewicza. Ale też Europa i œwiat, czyli fale politycznych emigracji, czy pasje odkrywania innych ziem i kultur przez artystów, czego przykładem choćby „Szkicownik z podróży do Konstantynopola" Jana Matejki. Nie brakuje dowodów wkładu Polaków w cywilizacyjny rozwój œwiata, zaczynajšc od przełomowego dzieła Mikołaja Kopernika „De revolutionibus orbium coelestium libri".

Identyfikacja z językiem to kategoria absolutnie niepodważalna dla zachowania narodowej tożsamoœci. Doskonale o tym wiemy od czasów zaborów. Wystawa przypomina, że utratę niepodległoœci przetrwaliœmy dzięki literaturze romantyków. Przywołuje też inne fundamentalne dzieła, jak XVI-wieczny krakowski druk „Odprawy posłów greckich" Jana Kochanowskiego czy egzemplarz wydania Ustawy Rzšdowej z 3 maja 1791 roku.

Trzeci temat „Obywatele" najbardziej zbliża pokaz do idei słynnej wystawy Marka Rostworowskiego „Polaków portret własny" z przełomu lat 1979/1980, do której ta ekspozycja programowo się odwołuje. Obejmuje wizerunki ksišżšt, królów (nieoczekiwanie zaczynajšc od legendarnego Lecha, założyciela pierwszej stolicy Polski, Gniezna) i narodowych bohaterów. A obok mamy mieszczan, chłopów, przedstawicieli grup etnicznych, narodowych i religijnych, zamieszkujšcych polskie ziemię i współtworzšcych polskš kulturę. Sš tu anonimowe zdjęcia i obrazy, jak i znane dzieła: Jacka Malczewskiego, Olgi Boznańskiej, Witkacego, Andrzeja Wróblewskiego

Czwarta kategoria „Obyczaj" odwołuje się do różnych tradycji religijnych i obrzędów, m.in. symbolizowanych przez współczesny obraz Jarosława Modzelewskiego z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej w tle. A także do codziennoœci, obrazowanej przez rzemiosło artystyczne, projekty mebli, modę – od szlacheckich kontuszy do sukni „Motyl" Karoliny Paroll dla Mody Polskiej, inspirowanej witrażami Mehoffera.

Na drugš, skromniejszš częœć wystawy składajš się obiekty pozwalajšce pogłębić główne wštki, a całoœć kończy instalacja „Ikono-sfera" z fotograficznymi portretami najpopularniejszych postaci i dzieł, kadrami z kultowych filmów i literackimi cytatami. Można jš potraktować jako zwieńczenie wystawy albo łšcznik ze stałš ekspozycjš polskiej sztuki współczesnej w Muzeum Narodowym w Krakowie.

Mimo że wystawa o dziedzictwie jest ogromna, pozostawia poczucie pewnego niedosytu. Kreuje pozytywny wizerunek, co ma swš wartoœć. Jednak przydałoby się też podjęcie dyskusji z polskimi mitami.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL