Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sztuka

Mšdry ksišżę z rodu Gryfitów

fot. Grzegorz Solecki
materiały
Okruchy ze œwiata szczecińskiego władcy, podróżnika i kolekcjonera, można oglšdać na Zamku Ksišżšt Pomorskich.

Wystawie „Metafora œwiata. Filip II jako władca i kolekcjoner" w Szczecinie towarzyszš nostalgia i żal. Nostalgia, bo przywołuje w pamięci niezwykłš postać, żal, bo pozostało po nim tak niewiele. A jedna z najcenniejszych pamištek, tzw. kabinet, zachował się jedynie na przedwojennym filmie.

Bohater wystawy – żyjšcy na przełomie XVI i XVII wieku ksišżę pomorski – był uznanym władcš i największym w rodzie Gryfitów mecenasem sztuki. Z wielkiej jego kolekcji, dla której przeznaczył całe skrzydło zamku, zachowały się srebrny ołtarz darłowski, mapa Lubinusa oraz niektóre detale tzw. kabinetu pomorskiego. Szczeciński zamek pozbierał te zachowane okruchy niezwykłej kolekcji z wielu muzeów.

Największe wrażenie robi kabinet pomorski. Okazały mebel kryje mnóstwo schowków i sekretnych szufladek. Pracowało nad nim w Augsburgu 20 artystów przez siedem lat. Efekt był imponujšcy, bo mieli oni wyobraŸnię niebywałš. Oto cienka srebrna lub złota płytka zaprojektowana z zegarmistrzowskš precyzjš po wyjęciu ze schowka zamieniała się w kunsztowny przedmiot codziennego użytku.

Tym większy żal, że kabinet nie przetrwał II wojny œwiatowej, a niektóre eksponaty w nim przechowywane trafiły do zbiorów berlińskiego Kunstgewerbemuseum. O tym, jak funkcjonował, pokazuje stary film.

Można też zobaczyć kilkanaœcie przedmiotów prezentujšcych najwyższej klasy rzemiosło artystyczne. Sš wœród nich szczotka księcia do włosów, nóż do ostrzenia piór, puszka na proszek do zębów oraz kula do ogrzewania dłoni.

Myœlę, że dla Zamku w Szczecinie kabinet Filipa był takš atrakcjš jak dla Carskiego Sioła Bursztynowa Komnata. A próba jego rekonstrukcji mogłaby być wyzwaniem nie mniejszym niż rekonstrukcja komnaty.

Cennym i szczštkowym œwiadectwem mecenatu Filipa II jest ołtarz darłowski. Jego głównš częœciš było 27 srebrnych plakiet umieszczonych w hebanowej obudowie. Do dziœ udało się odzyskać tylko osiem. Resztę wywieŸli z Pomorza żołnierze sowieccy.

Filip II, którego życiu przyœwiecały cnoty mšdroœci, pobożnoœci i sprawiedliwoœci, to nie tylko człowiek wykształcony i oczytany, mecenas sztuki, kolekcjoner monet, ale też podróżnik. To na jego zlecenie profesor Eilhard Lubinus wykonał w XVII wieku „Wielkš mapę Księstwa Pomorskiego", która jest kolejnš atrakcjš ekspozycji czynnej w szczecińskim Zamku tylko do końca miesišca.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL