Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sztuka

Amerykanin w Polsce o Kalifornii Kaczynskiego, Miłosza i Wozniaka

Honorata
Trzy najważniejsze polskie postaci w sztuce, czyli Miłosz, Kaczynski i Wozniak, przebywały na kampusie University of California w Berkeley w tym samym czasie – zwraca uwagę Paul Bargetto, amerykański reżyser. W pištek premiera jego sztuki „California” realizowanej wyłšcznie z polskimi aktorami.

rp.pl: O czym jest „California”, czyli najnowsza sztuka grupy teatralnej Trans-Atlantyk?

Paul Bargetto: To próba spojrzenia na moment narodzin rewolucji technologicznej w miejscu, które póŸniej nazwano Dolinš Krzemowš, oczami polskich emigrantów i Amerykanów o polskich korzeniach, takich jak poeta Czesław Miłosz, Steve Wozniak, czyli współzałożyciel Apple Computer, Ted Kaczynski, czyli niesławny terrorysta Unabomber, poeta Jan Lechoń czy hollywoodzka celebrytka Angelyne, ale także istotnych postaci polityki i filozofii, m.in. Ayn Rand (twórczyni filozofii obiektywizmu – przyp. red.), byłego gubernatora Kalifornii Ronalda Reagana, a nawet komiksowš superbohaterkę Wonder Woman. Historia przefiltrowana jest moimi osobistymi wrażeniami, bo dorastałem na wzgórzach Doliny Krzemowej i byłem œwiadkiem rewolucji technologicznej. Oczywiœcie spędziłem też sporo czasu na kwerendzie.

I czego się pan dowiedział?

Między innymi tego, że trzy najważniejsze polskie postaci w sztuce, czyli Miłosz, Kaczynski i Wozniak, przebywały na kampusie University of California w Berkeley w tym samym czasie, czyli na przełomie lat 60. i 70. Wozniak, jeden z najważniejszych twórców komputera osobistego, studiował tam w okresie, gdy matematykę wykładał antytechnologiczny terrorysta Theodore Kaczynski. Z kolei w 1968 roku Miłosz opublikował fascynujšcy zbiór esejów „Widzenia nad Zatokš San Francisco”, który pozostaje jednš z najbardziej przenikliwych ksišżek o Kalifornii i Ameryce, jakš dane mi było przeczytać.

Co chciałby pan, by widownia wyniosła z tej sztuki?

Głębsze zrozumienie kulturalnych, politycznych i filozoficznych nurtów, które ukształtowały rewolucję technologicznš. Ta rewolucja zmieniła i dalej przekształca każdy aspekt cywilizacji na naszej planecie. Większoœć ludzi ma œwiadomoœć ważnych zdarzeń z lat 60., takich jak zawirowania polityczne czy ruch kontrkulturowy, ale mniej powszechna jest wiedza o tym, jak te siły bezpoœrednio wpłynęły na rewolucję cyfrowš, która rodziła się w tym samym czasie i miejscu – w Kalifornii.

A co pana tak fascynuje w Kalifornii?

Niełatwe pytanie, bo jestem rodowitym kalifornijczykiem. Myœlę, że to nadzwyczajna moc tego miejsca i jego wpływ na kulturę na całym œwiecie. Mieœci się tu zarówno Hollywood jak i Dolina Krzemowa, a trudno wskazać bardziej wpływowe miejsca na Ziemi. Znajdziemy tu oszałamiajšce piękno przyrody, ale i brutalnš przemoc, zarówno ze strony natury jak i człowieka. Częste sš tu trzęsienia ziemi, nieokiełznane pożary lasów, powodzie i osuwiska, oraz… seryjne morderstwa.

Skoro to tak ciekawe miejsce, dlaczego szeœć lat temu przeniósł się pan do Polski?

Najlepszš odpowiedziš jest moja najnowsza sztuka.

 

Teatr Trans-Atlantyk to międzynarodowa grupa teatralna powstała w Warszawie w 2014 roku z inicjatywy Paula Bargetto – amerykańskiego reżysera i dyrektora festiwalu teatralnego undergroundzero w Nowym Jorku. Paul Bargetto od lat interesuje się polskš dramaturgiš i inscenizuje polskie sztuki teatralne w Ameryce. Teatr Trans–Atlantyk to jego lokalna, warszawska inicjatywa twórcza, którš założył wraz z aktorami: Martš Król i Grzegorzem Sierzputowskim.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL