Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sztuka

Historia zaczęła się od „Pochodni Nerona”

Fot.
Sto najważniejszych dzieł ze swych zbiorów sztuki współczesnej postanowiło pokazać Muzeum Narodowe w Krakowie.

To zapowiedŸ przyszłej galerii sztuki współczesnej, na którš trzeba poczekać jeszcze dwa lata. Chwilowo ustšpiła miejsca wielkiej ekspozycji „Wyspiański”. Ale nowa wystawa, zatytułowana „Sytuacja się zmieniła”, daje okazję do kuratorskich eksperymentów, by dzieła nawišzywały ze sobš dialog i zachęcały do refleksji na temat sztuki i roli muzeów. Aktywnoœć widzów pobudzajš także napisy wkomponowane między obrazami, np. „Czy mamy obowišzek rozumieć sztukę?” albo „Czy dzieło może nic nie przedstawiać?”.

Tytuł wystawy pochodzi od obrazu Marcina Maciejowskiego z 2010 roku, otwierajšcego pokaz. Artysta namalował wiernie wnętrze Muzeum Narodowego w Krakowie, starannie odwzorowujšc kilka dzieł kolegów, które możemy zobaczyć na obecnej ekspozycji. A w sšsiedztwie tego płótna z jednej strony zawisnšł portret Feliksa Jasieńskiego przy organach (hojnego darczyńcy krakowskiego muzeum), namalowany przez Leona Wyczółkowskiego w 1902 roku. Widoczny na płótnie krucyfiks na œcianie podkreœla, że muzeum jest œwištyniš sztuki.

Natomiast obok znalazła się katastroficzna wizja „Ruiny Muzeum Narodowego” Jacka Sroki z 1999 roku, ostrzegajšca przed skutkami cywilizacyjnego pędu i pogoni jedynie za dobrami konsumpcyjnymi.

– Obawy, że we współczesnym œwiecie muzea tracš rację bytu, okazały się bezpodstawne – mówi „Rzeczpospolitej” Magdalena Czubińska, jedna z kuratorek oœmioosobowego zespołu, który opracował tę prezentację polskiej sztuki XX i XXI wieku. – Muzea znów stajš się ważne, my też mamy znakomitš frekwencję.

Wyrysowana przed wejœciem oœ czasu wskazuje zwrotne momenty w historii tych zbiorów. Poczštek sięga końca XIX wieku, gdy w 1879 roku Henryk Siemiradzki ofiarował płótno „Pochodnie Nerona” na rzecz przyszłego muzeum, a za nim 17 współczesnych malarzy przekazało na ten sam cel swoje obrazy. Wydarzenie to miało miejsce w Sukiennicach na jubileuszu Ignacego Kraszewskiego.

Jednš z przełomowych dat był rok 1975, kiedy prof. Mieczysław Porębski, pragnšc uaktualnić zbiory muzeum, poprosił kilku wybitnych artystów, by namalowali obrazy specjalnie dla tej galerii. W ten sposób muzeum wzbogaciło się o wspaniałe dzieła: „Villa dei Misteri” Jerzego Nowosielskiego, „Emballage Hołdu Pruskiego” (z wkomponowanym portretem Stańczyka) Tadeusza Kantora czy abstrakcyjne „Papagaje i paroklety” Tadeusza Brzozowskiego.

Układ samej wystawy nie jest jednak chronologiczny, raczej wyodrębnia pewne problemy i tematy, jak portret, bryła, materia, pejzaż, martwa natura, forma.

Wœród pejzaży można zatem porównać jego tradycyjne ujęcie Stanisławskiego, Ruszczyca, Fałata z abstrakcyjnym – Potworowskiego czy Lenicy. Fotokolaż Zofii Kulik „Motyw ludzki” (z fotografii sylwetek ludzi i symboli czasów komunizmu) dobrze komponuje się z „Wotami” Natalii Wiernik, dywanowš kompozycjš złożonš z militariów, eksponowanš wczeœniej na wystawie „Dziedzictwo”, chociaż ich podobieństwo jest czysto formalne. A siła koloru łšczy abstrakcje Stefana Gierowskiego i Wojciecha Fangora.

Znajdujemy też zestawienia nieoczekiwane, gdy po raz pierwszy Kantor spotyka się z Hasiorem czy Witkacy z Zofiš Stryjeńskš. Częœć prac będzie sukcesywnie wymieniana, więc wkrótce można się spodziewać „Zielnika” Aliny Szapocznikow (w miejscu drzeworytów Jerzego Panka) czy „Błękitnego szofera” Andrzeja Wróblewskiego (zamiast jego „Ukrzesłowionej”).

Pokazano też najnowsze nabytki muzeum, m.in. ogromny karton Józefa Mehoffera z barwnym projektem witraża „Œw. Katarzyna i œw. Barbara” (1900) do katedry œw. Mikołaja we Fryburgu (zakup dofinansowany został MKiDN). Wspaniale dopełnia dwa inne ogromne projekty artysty do tej samej katedry. Š?

Wystawa „Sytuacja się zmieniła” czynna do 22 grudnia 2019

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL