Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sztuka

Leon Tarasewicz znów uhonorowany

Fotorzepa/ Kuba Kamiński
Tegoroczna Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora trafiła w tym roku do Leona Tarasewicza. W imieniu nieobecnego z powodu choroby artysty odebrała jš Anda Rottenberg w czwartek 8 lutego w czasie uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie.

Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora, wybitnego polskiego humanisty o międzynarodowej sławie, przyznawana jest corocznie od 1999 roku przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy instytucjom bšdŸ osobom szczególnie zasłużonym dla ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego, zarówno niematerialnego jak i materialnego. W ubiegłym roku nagrodzeni zostali Elżbieta i Krzysztof Pendereccy, wczeœniej m.in. Anda Rottenberg, prof. Norman Davies, Krystyna Zachwatowicz i Andrzej Wajda. W tym roku Kapituła Nagrody, w składzie której znajdujš się członkowie Rady i Zarzšdu Fundacji oraz szeœciu laureatów tego wyróżnienia pod przewodnictwem prof. Andrzeja Rottermunda doceniła Tarasewicza za œwiadome i konsekwentne budowanie pomostów pomiędzy odmiennymi grupami etnicznymi, językowymi i religijnymi polsko-białorusko-litewskiego pogranicza, z uwzględnieniem m.in. edycji dorocznego festiwalu „Trialog” w Krynkach na Podlasiu.

Tam właœnie, w Krynkach, oprócz prężnie działajšcej pod okiem artysty Galerii Krynki, działa Fundacja Villa Sokrates, która powstała w 2009 roku troszczšc się o dorobek i idee nieżyjšcego od kilku lat białoruskiego pisarza z Krynek - Sokrata Janowicza. Tarasewicz kontynuuje zapoczštkowane przez niego Trialogi Białoruskie.

W grudniu artysta odebrał także prestiżowš Nagrodę im. Jerzego Giedroycia przyznawanš przez „Rzeczpospolitš” – „za działalnoœć zgodnš z polskš racja stanu, którš jest porozumienie z narodami Europy Œrodkowo-Wschodniej. Ostatnio Tarasewicz otrzymał również nagrodę z okazji 100-lecia Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

Obecnie przygotowanš przez niego wspólnie z Małgorzatš Dmitruk wystawę „Zaleszany” można oglšdać w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu.

W kwietniu przyszłego roku Leon Tarasewicz będzie miał wystawę w Muzeum Architektury w klasztorze pobernardyńskim we Wrocławiu.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL