Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sztuka

Podglšdanie dawnych właścicieli

Muzeum
W pištek, 17 listopada, w Pałacu Herbsta w Łodzi zostanie otwarta wystawa „Dom ze snów”, czyli opowieœć o międzywojennym dwudziestoleciu.

Wystawa jest opowieœciš o losach rodziny Herbstów, ważnych łódzkich przemysłowców. Głównymi bohaterami „Domu ze snów” sš Aleksandra i Leon Herbstowie, którzy zamieszkali w pałacu na Księżym Młynie właœnie w latach 20. XX wieku. Leon (1880–1942), syn Matyldy i Edwarda Herbstów, pracował w rodzinnym przedsiębiorstwie — Zjednoczonych Zakładach K. Scheiblera i L. Grohmana.

– Nasze Muzeum, a dawny dom fabrykanta, jest specyficznš przestrzeniš – przypomina Dorota Berbelska, współkuratorka wystawy, obok Magdaleny Michalskiej-Szałackiej. – Poprzednia ekspozycja głównie opowiadała o wieku XIX, czyli Matyldzie i Edwardzie. Teraz koncentrujemy się na obyczajowoœci i życiu codziennym ich œredniego syna oraz synowej Aleksandry. Zamieszkali w tym domu na Księżym Młynie w latach 20. i dlatego w ten czas wpisujemy wystawę do istniejšcych wnętrz. Ekspozycja nie zmieni się oczywiœcie w stu procentach w stosunku do poprzedniej, bo wówczas zmiana wnętrza była kwestiš ewolucji, a nie rewolucjš – jak dziœ często bywa. Wymieniano jedynie pewne elementy.

Na potrzeby wystawy wnętrza wypełniono strojami, bibelotami i przedmiotami codziennego użytku przywołujšcymi minionš epokę. Obiektów jest około 400. 300 z nich wypożyczył ze swojej kolekcji Adama Leja.

– Wprowadziłyœmy do wnętrza wiele przedmiotów, ale nie mebli, tylko różnych drobiazgów, przedmiotów codziennego użytku – mówi Dorota Berbelska. – Pojawiajš się też kobiece i męskie stroje z tego czasu, buty, wiele rękawiczek i szali. Częœć z nich eksponowana jest na manekinach. Sš cylindry, laska, filiżanki, karafki, puderniczki, wachlarze, damskie torebki, a także cygaretki – ważny rekwizyt w 20-leciu międzywojennym – wtedy właœnie panie zaczęły publicznie palić papierosy. Jest wiele tajemniczych przedmiotów – nieraz bardzo pięknych, chociażby jak kompakt dansingowy – rodzaj niedużego walca w kolorze zielono-malahitowym o œrednicy około trzech centymetrów, długoœci – siedmiu, z wiszšcym dzyndzlem i sznureczkiem do powieszenia na ręce. Rozkręca się go i jest w nim lustereczko, a pewnie i można włożyć do œrodka szminkę.

Kluczem do wystawy jest słuchowisko, które na podstawie scenariusza ekspozycji opracowanego przez kuratorki napisał Andrzej Bart. Nagranie z udziałem m.in. Grażyny Barszczewskiej, Olgierda Łukaszewicza i Ewy Dałkowskiej, zostało zrealizowane w Teatrze PR.
– Słuchowisko zostało wgrane do audioprzewodnika, który dostanie każdy zwiedzajšcy na czas wędrówki po wnętrzach Pałacu – wyjaœnia Dorota Berbelska. – W każdym z pomieszczeń automatycznie włšczać się będš dŸwięki opowiadajšce o domownikach. W gabinecie widzów powita brzęk telefonu i fragmenty prowadzonej rozmowy. W innym z pokoi – salonie lustrzanym – panie gawędzić będš przy herbatce. Słychać będzie odgłosy domu.
– Trochę jakbyœmy podglšdali i podsłuchiwali domowników, ale będš też się przewijać poważniejsze tematy jak prawa kobiet, czy problemy gospodarcze – dopowiada kuratorka.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL