Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sztuka

Wisła okiem Feliksa Zwierzchowskiego

materiały prasowe
W Galerii Kordegarda oglšdać można wystawę prac Feliksa Zwierzchowskiego prezentujšcš jego fotografie poœwięcone rzece Wiœle.

Zdjęcia pokazane na wystawie „Feliks Zwierzchowski: Projekt Wisła. Fotografie z lat 1958-89” pochodzš ze zbiorów Zwišzku Polskich Artystów Fotografików i prezentowane sš w Galerii Kordegarda w zwišzku z obchodzonym Rokiem Wisły.

Wisła była szczególnym tematem pojawiajšcym się w twórczoœci Feliksa Zwierzchowskiego. Jego czarno-białe kadry naœwietlone zostały na szklanych płytkach pokrytych emulsjš œwiatłoczułš, bšdŸ na negatywie œrednioformatowym.

Obok nadwiœlańskich pejzaży, które ukazujš piękno natury, architektury Warszawy oraz innych miejscowoœci położonych nad Wisłš, najciekawszš częœciš kolekcji sš indywidualne i zbiorowe portrety ludzi. Fotografie różni od siebie czas i miejsce powstania oraz charakter fotografowanych wydarzeń. Łšczy je jednak jedno -  wszystkie pokazujš przycišgajšcš siłę rzeki jako niezastšpionego miejsca wypoczynku, sportu, zabawy, a także pracy.

Bohaterowie zdjęć, choć sfotografowani zostali w bliskim planie, rzadko pozujš artyœcie. Na zdjęciach zdajš się nie dostrzegać, bšdŸ ignorować jego obecnoœć, gdyż zaabsorbowani sš sobš oraz otaczajšcymi ich wydarzeniami.

Wyjštkowy koloryt nadwiœlańskich miejscowoœci oraz zatrzymana w kadrze atmosfera minionych lat mówiš o sile cyklu, pokazujš bowiem, jak istotne jest fotografowanie codziennoœci. Przypominajš również o tym, że fotografia nie jest jedynie zapisem minionych wydarzeń, ale pozwala ponownie odczytywać rzeczywistoœć.

Feliks Zwierzchowski urodził się w Warszawie w 1912 roku. Już w wieku 14 lat podjšł pierwsze próby fotografowania. W ostatnim okresie dwudziestolecia międzywojennego i w czasie II wojny œwiatowej był już docenianym fotografem polskiego pejzażu, co w 1950 roku zaowocowało członkostwem w Zwišzku Polskich Artystów Fotografików (ZPAF). Był także założycielem oraz dożywotnim kustoszem Biblioteki ZPAF, którš założył w 1951 roku. Dzięki pasji przez ponad pięćdziesišt lat zgromadził kilka tysięcy unikatowych woluminów, co uczyniło jš największš bibliotekš fotograficznš w tej częœci Europy. Realizował tam swoje dwie najważniejsze pasje - miłoœć do ksišżek oraz fotografii. Jako fotograf krajobrazu polskiego miał na swoim koncie duży dorobek i wiele sukcesów, w tym publikacje w albumach, folderach i czasopismach, kilkadziesišt wystaw oraz nagrody, medale i odznaczenia otrzymane w kraju oraz za granicš. Za szczególne zasługi Zwierzchowski otrzymał honorowe członkostwo ZPAF. Zmarł w 2003 roku. Jego bogate archiwum płytek szklanych, negatywów oraz odbitek srebrowych znajduje się w zasobach Fototeki ZPAF. Choć Projekt Wisła był niespełnionym dziełem artysty i miał być cyklem najważniejszym, nigdy nie został pokazany ani wydany w żadnej formie.

Wystawę „Feliks Zwierzchowski: Projekt Wisła. Fotografie z lat 1958-89” oglšdać można do 31 sierpnia w Galerii Kordegarda przy ulicy Krakowskie Przedmieœcie 15/17 w Warszawie.

Więcej informacji na stronach: www.kordegarda.org i www.zpaf.pl

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL