Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sztuka

Barwy i emocje kadrów Alexa Webba

Alex
Od 23 czerwca w Leica 6x7 Gallery Warszawa oglšdać można unikatowe fotografie Alexa Webba, jednego z najbardziej znanych fotografów słynnej agencji Magnum Photos.

Wystawa „Wybór” jest doskonałš okazjš do zapoznania się z bogatym dorobkiem Alexa Webba jego niemal trzydziestoletniej pracy.

Wyraziste, pełne koloru kadry powstawały na ulicach Indii, Grecji, Grenady, Haiti, Kuby oraz Meksyku. Zdjęcia wykonane w dwóch ostatnich miejscach sš jednoczeœnie tematem ksišżek artysty („La Calle” i „Violet Isle”), które powstały w wyniku współpracy z żonš Webba, Rebekš Norris.

Fotografie Alexa Webba sš unikalne nie tylko ze względu na talent fotograficzny artysty, ale także dzięki jego umiejętnoœci uwieczniania w kadrach enigmatycznych i paradoksalnych sytuacji. Momenty, które udało mu się uchwycić sš komentarzem do sytuacji politycznej lub gospodarczej kraju, w którym fotografuje. Wiele z prac Webba jest na tyle interesujšcych i trafnych, że aż trudno uwierzyć, iż nie były one inscenizowane.

Sam Alex Webb proces swojej pracy opisuje jako ciężki, żmudny i nie raz nie przynoszšcy oczekiwanych efektów.  - Większoœć czasu spędzam spacerujšc ulicami z aparatem, prowadzony intuicjš kieruję obiektyw na wybrane miejsca. Jedynie czasem bogowie fotografii sš mi przychylni i pozwalajš natknšć się na wyjštkowy moment  – mówi Webb.

Galeria Leica 6x7 Gallery Warszawa zaprezentuje fotografie z lat 80. i 90. XX wieku oraz na poczštku XXI wieku. Wszystkie z prac wykonane zostały aparatem Leica M, który jest jednym z ulubionych narzędzi pracy Alexa Webba.

Alex Webb urodził się w San Francisco w 1952 roku. Fotografiš interesował się od najmłodszych lat. Studiował literaturę i historię na Harvardzie, oraz fotografię na Apeiron Photo Workshop w Millerton w Nowym Jorku. Od roku 1979 jest członkiem słynnej agencji Magnum, którš założyli między innymi Robert Capa, Henri Cartier-Bresson oraz George Rodger. Na poczštku swojej kariery Webb pracował w technice czarno-białej, portretujšc społeczny pejzaż Ameryki. Jego kadry były dowcipne i ironiczne, ale brakowało w nich ładunku emocjonalnego. Dopiero wyjazd na Haiti w 1975 roku zmienił jego podejœcie. Chcšc uwiecznić tamtejszš kulturę, dla której kolor jest jednym z podstawowych œrodków ekspresji, zdecydował się porzucić czarno-białe kadry. Ten krok był znaczšcy dla wypracowania jego rozpoznawalnego stylu, łšczšcego barwne zdjęcia, spojrzenie dokumentalisty oraz indywidualnš perspektywę.

Innymi cechami charakterystycznymi dla prac Webba sš precyzyjna, geometryczna kompozycja kadrów, gra punktami œwiatła i cienia oraz operowanie kilkoma planami tak, że każdy z nich zawiera istotnš treœć.

Wystawę „Wybór” Alexa Webba oglšdać można do 20 sierpnia w Leica 6x7 Gallery Warszawa przy ulicy Mysiej 3 w Warszawie.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL