Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sztuka

Plakat walczy o prawa kobiet

materiały
W Muzeum Plakatu w Wilanowie oglšdać można wystawę „Prawa kobiet = Prawa człowieka. Plakaty na temat nierównych praw obu płci, przemocy i dyskryminacji”.

W ostatnim czasie temat praw kobiet powrócił do debaty publicznej. Odbywajš się marsze, manifestacje i dyskusje dotyczšce wolnoœci kobiety we współczesnym społeczeństwie.
„Prawa kobiet = Prawa człowieka” to nie tylko trafny tytuł wystawy plakatów dotyczšcych obrony praw kobiet, ale także sformułowanie używane przez ruchy na rzecz praw kobiet.

Nierówne traktowanie obu płci wcišż jest głęboko zakorzenione społeczeństwie. Kobiety w niektórych miejscach na œwiecie w dalszym cišgu sš ofiarami segregacji zawodowej oraz różnic płacowych. Często odmawia im się także dostępu do podstawowej edukacji oraz opieki zdrowotnej, cierpiš z powodu przemocy i padajš ofiarami dyskryminacji przy podejmowaniu istotnych decyzji politycznych. W wielu kulturach patriarchalnych kobieca seksualnoœć jest również determinowana przez mężczyzn.

Wystawa w Wilanowie prezentuje plakaty projektowane zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety. Ma nagłoœnić temat dyskryminacji płciowej oraz pomóc zrozumieć, że w procesie ochrony praw człowieka istotnš rolę odgrywać powinien obywatel.

Prace pokazane na wystawie propagujš równouprawnienie kobiet oraz ich uczestnictwo w życiu społecznym. Za razem kwestionujš również normy religijne oraz kulturowe, a także postawy patriarchalne, które ograniczajš kobietom szansę na pełny rozwój.

Plakaty zaprojektowane zostały tak, aby wzbudzać u odbiorcy poczucie współodpowiedzialnoœci oraz chęć rzucenia wyzwania panujšcym stereotypom i postawom w temacie dyskryminacji. Majš również nakłonić do walki z nierównym traktowaniem kobiet, ale także mężczyzn. Ich celem jest wywołanie dyskomfortu, skłonienie do refleksji i empatii.

Projekt zainicjowany został przez uznanš projektantkę, emerytowanš wykładowczynię Massachusetts College of Art and Design w Bostonie, Profesor Elizabeth Resnick, która jest także kuratorkš wystawy. Resnick do ekspozycji włšczyła plakaty z całego œwiata, które dotykajš współczesnych problemów kobiet.

Jak twierdzi kurator Muzeum Plakatu w Wilanowie Mariusz Knorowski „wystawa wnosi do debaty o prawach kobiet nie tylko istotny wkład jako ilustracja tematu, ale także pozwala ocenić skalę zjawiska poprzez język sztuki”. – „Wybór prac unaocznia œrodki ekspresji i skutecznoœć ich perswazji za pomocš sugestywnych obrazów, wolnych od zakamuflowanych aluzji” - dodaje i podkreœla, że niezależnie od oceny organizatorów, stajš się one dokumentalnym opisem „pola walki” i stanowiš integralnš częœć społecznej ikonosfery.

Kuratorzy zaznaczajš, że na wystawie znalazły się zarówno najnowsze plakaty, opowiadajšce o wydarzeniach ostatniego roku, plakaty komentujšce problematykę przemocy w rodzinie z poczštku XXI wieku, ale także kanoniczna praca Romana Cieœlewicza „Kobieta jest przyszłoœciš Europy” z 1978 roku. Z uwagi na różne kręgi kulturowe, z których pochodzš projekty, różniš się one poruszanš problematykš, wszystkie zaskakujš jednak aktualnoœciš.

Prezentowane na wystawie prace operujš również różnymi estetykami oraz technikami współczesnego plakatu, podkreœlajšc jak istotnš rolę we współczesnym społeczeństwie informacyjnym zajmuje język komunikacji wizualnej oraz projektowanie.

Wystawę „Prawa kobiet = Prawa człowieka. Plakaty na temat nierównych praw obu płci, przemocy i dyskryminacji” oglšdać można w Galerii Format B2 - Muzeum Plakatu w Wilanowie do 30 lipca.

Więcej informacji na stronie www.postermuseum.pl

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL