Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sztuka

Paszporty Polityki 2015 rozdane

Fotorzepa/Marek
Szwedzki reżyser i scenarzysta Magnus von Horn, emigrant, jak sam o sobie powiedział, dostał Paszport Polityki w kategorii „Film” w 23 edycji tych nagród.

Magnusa von Horna nagrodzono za film „Intruz”, jeden z najważniejszych debiutów ostatnich lat w naszym kinie. „Za dyscyplinę i powœcišgliwoœć w penetrowaniu mrocznej strony życia. Za dojrzałe, trzymajšce w napięciu psychologiczne kino najwyższej próby” – głosi laudacja. Von Horn uważa się na równi za reżysera polskiego, jak i szwedzkiego.

Zgodnie z oczekiwaniami Paszport Polityki w kategorii „Teatr” wręczono Ewelinie Marciniak „za pracowitoœć, rozmach inscenizacyjny i poczucie humoru. Za przynoszšce ciekawe rezultaty eksplorowanie tematu kobiet w męskim œwiecie teatru”. Chociaż o nominacji zdecydowały jej wczeœniejsze prace reżyserskie, szczególnie „Portret damy” według powieœci Henry’ego Jamesa zrealizowany w gdańskim Teatrze Wybrzeże, to zatrudnienie pary aktorów porno do swej najnowszej sztuki „Œmierć i dziewczyna” we wrocławskim Teatrze Polskim i zamieszanie wokół premiery nie mogło być bez wpływu na nagrodę „Polityki”.

Paszport Polityki w kategorii „Sztuki wizualne” otrzymał, zgodnie z moimi oczekiwaniami, Tymek Borowski, nowatorski artysta działajšcy w różnych dziedzinach sztuki, choć najbardziej znany z malarstwa. „ Za nieustanne poszukiwanie nowych, oryginalnych sposobów komunikowania się z widzem. Za błyskotliwe prace mšdrze wpisujšce się w społeczny i kulturowy dyskurs” – głosi laudacja. Borowski miał znaczšce wystawy: „Nie ma czegoœ takiego jak sztuka” w BWA Olsztyn i „Wszyscy potrzebujš zasad, ale każdy potrzebuje innych” w Galerii Arsenał w Białymstoku.

- Traktuję Paszport jako nagrodę za całokształt mojej twórczoœci, ale myœlę, że największe znaczenie dla jurorów miał mój film „How Culture Works”, podręcznik używania kultury, który skończyłem w 2015 r. – powiedział „Rzeczpospolitej” laureat. Patrzšc na różne kultury œwiata mówię w nim, że kultura jest zbiorem różnych pragmatycznych zasad, metod które pomagajš nam lepiej żyć. Film można obejrzeć w Internecie na stronie www.howcultureworks.pl.

Łukasz Orbitowski otrzymał Paszport Polityki w dziedzinie „Literatury” za ksišżkę „Inna dusza” będšcš doskonałym połšczeniem powieœci inicjacyjnej, psychologicznej i obyczajowej. Za precyzyjne, poruszajšce i zapadajšce w pamięć studium zła”.

Orbitowski napisał już 14 ksišżek, m.in: „Tracę ciepło”, „Œwięty Wrocław” czy „Szczęœliwš ziemię” i był już po raz drugi nominowany do Paszportów Polityki. „Inna dusza” opowiada historie? dwóch zbrodni, do których doszło w drugiej połowie lat 90. XX w. w Bydgoszczy.

Klawesynista i pianista Marcin Œwištkiewicz został laureatem Paszportu w kategorii „Muzyka poważna” – „za wrażliwoœć i muzycznš erudycję, za błyskotliwe interpretacje, za wszechstronnoœć, która pozwala mu zarówno być wybitnym solistš, jak też twórczo pracować w zespołach barokowych w kraju i na œwiecie”. Œwištkiewicz występuje z brytyjskš skrzypaczkš Rachel Podger i włoskim skrzypkiem Enrico Onofri. Z zespołem Arte dei Suonatori nagrał podwójny album z koncertami klawiszowymi J.G. Muthela i otrzymał za niego nagrodę francuskiego magazynu „Diapason d’Or”.

Paszport Polityki w kategorii „Muzyka popularna” otrzymał Kuba Ziołek „za wyjštkowe, autorskie i zawsze rozpoznawalne podejœcie do muzyki z kręgu rocka, folku czy elektroniki. Za niebywałš pracowitoœć, konsekwencję i talent w łšczeniu różnych muzycznych œrodowisk”.

Swój czas dzieli pomiędzy różne zespoły, od stricte rockowych, po tworzšce muzykę improwizowanš. Występuje z grupami: Alameda 5, Ed Wood, Hokei, Innercity Ensemble, Kapital, T’ien Lai, a solo jako Stara Rzeka.

Specjalnš nagrodę tygodnika „Polityka” otrzymał zespół studia CD Projekt RED „za twórcze wykorzystanie bohatera prozy Andrzeja Sapkowskiego i stworzenie z „WiedŸmina” wielkiej marki w œwiecie gier wideo. Za pokazanie, że polskie studio może być potęgš w tej dynamicznie rozwijajšcej się dziedzinie. A wreszcie za potężny wpływ na rozwój całej nowej branży kulturalnej w Polsce”.

Przyznawane od 23 lat Paszporty Polityki przyznawane sš na podstawie głosów krytyków z szeœciu dziedzin. W tym roku wysokoœć nagrody wyniosła 25.000 zł. Doroczna gala odbyła się we wtorkowy wieczór w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Uœwietnił jš występ zespołu Kwadrofonik z wokalistš Arturem Rojkiem.

Zobacz także:

Dawid Bowie nie żyje

 

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL