Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sylwetki

500+ uczy biednych gospodarować pieniędzmi

materiały prasowe
Katalog wydatków jest bardzo obszerny, ale w każdym przypadku przynoszš one efekt edukacyjny - mówi Julian Auleytner, ekonomista, prezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej.

Rz: Ekonomiœci ostrzegajš, że widać już negatywne skutki gospodarcze programu 500+. Coraz więcej kobiet rezygnuje z pracy. Liczba nieaktywnych zawodowo kobiet jest o 100 tys. wyższa niż w tym samym okresie poprzedniego roku.

Prof. Julian Auleytner: Rzeczywiœcie, pewna częœć kobiet decyduje się na rezygnację z pracy, by spędzać więcej czasu z rodzinš. Z punktu widzenia rodziny musi się to po prostu bardziej opłacać, niekoniecznie finansowo. I ze wstępnych badań wynika, że dzięki pienišdzom z 500+ kobiety rzeczywiœcie spędzajš więcej czasu z rodzinš.

Jakie znaczenie społeczne może zatem mieć program 500+?

Ten program ma znaczenie zarówno pod względem pomocy socjalnej, jak i szeroko rozumianej polityki społecznej. Z pewnoœciš jest planem walki z biedš, ale tego jego wymiaru jeszcze nie zbadano i mało o nim wiemy. Ale jest również zwišzany z inwestycjami w rodzinę i dzieci.

Na co dokładnie przeznaczane sš te œrodki?

Charakterystycznš cechš wielu polskich rodzin jest to, że finansami zajmuje się kobieta. To ona bardzo często decyduje, na co wydatkować pienišdze. I wydatki te dotyczš zarówno czasu wolnego, jak i wyposażenia mieszkania w lepsze sprzęty. Ale najwięcej wskazań dotyczy jednak stricte inwestowania w dzieci.

W jaki sposób?

Często œrodki te przeznaczane sš na zaspokojenie ich potrzeb edukacyjnych, nie tylko zwišzanych ze szkołš, ale także z różnymi zajęciami pozalekcyjnymi. A to też wymaga od rodzica poœwięcenia trochę czasu, bo jednak trzeba dziecko zaprowadzić czy zawieŸć, a potem odebrać. Ale rodzice inwestujš też w ich hobby, znajomoœć języków obcych, zajęcia sportowe, korepetycje czy kino. Czasami jest to także sprzęt elektroniczny dla dziecka, który wczeœniej był dla rodziny za drogi. Częœć œrodków idzie na leczenie, rehabilitację. Katalog tych wydatków jest bardzo obszerny, ale w każdym przypadku przynoszš one efekt edukacyjny. Biedniejsze rodziny po prostu uczš się gospodarować pieniędzmi i same zaspokajać swoje potrzeby.

Pojawiły się także statystyki, że dzięki większej niezależnoœci finansowej więcej kobiet decyduje się na odejœcie od mężów.

Nie sugerowałbym się jeszcze tymi danymi, bo minęło za mało czasu, by oceniać podobne zjawiska. To samo tyczy się wpływu programu 500+ na dzietnoœć. Prawdopodobnie pierwsze tego efekty będziemy mogli obserwować nie wczeœniej niż w przyszłym roku.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL