Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sylwetki

Friedrich Trump: Od pucybuta do milionera

Wikimedia
Dziadek obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych urodził się w 1869 roku w wielodzietnej, œredniozamożnej rodzinie w miejscowoœci Kallstadt w Nadrenii-Palatynacie

Jest to obszar słynšcy aż do dzisiaj z uprawy winoroœli, produkcji wina, nazywany niemieckš Toskaniš. Niestety rodzinie przestało się powodzić, gdy ojciec Friedricha – Johannes zaczšł chorować na przewlekłe zapalenie płuc. Oznaczało to spore wydatki na lekarzy i rosnšce zadłużenie. Ojciec zmarł w 1877 roku, pozostawiwszy liczne potomstwo i żonę w trudnej sytuacji materialnej. Również Friedrich był słabego zdrowia. Przynajmniej tak uważała jego rodzina, więc zamiast pracować przy uprawie razem z pozostałymi członkami rodu Trumpów, został odesłany na praktykę fryzjerskš, gdzie miał się wyuczyć w zawodzie.

Friedrich nie praktykował tam zbyt długo i już dwa lata póŸniej, w 1885 roku, wsiadł na pokład statku płynšcego z Bremy do Nowego Jorku i podšżył w œlad za swojš siostrš, która już mieszkała za Oceanem. Podczas rozmowy z urzędnikiem imigracyjnym najprawdopodobniej dochodzi do zmiany nazwiska, ponieważ zdaniem częœci historyków nazywał się jeszcze wtedy Friedrich Drumpf. Urzędnik imigracyjny „zangielszczył" to nazwisko na Trumpf. Nadal była tam jeszcze litera f na końcu, która zniknie w momencie, gdy będzie on uzyskiwał w przyszłoœci obywatelstwo amerykańskie.

Przez kolejne lata Friedrich pracuje w Nowym Jorku w wyuczonym zawodzie fryzjera. Nowy Jork liczył sobie wtedy milion dwieœcie tysięcy mieszkańców, z czego jedna trzecia urodziła się poza Stanami Zjednoczonymi. Dla porównania, miejscowoœć Kallstadt, z której wyemigrował Friedrich, liczyła zaledwie tysišc. WyobraŸmy sobie, jak duży przełom nastšpił w jego życiu. Warto też wspomnieć, że opuszczajšc Niemcy w wieku szesnastu lat, uniknšł on obowišzkowej służby wojskowej, co uniemożliwi mu w przyszłoœci powrót na stałe w rodzinne strony. XIX wiek i poczštki XX wieku w historii Stanów Zjednoczonych to okres, gdy co jakiœ czas wybucha goršczka złota. Najbardziej znana to oczywiœcie kalifornijska z lat czterdziestych XIX wieku, natomiast w latach 1890-91 mamy podobne zjawisko na północnym-zachodzie USA. Właœnie tam podšża Friedrich.

Zaledwie szeœć lat od przybycia do Nowego Jorku, wyrusza znowu w dalekš drogę i przeprowadza się do Seattle. W przeciwieństwie do większoœci mężczyzn żšdnych fortuny nie zamierza poszukiwać złota, lecz otwiera restaurację, która obsługuje przede wszystkim poszukiwaczy cennego kruszcu. Warto tutaj zwrócić uwagę na to, jak wysokie musiały być zarobki w tamtym czasie w Stanach Zjednoczonych, skoro zwykły fryzjer w cišgu szeœciu lat zdołał zgromadzić wystarczajšcy kapitał, żeby odbyć takš podróż przez całe Stany Zjednoczone, co wtedy nie było tanie. Stać go też było na zakup gruntu, postawienie na nim restauracji. Mieœciła się ona w dzielnicy czerwonych latarni w Seattle. Usługi prostytutek były wtedy nieodłšcznym elementem każdej goršczki złota, w której uczestniczyli młodzi, samotni mężczyŸni. Prawdopodobnie też takie usługi były œwiadczone w lokalu Trumpa. Pomimo prowadzenia dochodowego biznesu również w Seattle Friedrich nie spędził zbyt wiele czasu.

Młody imigrant z Niemiec udał się w œlad za kolejnš goršczkš złota, tym razem w Górach Kaskadowych. Również tutaj nie zamierzał poszukiwać złota. Natomiast ogłosił, że złoto znalazł, dlatego, że ze względu na ówczesne prawo, pozwalało mu to zajšć publiczny grunt. Postawił na nim noclegownię dla poszukiwaczy. Jak się miało póŸniej okazać, w Górach Kaskadowych złota praktycznie nie było. Goršczka była efektem manipulacji ze strony Johna Rockefellera, który zamierzał się pozbyć własnych gruntów, a dzięki rozpowszechnianiu plotek o złocie mógł sprzedać ziemię w postaci małych parceli.

Friedrich Trump opuœcił Góry Kaskadowe jako jedna z niewielu osób, które nie straciły tam pieniędzy i podšżył do kanadyjskiego Jukonu, blisko Alaski. Wybuchła tam kolejna goršczka złota. Aby dostać się na miejsce, musiał odbyć niebezpiecznš podroż i przejœć przez dzikie tereny, co łatwo mógł przypłacić życiem. Na szlaku, przez który wędrowali poszukiwacze złota, otworzył namiot, gdzie serwowano posiłki, w skład których – zdaniem częœci biografów - wchodziły także padłe na szlaku konie. W póŸniejszym czasie Trump zbudował tam drewniany zajazd z prawdziwego zdarzenia. Ze względu na duże iloœci złota znajdowanego przez poszukiwaczy, zyski Trumpa były solidne i znacznie przekraczały wczeœniejsze z Gór Kaskadowych.

W póŸniejszym czasie zajazd rozebrano, a elementy konstrukcji spławiono rzekš do White Horse – największej osady na tym obszarze. Goršczka złota zaczęła z czasem wygasać, łatwo dostępne złoża szybko się wyczerpywały. Widzšc, co się œwięci, Trump dokonał sprytnego manewru. Na sam koniec zdołał jeszcze sprzedać zajazd swojemu wspólnikowi - który w póŸniejszym czasie zbankrutował - i udał się z majštkiem do Nowego Jorku. Posiadał już wówczas kapitał o wartoœci dzisiejszych oœmiu milionów dolarów. Miał wtedy zaledwie trzydzieœci dwa lata. Ubogi fryzjer, który przybył w wieku szesnastu lat bez jakichkolwiek œrodków do Stanów Zjednoczonych, w cišgu kilkunastu lat stał się milionerem. Co ciekawe, wiele wskazuje na to, że nie planował pozostać w kraju, który dał mu tyle możliwoœci.

Z Nowego Jorku Friedrich Trump udał się w podróż powrotnš do Niemiec, w swoje rodzinne strony. Zabrał ze sobš zarobione pienišdze. Na miejscu spędził kilka lat i poznał jedenaœcie lat młodszš Elizabeth Christ, z którš się ożenił. W Niemczech parze urodziła się córka, którš nazwali Elizabeth po matce. Problemy z urzędnikami, ze względu na nieodbytš trzyletniš służbę wojskowš, sprawiajš, że musi wrócić z powrotem do Ameryki. Gdy wracajš w 1905 roku, Elizabeth Christ jest już w cišży z drugim dzieckiem, i będzie to ojciec prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jeszcze w tym samym roku Frederick Christ Trump przyszedł na œwiat. Warto jeszcze wspomnieć o mało znanym w Polsce fakcie, że dwa lata póŸniej urodziło się jeszcze trzecie dziecko, czyli stryj Donalda Trumpa – John Trump, który zostanie znanym w Ameryce fizykiem, inżynierem, członkiem Akademii Inżynieryjnej w Stanach Zjednoczonych, nagradzanym przez prezydenta Ronalda Reagana.

Swoje oszczędnoœci Friedrich zainwestował w nowojorskie nieruchomoœci w dzielnicy Queens. W tym czasie obszar ten dynamicznie się rozwijał. Pod koniec XIX wieku mieszkało tam dwieœcie tysięcy ludzi, natomiast w 1909 roku już 284 tysišce, dekadę póŸniej pół miliona. Tak dynamiczny wzrost wynikał między innymi z nowych połšczeń z Manhattanem: nowego tunelu i mostu łšczšcego obie dzielnice. Friedrichowi nie dane jednak było cieszyć się zbyt długo majštkiem. Jego życie zakończyło się przedwczeœnie. W 1918 roku, w wieku zaledwie 49 lat, zmarł w wyniku powikłań po grypie hiszpance, która w tym czasie szerzyła się na całym œwiecie i zabiła więcej osób niż pierwsza wojna œwiatowa. W samych Stanach Zjednoczonych z jej powodu zmarło blisko siedemset tysięcy ludzi. W chwili œmierci jego syn Frederick, ojciec Donalda, miał zaledwie 13 lat, zdšżył już jednak spędzić z ojcem wystarczajšco dużo czasu, aby podšżyć w przyszłoœci w jego œlady.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL