Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sylwetki

Miasto klasy A budowane od podstaw

Robert Moritz, prezes Alty
materiały prasowe
Siewierz jest œwietnym miejscem do życia - mowi Robert Moritz, prezes Alty.

Rz: Kiedyœ lokowało się wsie „na surowym korzeniu", wy prowadzicie podobny projekt – tworzycie z deweloperami miasteczko na 120-ha działce w Siewierzu Jeziornej pod Katowicami. Skšd pomysł?

Robert Moritz, prezes Alty: Zanim wbiliœmy łopatę, bardzo dużo czasu spędziliœmy na uczeniu się i planowaniu. Odwiedziliœmy kilka nowoczeœnie zaprojektowanych miast, m.in. Poundbury w południowej Walii, założone jako jeden z projektów księcia Karola. Kolejnym wyzwaniem było dopasowanie teorii do rzeczywistoœci i terenu, którym dysponowaliœmy. Okazało się, że najlepszym sposobem sš specjalne warsztaty urbanistyczne charette, które angażujš nie tylko specjalistów, ale przede wszystkim lokalnych mieszkańców. Warsztaty pozwoliły nam przygotować dobry projekt, w którym wszystko jest blisko siebie – mieszkania, liczne tereny zielone, rynek, koœciół, szkoła, strefa handlu, usług i kultury. Wykorzystaliœmy także obecnoœć Zalewu Przeczycko-Siewierskiego i budujemy tam przystań z wypożyczalniš sprzętu wodnego

Kto ma tu mieszkać?

Siewierz jest œwietnym miejscem do życia. Jest nie tylko bardzo dobrze skomunikowany, ale też dysponował odpowiedniej wielkoœci terenem, na którym mogliœmy w pełni zrealizować nasze plany. W aglomeracji œlšskiej żyje dzisiaj około 4 mln ludzi. Wielu z nich szuka atrakcyjnej alternatywy dla aktualnego miejsca zamieszkania, od centrum Katowic dzieli nas mniej niż pół godziny drogi. Wraz z postępem projektu Siewierz stanie się bardzo atrakcyjnym miejscem pracy. I nie chodzi o to, że powstanie tu biurowiec klasy A, to Siewierz będzie miastem klasy A. Już dzisiaj przycišga zainteresowanie tych pracodawców, którzy rozumiejš, że najbardziej kreatywni pracownicy ceniš sobie dobrze zaprojektowanš i przyjaznš przestrzeń publicznš.

Na jakim etapie jest projekt?

Działkę kupiliœmy dziesięć lat temu, po warsztatach charette w 2010 r. został przyjęty miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla centralnej częœci terenu, w 2012 r. ruszyliœmy z budowš infrastruktury, a już rok póŸniej sprzedaliœmy pierwsze działki deweloperom.

90 ze 120 ha terenu przeznaczonych jest pod zabudowę. Aktualnie obszar 44 ha objęty jest planem miejscowym, z czego 35 ha umożliwia zabudowę. Na tych 35 ha może powstać szacunkowo około 100 tys. mkw. powierzchni mieszkaniowej i 35–40 tys. mkw. powierzchni komercyjnej.

W tej chwili około 50 tys. mkw. powierzchni mieszkalnej jest już sprzedanych lub objętych wstępnymi umowami sprzedaży. Współpracujemy z kilkoma deweloperami, m.in. z największym graczem na rynku, Murapolem. Mamy także list intencyjny na sprzedaż 4 ha terenu pod centrum handlowe, staramy się też o objęcie planem miejscowym pozostałej częœci terenu.

Deweloperom często zarzuca się, że interesuje ich tylko stawianie bloków, a infrastruktura to zadanie samorzšdu. Jak to wyglšda w Siewierzu?

Biznes deweloperów oparty jest na budowie i sprzedaży mieszkań, więc nie można się dziwić, że tutaj koncentrujš swoje zainteresowanie. Dziwić się trzeba tym z nich, którzy nie zauważajš, że dobrze zaprojektowana przestrzeń wokół bloków i dostęp do podstawowych w końcu usług, takich jak szkoła czy dobra komunikacja, podwyższa cenę mieszkań.

Żaden deweloper nie jest w stanie o te usługi zadbać bez współpracy z władzami miasta. Nie można jednak oczekiwać, że ktokolwiek wyręczy władze miasta i przejmie ich rolę oraz odpowiedzialnoœci za rozwój miasta. W Siewierzu udało się wypracować takie porozumienie, w którym każdy pełni swojš funkcję. Nam nie trzeba przypominać, że dobrze zaplanowane usługi publiczne przekładajš się na większe zainteresowanie potencjalnych mieszkańców. Dlatego już dzisiaj wiemy dokładnie, gdzie powstanie przedszkole, szkoła, parki i tereny rekreacyjne. Tereny pod drogi publiczne przekazujemy samorzšdowi bezpłatnie. Zarezerwowaliœmy nawet miejsce pod budowę koœcioła.

Jak przebiega współpraca z lokalnymi władzami?

Jesteœmy po prostu partnerami, choć na poczštku naszej współpracy pojawił się dystans. Trudno się dziwić, rzadko kiedy zgłasza się inwestor, który zapowiada budowę miasta w mieœcie – nowej dzielnicy na 10 tys. mieszkańców. Decydujšce było nasze podejœcie i sposób planowania inwestycji. Przełomowe było chyba zaproszenie przedstawicieli władz na warsztaty charette. To bowiem w istocie tydzień wspólnej pracy, w trakcie której łatwo można sprawdzić intencje każdej ze stron. Staramy się również prowadzić szerokie konsultacje zawsze wtedy, gdy musimy podjšć decyzje istotne z punktu widzenia obecnych i przyszłych mieszkańców Siewierza. Chcemy rozwijać ten dialog – pomogliœmy w zawišzaniu się pierwszego stowarzyszenia mieszkańców.

Ile mieszkańców liczy teraz Siewierz?

Szacujemy że na naszym terenie mieszka już prawie 200 osób.

CV

Robert Jacek Moritz prezesem giełdowej spółki Alta (d. TUP) jest od 2005 r. Ukończył Politechnikę Warszawskš. Alta przeszła transformację ze spółki transportowej do inwestycyjnej, od 2007 r. specjalizujšcej się w rewitalizacji i planowaniu przestrzennym obszarów miejskich. Moritz był jednym z uczestników organizowanej przez „Rzeczpospolitš" konferencji Real Estate Impactor.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL