Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sylwetki

Richard H. Thaler laureatem tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii

AFP
Tegorocznš nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii otrzymał Richard Thaler, profesor nauk behawioralnych i ekonomii na Uniwersytecie Chicagowskim.

Thaler jest jednym z pionierów tzw. ekonomii behawioralnej, której celem jest właœciwe okreœlenie procesów decyzyjnych aktorów życia gospodarczego. Badania behawiorystów, korzystajšce z dorobku psychologii, podważajš klasyczny model homo oeconomicus, czyli w pełni racjonalnego człowieka, którego jedynym celem jest maksymalizacja dochodów.

Czytaj także wywiad z Richardem Thalerem: Ekonomia z ludŸmi w roli głównej

To już kolejny laureat Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla – jak oficjalnie nazywa się to wyróżnienie – zajmujšcy się ekonomiš behawioralnš. W 2002 r. Komitet Noblowski nagrodził Daniela Kahnemanna, a w 2013 r. Roberta Shillera.

W sierpniu 2015 r. opublikowaliœmy na łamach „Parkietu” recenzję ksišżki Thalera „Misbehaving”, która stanowi historię rozwoju ekonomii behawioralnej. We wrzeœniu tamtego roku przeprowadziliœmy z autorem wywiad.

Przeczytaj też recenzję ksišżki tegorocznego Noblisty: Nieposłuszeństwo homo economicus

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL