Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Niemcy: Azyl już tylko dla wybranych?

AFP
Rzšd Niemiec zmierza do dalszego ograniczenia prawa azylu dla uchodŸców z Syrii, aby zapobiec łšczeniu rodzin

Po ultimatum premiera Bawarii postawionym Angeli Merkel, aby wymusiła na Austrii ograniczenie przepływu uchodŸców do Niemiec, i sporze w łonie koalicji na temat stref tranzytowych na południowej granicy Niemiec pomiędzy partnerami koalicji rozgorzał nowy spór. Tym razem chodzi już nie tylko o powstrzymanie codziennej fali uchodŸców do kraju, ale też o kilka milionów członków rodzin znajdujšcych się w Niemczech azylantów.

Jak ocenia „Süddeutsche Zeitung", w grę wchodzi do 3 milionów osób, które miałyby prawo skorzystać z prawa łšczenia rodzin i przybyć do przepełnionych uchodŸcami Niemiec w przyszłoœci. Taka perspektywa spędza wielu politykom sen z oczu.

Rok spokojnego życia

Szef niemieckiego MSW Thomas de Maiziere (CDU) zapowiedział już kolejnš zmianę procedury przyznawania azylu. Rzecz dotyczy osób, które szukajš w Niemczech schronienia przed skutkami działań wojennych, np. w Syrii. Otóż po przybyciu do Niemiec miałoby im przysługiwać ograniczone prawo pobytu na okres jednego roku, po którym to czasie władze miałyby dokonać oceny, czy zagrożenie wojnš w kraju pochodzenia uchodŸców jeszcze istnieje. Do tego czasu nie ma mowy o œcišganiu rodzin.

Co innego w przypadku uzyskania prawa azylu na podstawie zapisów w Konstytucji RFN mówišcych o osobach podlegajšcych przeœladowaniom w swym kraju, jak np. jezydzi mordowani przez dżihadystów z Państwa Islamskiego. Wtedy łšczenie rodzin wyglšda inaczej. Co do tego panowała w rzšdzie pełna zgoda. Spór powstał w chwili, gdy okazało się, że minister de Maiziere zaordynował znacznie bardziej dokładne niż do tej pory sprawdzanie, kto i z jakich powodów przybył do Niemiec z Syrii.

W paŸdzierniku tego roku na ponad 31 tys. rozpatrzonych wniosków o azyl złożonych przez uchodŸców z Syrii (15,5 tys. rozpatrzonych pozytywnie) ograniczone prawo pobytu przyznano jedynie w 81 przypadkach. Według niektórych ocen przy dokładnym sprawdzeniu, czy uchodŸcy szukajš schronienia przed bombami czy przed siepaczami sił rzšdowych w Syrii, co zagraża ich życiu i zdrowiu w sposób bezpoœredni i osobisty, okazać by się mogło, że proporcje te ulegnš odwróceniu. Przeciwko takiemu rozwišzaniu gwałtownie zaoponowała SPD, uznajšc, że rozszerzenie tej procedury byłoby głęboko niemoralne i mogłoby być przejawem dyskryminacji niektórych grup uchodŸców z Syrii. Doszło do gróŸb wycofania się SPD z osišgniętego z wielkim trudem kilka dni temu porozumienia trzech partnerów koalicji w sprawie przyœpieszenia procedury azylowej i organizacji kilku wielkich centrów dla uchodŸców w Niemczech, gdzie musieliby się poddawać procedurze rejestracji.

Merkel traci

– Nikt nie oczekuje od Merkel, że opanuje kryzys uchodŸców, ale wszyscy oczekujš, że panuje nad swym rzšdem – pisze „Der Spiegel". Ponad połowa obywateli jest już zdania, że będzie panować kanclerz nie daje sobie rady z kryzysem. Spadajš notowania CDU, lecz rosnš skrajnie prawicowej Alternatywy dla Niemiec (AfD), okreœlanej niekiedy jako nowa forma neonazistowskiej NPD. Zdziwienie wywołujš w Niemczech wysokie oceny pani Merkel za granicš.

Niedawno magazyn „Forbes" uznał, że Angela Merkel jest najpotężniejszym szefem rzšdu na œwiecie. „The Economist" nazwał właœnie Angelę Merkel „nieodzownš Europejkš", argumentujšc, że bez jej działań kryzys uchodŸców zaostrzyłby się. – Takie oceny nie mogš dziwić na łamach tygodnika o wyraŸnym proeuropejskim profilu, który pisze w ten sposób o kanclerz, aby jš wzmocnić w chwili, gdy traci popularnoœć – skomentował ocenę „The Economist" dziennik „Die Welt".

– Obywatele uważajš, że trzeba pomagać ofiarom wojny, ale sprzeciwiajš się napływowi rodzin azylantów znajdujšcych się już w Niemczech. Sš tymczasem za rozwišzaniem europejskim, tzn. za przyjęciem uchodŸców przez inne kraje UE, co pozwoli zredukować napór na Niemcy – tłumaczy „Rz" prof. Klaus Schroeder, politolog z Wolnego Uniwersytetu w Berlinie.

Berlin nie zamierza rezygnować z domagania się europejskiej solidarnoœci w sprawie uchodŸców. Na ten temat obradowali w poniedziałek w Brukseli szefowie MSW państw unijnych bez udziału przedstawiciela Polski.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL