Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Rosja: Cerkiew ostojš suwerenności

Patriarcha Cyryl i prezydent Putin zachowujš pozory dobrej współpracy
AFP
Dyskredytowanie Cerkwi ma być uznane za ingerencję w wewnętrzne sprawy kraju.

Atak na prawosławie jest jednym z najważniejszych spoœród dziewięciu rodzajów zagrożeń suwerennoœci Rosji, uważajš senatorowie z Rady Federacji. Większym niż „stymulowanie protestów i wcišganie do nich młodzieży" czy „ingerencja w wybory na szczeblu centralnym i regionalnym".

Przed Senatem wystšpili autorzy raportu na temat „zagranicznej ingerencji w wewnętrzne sprawy Rosji" z powołanej latem „tymczasowej komisji ds. ochrony suwerennoœci państwowej i zapobieganiu interwencji w wewnętrzne sprawy Federacji Rosyjskiej".

– Media i organizacje pozarzšdowe sš groŸniejsze dla kraju niż dżihadyœci – podsumowali przemówienie senatora Andrieja Klimowa publicyœci niezależnego „Jeżedniewnogo żurnału".

CIA i Pentagon

– Komisja jest w posiadaniu danych œwiadczšcych o tym, że najwięcej prób bezprawnego wpływania na rosyjskš politykę podejmowanych jest przez władze USA, przy czym chodzi zarówno o Kongres, jak i rzšd USA, w tym takie resorty jak Departament Stanu, CIA i Pentagon – zapewniał szef „tymczasowej komisji" Klimow.

Zapowiedział też podjęcie prac nad odpowiedniš ustawš. Może ona przybrać formę listy organizacji pozarzšdowych, mediów i osób fizycznych, które „stanowiš zagrożenie". – Brak jest na przykład regulacji w sprawie osób fizycznych, co bezczelnie wykorzystujš ci, którzy próbujš z zewnštrz wtršcać się w wewnętrzne sprawy – tłumaczył senator. Na razie jego propozycje obejmujš m.in. zakaz uczestniczenia w pracy komitetów wyborczych czy zakaz wynajmowania zagranicznych firm konsultingowych do pomocy w wyborach dla osób posiadajšcych podwójne obywatelstwo (lub obywateli rosyjskich majšcych pozwolenie na stały pobyt w innych krajach) .

Wiara i polityka

– Z zagranicy próbujš nam narzucić nawet kandydatów na jeszcze nieogłoszone prezydenckie wybory! – wołał Klimow z trybuny. Chodzi o apel Rady Europy o dopuszczenia do nich opozycjonisty Aleksieja Nawalnego.

W odpowiedzi Senat chce wprowadzić pojęcie „stosunków o specjalnym charakterze" z krajami, które „wyraŸnie ingerujš w wewnętrzne sprawy Rosji".

Ustawodawcze inicjatywy „tymczasowej komisji" przyjęto w Moskwie jako zapowiedŸ zaostrzenia kursu polityki wewnętrznej przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi. Wszystkich jednak zdziwiło umieszczenie wœród zagrożeń dla suwerennoœci „dyskredytowania Cerkwi Prawosławnej". W rosyjskim ustawodawstwie istnieje co prawda pojęcie „religii tradycyjnych" (zalicza się do nich prawosławie, islam, buddyzm i judaizm, a nie zalicza m.in. katolicyzm). Ale dotychczas rosyjskie władze unikały formalnego uznania prawosławia za najważniejszš z nich.

– To rezultat realizacji marzeń o politycznie aktywnej Cerkwi – powiedział „Rzeczpospolitej" protodiakon Andriej Kurajew, prawosławny teolog i publicysta o senackiej inicjatywie. Przy czym sš to marzenia zarówno częœci œwieckich elit władzy, jak i częœci duchowieństwa moskiewskiego patriarchatu. Według Kurajewa od pięciu lat patriarcha Cyryl szuka oparcia wœród częœci wiernych o konserwatywnych poglšdach. A ci chcieliby uzyskać bezpoœredni wpływ na politykę państwa.

Cyryl i Kliment

Kreml, szykujšc się do wyborów prezydenckich poszukuje sojuszników, którzy mogliby jeszcze podwyższyć popularnoœć prezydenta. Jednak częœć politologów współpracujšcych z władzami uważa, że patriarcha Cyryl przeciwnie – obniża jš z powodu własnej, rosnšcej niepopularnoœci (spowodowanej m.in. zarzutami o prowadzenie rozrzutnego trybu życia).

– Po Moskwie kršżš plotki, że Kreml chciałby zastšpić Cyryla. Władze szczególnie denerwuje skromny tryb życia papieża Franciszka i porównywanie go z patriarchš – powiedział „Rzeczpospolitej" jeden z moskiewskich publicystów. Wœród najbardziej prawdopodobnych następców wymieniany jest arcybiskup Kaługi Kliment.

Jednak Władimir Putin do tej pory publicznie nie zadeklarował nawet, że chce kandydować w wyborach. – To przecišganie nie przeszkadza mu w prowadzeniu kampanii wyborczej, która już się zaczęła. Putina nic też w niej nie ogranicza – uważa były doradca prezydenta Jelcyna Gieorgij Satarow. Częœć ekspertów jest zdania, że prezydent oficjalnie ogłosi o kandydowaniu w wyborach podczas dorocznego orędzia przed Zgromadzeniem Federalnym, pod koniec roku. Do tego czasu prawdopodobnie rozstrzygnie się też los patriarchy Cyryla.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL