Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

W Rosji Lenin wiecznie żywy i lubiany

Fotolia
Od dziesięciu lat roœnie liczba Rosjan uważajšcych, że były wódz rewolucji odegrał pozytywnš rolę w historii ich kraju i całej ludzkoœci.

W cišgu 10 lat liczba takich osób wzrosła o jednš trzeciš, wynika z badań prowadzonych przez niezależny oœrodek socjologiczny Centrum Lewady.

Ale niewiele więcej niż 1/3 pytanych chce, by trup Lenina pozostał w mauzoleum, w centrum Moskwy. Ponad połowa chciałaby, by został wreszcie pochowany, przy czym zwolennicy wywiezienia Lenina z placu Czerwonego dzielš się na prawie równe częœci. Niewielka większoœć chciałaby przenieœć go kilka metrów dalej i pochować pod murem kremlowskim. Znajduje się tam już cmentarz, gdzie leży m.in. Józef Stalin (jego szczštki zostały wyniesione w 1961 roku z mauzoleum, gdzie leżał razem z Leninem).

Druga częœć uważa, że wodza rewolucji należałoby zawieŸć do Petersburga (który do 1991 roku nazywał się Leningradem) i tam pochować na Cmentarzu Wołkowskim, gdzie już leży matka i siostra Lenina.

– Ludzie częœciej jednak mówiš o pochowaniu Lenina pod kremlowskim murem, gdyż to odpowiada ich poglšdom o jego roli. A uważajš, że odegrał ogromnš i taki pochówek symbolicznie podkreœlałby jš – powiedział zastępca szefa Centrum Aleksandr Grażdankin.

Prawdopodobnie dlatego aż 79 proc. respondentów sprzeciwia się usuwaniu w Rosji pomników Lenina, a jednie 14 proc. chciałoby, by spotkał je taki los jak na sšsiedniej Ukrainie. Tam natomiast do grudnia 2016 roku zburzono 1320 pomników wodza rewolucji (i jeszcze ponad 1060 upamiętniajšcych innych komunistów). W samej Rosji nikt, nawet władze, nie wie, ile ich jest w całym kraju. Szacunki mówiš o kilkudziesięciu tysišcach. Samych ulic jego imienia jest ponad 9200.

Jednym z moskiewskich pomników była statua stojšca na ulicy Klimaszkina, w pobliżu polskiej ambasady. Jednak w czerwcu ubiegłego roku Lenin runšł, przewrócony silnym wiatrem.

W Rosji cały czas pomniki Lenina sš chronione jako zabytki, a za ich uszkodzenie grozi kara. Policja do dziœ szuka sprawców pomalowania jednego z nich, stojšcego w Czelabińsku na Syberii, kolorami ukraińskiej flagi (niebieski i żółty). Podobnie w Jarosławlu (niedaleko od Moskwy), gdzie pomnikowemu Leninowi pomalowano usta na czerwono.

Z badań Centrum Lewady wynika, że nadal prawie 1 Rosjan uważa, iż Lenin „wyprowadził kraj na drogę postępu i sprawiedliwoœci", kolejna 1 – że „pamięć o nim zostanie zachowana, ale nikt już nie pójdzie jego drogš".

Pozytywnie ocenia historycznš rolę Lenina ponad połowa Rosjan i liczba ich cały czas roœnie od dziesięciu lat. Ale prawie co trzeci uważa, że „za 40–50 lat nikt o nim nie będzie pamiętał, poza historykami".

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL