Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Konferencja w Monachium: NATO i Rosja według USA

Konferencja Bezpieczeństwa w Monachium zgromadziła w tym roku 25 szefów państw i rzšdów
PAP/EPA
W Monachium odbyła się dyskusja o stanie, w jakim znajduje się Zachód. W kontekœcie działań Rosji.

W miesišc po inauguracji Donalda Trumpa na monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa oczekiwano, że jego wysłannik wiceprezydent Mike Pence wyjaœni, czego spodziewać się po nowej administracji USA. Pence nikogo nie zaskoczył, ale pewne rzeczy wyjaœnił. Zwłaszcza w sprawie budzšcej ostatnio sporo kontrowersji oceny NATO przez nowego prezydenta, jak i relacji USA z Rosjš.

Sojusz musi kosztować

– Prezydent USA jest wierny sojuszowi transatlantyckiemu – podkreœlał Pence, dodajšc, że Donald Trump oczekuje od sojuszników, że będš wypełniali swe zobowišzania. Zapewniał, że nie ma mowy o kwestionowaniu postanowień art. 5 traktatu północnoatlantyckiego, czyli solidarnej obrony w sytuacji zagrożenia każdego państwa. Równoczeœnie jednak przypomniał o art. 3, w którym państwa zobowišzujš się do utrzymywania swej indywidualnej i zbiorowej zdolnoœci do odparcia zbrojnej napaœci. Innymi słowy, do solidarnego ponoszenia kosztów obrony sojuszu. Mówił też, że prócz USA jedynie cztery państwa sojuszu przeznaczajš na obronę co najmniej 2 proc. PKB. Jest wœród nich Polska, ale nie ma drugiego po USA największego pod względem gospodarczym i demograficznym państwa członkowskiego, jakim sš Niemcy.

Antycypujšc te słowa, występujšca w sobotę przed amerykańskim wiceprezydentem kanclerz Angela Merkel zapewniała, że Niemcy osišgnš poziom 2 proc. za dziesięć lat, liczšc od zobowišzania podjętego w 2014 roku na szczycie sojuszu w Walli. Obecne wydatki Niemiec to zaledwie 1,19 proc. PKB. Dla Waszyngtonu wydaje się to okresem zbyt odległym. – Nie może być tak, że nawet jeden sojusznik się wyłamuje – mówił Pence.

– Słowa wiceprezydenta Pence'a w sprawie NATO, jak i Ukrainy rozbudzajš nadzieję, że amerykańska polityka zagraniczna będzie jednak przewidywalna, chociaż wszystko zależy od przyszłych ocen samego prezydenta Trumpa – ocenia dla „Rzeczpospolitej" Kai -Olaf Lang, ekspert

Mińsk to przeszłoœć

– Będziemy rozliczać Rosję z działań na Ukrainie, nawet jeżeli istnieje wspólna przestrzeń współpracy rosyjsko-amerykańskiej w innych obszarach – mówił Mike Pence. Nie odniósł się jednak bezpoœrednio do Krymu, którego zwrot przez Rosję miałby być warunkiem współpracy amerykańsko-rosyjskiej, jak interpretowano tweet Donalda Trumpa sprzed kilku dni.

Zdecydowanie więcej o Rosji mówiła w sobotę kanclerz Angela Merkel.

– Nie udało się ułożyć relacji z Moskwš po okresie zimnej wojny. Nadal nie mamy stabilnych relacji – przyznała szefowa niemieckiego rzšdu. Podstawowš przyczynš jest nieposzanowanie przez Rosję integralnoœci terytorialnej Ukrainy. Podobnie jak Pence nie kryła nadziei na zbliżenie z Rosjš. Mogłoby to nastšpić w ramach Rady Rosja – NATO.

Nie miał nic przeciwko temu szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow, uznajšc jednoczeœnie NATO za relikt zimnej wojny. Dialog z sojuszem miałby się toczyć na zupełnie innych zasadach niż w przeszłoœci.

– Mam nadzieję, że œwiat opowie się za ustanowieniem postzachodniego porzšdku, w którym respektowana będzie suwerennoœć każdego państwa – oœwiadczył Ławrow. Odpowiadajšc na pytania, oskarżał Zachód o przedstawianie nieprawdziwego obrazu wydarzeń na Ukrainie. Zdaniem Ławrowa to Kijów nie przestrzega mińskich porozumień pokojowych, a nie Moskwa. Na ich wprowadzenie w życie nalega jednak nadal Zachód.

– Nie mamy żadnego innego instrumentu – mówiła w Monachium kanclerz Merkel.

OdpowiedŸ z Moskwy nadeszła w sobotę wieczór w postaci rozporzšdzenia Władimira Putina. Na jego podstawie Rosja uznaje dokumenty oraz paszporty wydawane przez separatystów ukraińskich z Ługańska i Doniecka.

– Oznacza to, że Moskwa wycofuje się z procesu mińskiego – skomentował tę decyzję Ołeksandr Turczynow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa w Kijowie.

– Zachód może porozumieć się jedynie z Rosjš. Na razie to niemożliwe, ale wszystko wskazuje, że wkrótce dialog zostanie nawišzany – przekonuje „Rzeczpospolitš" Siergiej Markow, były doradca Putina. W jego opinii USA nie wypracowały jeszcze założeń polityki zagranicznej, co było widać po przemówieniu Mike'a Pence'a w Monachium.

– Jest już jasne, że Rosja nie będzie miała łatwego życia z nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych, o czym œwiadczy podkreœlenie znaczenia NATO i znaczenia mińskich porozumień pokojowych – mówi Kai-Olaf Lang.

Duda wierzy w Trumpa

Obecny w Monachium prezydent Andrzej Duda wyraził przekonanie, że Donald Trump będzie prowadził politykę „wyważonš, takš, jakš polityka amerykańska przez dziesięciolecia była". Podkreœlił, że USA sš postrzegane jako „strażnik ładu i porzšdku na œwiecie, który w sposób poważny traktuje swoich sojuszników".

– Jednym z krajów, które będš podlegać pewnej presji, będzie pana kraj – ostrzegł polskiego prezydenta senator John McCaine w czasie ich rozmowy.

Nie wiadomo, co miał na myœli. Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta spekulował w Radiu Zet, że może chodzić o pewne naciski czy zagrożenia ze strony Rosji. Nie brak opinii, że Polskę dotknšć mogš w bolesny sposób konsekwencje możliwego porozumienia rosyjsko-amerykańskiego.

Nieprzyjemnym zgrzytem był spór w czasie jednego z paneli dyskusyjnych szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego z wiceszefem Komisji UE Fransem Timmermansem. Poszło o Trybunał Konstytucyjny.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL