Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Holandia: Dymisja za kłamstwo o Putinie

AFP
Minister spraw zagranicznych Holandii musiał ustšpić ze stanowiska za nieprawdziwš opowieœć o rosyjskim prezydencie.

– Żyjemy w kraju, w którym prawda ma znaczenie – wyjaœnił Halbe Zijlstra powód swojej dymisji.

W maju 2016 roku przyszły minister był na zjeŸdzie swojej Partii Ludowej na rzecz Wolnoœci i Demokracji. Powiedział wtedy, że dziesięć lat wczeœniej uczestniczył w spotkaniu z Władimirem Putinem w jego rezydencji. Tam miał usłyszeć, jak rosyjski prezydent opowiada o idei „Wielkiej Rosji", która miałaby się składać z Rosji, Białorusi, Ukrainy i państw bałtyckich.

– Dokładnie słyszałem odpowiedŸ Putina na pytanie, co on rozumie pod pojęciem Wielkiej Rosji – mówił wtedy.

Jesieniš ubiegłego roku Zijlstra został mianowany szefem MSZ w koalicyjnym rzšdzie Marka Ruttego. Propagandyœci zatrudnieni przez ministra rozpowszechniali w mediach historię spotkania Zijlstra z Putinem, próbujšc odeprzeć zarzut, że nie ma on odpowiedniego doœwiadczenia. Akcja zgubiła w końcu ministra i omal nie stała się końcem z trudem powołanego czteropartyjnego, koalicyjnego rzšdu.

Gdy dziennikarze zaczęli wszystko sprawdzać, Zijlstra w końcu przyznał się, że nie był osobiœcie na spotkaniu z Putinem, ale „słyszał to od osoby, która tam była". Przyszły minister w tym czasie pracował w brytyjsko-holenderskim koncernie Shell. Rzeczywiœcie, pojechał do Rosji w 2006 roku, ale w czasie, gdy jego przełożeni rozmawiali z rosyjskim przywódcš, stał za drzwiami. Zijlstra odmawiał ujawnienia Ÿródła swych informacji, aż były dyrektor wykonawczy Shella Jeroen van der Veer sam się przyznał. Zapewniał jednak, że minister „Ÿle zrozumiał" – Putin „mówił o Wielkiej Rosji wyłšcznie w kontekœcie historycznym".

Parlament przyjšł rezygnację Zijlstry dzień przed jego spotkaniem z szefem rosyjskiego MSZ Siergiejem Ławrowem, na którym po raz kolejny Holendrzy chcieli rozmawiać o œledztwie w sprawie zestrzelenia nad Ukrainš w lipcu 2014 roku malezyjskiego samolotu pasażerskiego. Większoœć jego pasażerów była obywatelami Holandii, obecnie wszystko wskazuje na to, że zestrzelili ich rosyjscy żołnierze, ale Moskwa kategorycznie odrzuca oskarżenia.

„Holenderscy politycy bez przerwy rzucajš takie gołosłowne zarzuty" – oœwiadczyła rosyjska ambasada w Hadze o wypowiedziach ministra. W Moskwie teraz oczekujš, że Holandia złoży oficjalne przeprosiny na ręce Ławrowa. Nie przewidujš też kontynuowania rozmów o zestrzelonym samolocie.

– Jeœli patrzycie na rosyjskš politykę w cišgu ostatnich 10–15 lat, musicie potwierdzić, że to polityka ekspansji – powiedział jednak premier Rutte na zakończenie głosowań, wspominajšc aneksję Krymu i wojnę na wschodniej Ukrainie.

Publicznie Putin nigdy nie nawoływał do anektowania Ukrainy, Białorusi i państw bałtyckich. Ale w czasie swojej ostatnie „konferencji prasowej z narodem" (w grudniu ubiegłego roku) zauważył, że nie należy do ludzi, „którzy uważajš, iż Ukraińcy i Rosjanie powinni żyć w osobnym państwie".

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL