Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

„Marzyciele” powodem kłótni w Waszyngtonie

Nancy Pelosi
AFP
Drugi w tym roku paraliż rzšdu amerykańskiego trwał zaledwie kilka godzin. Jednak zakończona już debata budżetowa była bardzo burzliwa i trwała aż 11 miesięcy.

— Korespondencja z Nowego Jorku

Dwupartyjna umowa budżetowa przewiduje większe o ponad 300 mld dol. fundusze na cele wojskowe i cywilne oraz kończy wprowadzone w 2011 r. ostre limity wydatków zwišzane z deficytem. Przewiduje m.in. fundusze na pomoc ofiarom huraganów i pożarów, które w zeszłym roku dotknęły miliony mieszkańców USA, czy też na walkę z panoszšcš się w kraju epidemiš opioidowš.

Żadna ze stron nie dostała wszystkiego, co chciała, ale udało nam się osišgnšć dwupartyjny kompromis, dzięki któremu Amerykanie majš zapewnione bezpieczeństwo i opiekę – powiedział przewodniczšcy większoœci w Kongresie Paul Ryan.

Porozumienie w sprawie budżetu na 2018 r. rodziło się w bólach praktycznie od momentu, gdy w marcu ubiegłego roku prezydent Donald Trump przedstawił swój projekt wydatków. Ustawodawcy w Waszyngtonie przez prawie rok nie mogli znaleŸć kompromisu, a jednym z najbardziej kontrowersyjnych problemów były sprawy imigracyjne: budowa muru na granicy z Meksykiem i legalizacja młodych nieudokumentowanych imigrantów zwanych „dreamers" („marzyciele").

Prezydent Donald Trump, realizujšc swoje obietnice wyborcze, proponował znaczne zwiększenie wydatków na cele wojskowe oraz nie mniejsze cięcia funduszy na administrację rzšdowš, programy dla uboższych Amerykanów i opiekę zdrowotnš. Jego projekt budżetowy, który nazwał „Nowš podstawš wielkoœci Ameryki", zakładał przeznaczenie 2,6 mld na ochronę granic, w tym budowę muru.

6 wrzeœnia Donald Trump odrzucił dwupartyjne porozumienie zwiększenia limitu zadłużenia i przedłużył finansowanie rzšdu do połowy grudnia. Powiedział jednak demokratycznym ustawodawcom, że chce pomóc „dreamersom". – Zależy na tym Chuckowi i Nancy. Mnie też – powiedział prezydent, odnoszšc się do czołowych demokratów w Senacie i Kongresie: Chucka Schumera i Nancy Pelosi.

Oboje wyszli z Białego Domu zadowoleni, oœwiadczajšc, iż doszli do porozumienia z prezydentem.

Nie spodobało się to jednak kręgom konserwatywnym, które skrytykowały Trumpa za „zgodę na amnestię dla imigrantów". W rezultacie Donald Trump napisał na swoim Twitterze: „nie ma porozumienia w sprawie DACA [program tymczasowo legalizujšcy status ťdreamersówŤ] bez wzmocnienia bezpieczeństwa granic, w tym zbudowania muru".

Nowy rok fiskalny, który rozpoczšł się 1 paŸdziernika, amerykański rzšd zaczšł na prowizorycznych warunkach i założeniach budżetowych z poprzedniego roku. W grudniu i styczniu ustawodawcy zatwierdzali kolejne porcje finansowania działalnoœci rzšdowej, ale nie było porozumienia w sprawach imigracyjnych. Gdy 19 stycznia br. grupa demokratycznych i republikańskich ustawodawców pod przywództwem Schumera nie zgodziła się na zatwierdzenie krótkoterminowego planu wydatków bez ustawy o ochronie „dreamers", doszło do trzydniowego paraliżu rzšdu.

25 stycznia prezydent zaproponował ustawę, która otwierałaby œcieżkę do legalizacji pobytu dla 1,8 mln „marzycieli" w zamian za 25 mld dol. na mur na granicy z Meksykiem oraz znaczne ograniczenie legalnej imigracji. Prezydent uznał swoje warunki za „niezwykle hojne", ale innego zdania byli demokraci, niektórzy republikanie oraz działacze imigracyjni.

W ubiegłym tygodniu Donald Trump zaskoczył jednak ustawodawców, twierdzšc, że woli kolejny paraliż rzšdu niż ugodę w sprawach imigracyjnych. Paraliż więc nastšpił. W końcu jednak ustawodawcy dogadali się co do długoterminowego planu wydatków rzšdowych.

Nadal niezałatwiona pozostaje kwestia „dreamersów", w tym tych 800 tys., którzy korzystali z zawieszonego przez Trumpa programu DACA (dajšcego im tymczasowš ochronę przed deportacjš oraz prawo do pracy w USA). Demokraci obawiajš się, że po podpisaniu porozumienia budżetowego nie będš mieli już czym zmusić republikańskich ustawodawców do ustępstw w tej kwestii. Zapowiadajš jednak dalsze działanie. – Walka o ochronę „dreamersów" jeszcze się nie skończyła – powiedziała przewodniczšca mniejszoœci w Kongresie Nancy Pelosi.   

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL