Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Belgijscy zakonnicy odmawiajš papieżowi

Fotolia
Belgijski zakon Braci Miłosierdzia odmówił wykonania polecenia papieża Franciszka i nadal w prowadzonych przez siebie placówkach będzie zezwalał na przeprowadzanie eutanazji.

Belgijski zakon prowadzi w Belgii sieć szpitali psychiatrycznych, w którym pod opiekš pozostaje około 5 tysięcy psychicznie chorych pacjentów.

W ubiegłym roku kilkoro z nich poprosiło o możliwoœć poddania ich eutanazji. Po dokładnym przeanalizowaniu przypadków wydano zgodę na eutanazję dwóch osób. W tym celu zostały one przewiezione do innych oœrodków.

W maju zarzšd szpitali prowadzonych przez Braci Miłosierdzia, w większoœci złożony z osób spoza Koœcioła, zdecydował, że w pięciu z piętnastu szpitali będzie można przeprowadzić eutanazję na życzenie pacjenta.

Mieszczšca się w Watykanie kuria zakonu, po bezskutecznym żšdaniu zaprzestania tych praktyk, zwróciła się do papieża, by ten kategorycznie zareagował.

Papież postawił belgijskim Braciom Miłosierdzia ultimatum: nakazał zaprzestania wykonywania eutanazji, a ponadto każdy z zakonników musiał złożyć pisemne oœwiadczenie, że zgadza się z nauczaniem Koœcioła o ochronie życia ludzkiego od poczęcia do chwili naturalnej œmierci.

Za niewykonanie tego polecenia Braciom grozi nawet wykluczenie z Koœcioła.

Belgijscy zakonnicy odmówili wykonania żšdania papieża. W oœwiadczeniu z 12 sierpnia napisano, że zakon będzie kontynuował swojš praktykę względem osób cierpišcych, których życzeniem będzie poddanie się eutanazji. Bracia napisali, że sš przekonani, iż ich poczynania sš zgodne z nauczaniem Koœcioła, mimo zawartego w nim nakazu bezwzględnej ochrony życia ludzkiego.

Przeor Braci Miłosierdzia, Rene Stockman, zapowiedział, że będzie się starał usunšć spod szyldu zakonu te placówki, które będš dopuszczały eutanazję. 

Deon.pl

 

 

ródło: Deon.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL