Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Amerykanie, nie mordujcie żyraf!

Fotolia
Obrońcy przyrody złożyli formalny wniosek do amerykańskiej agencji rzšdowej, by USA wprowadziły prawo chronišce żyrafy. To głównie amerykańscy obywatele przyczyniajš się do "cichego wymierania" tego gatunku.

Organizacje walczšce o ochronę ginšcych gatunków wystosowały formalnš petycję do United States Fish and Wildlife Service, agencji rzšdu federalnego Stanów Zjednoczonych, której zadaniem jest ochrona oraz zarzšdzanie faunš.

Obrońcy przyrody żadajš, aby Stany Zjednoczone spowodowały wpisanie żyraf na listę ginšcych gatunków dzikich zwierzšt.

Ekolodzy podkreœlajš, że ich apel spowodowany jest faktem, iż to właœnie Amerykanie przodujš w zakupie i imporcie do USA "pamištek" wykonanych ze skóry i koœci żyraf. Według danych pochodzšcych od służb granicznych podczas ostatniej dekady Amerykanie wwieŸli do USA 21 402 rzeŸby lub posšżki wykonane z żyrafich koœci, ponad 3 tysišce fragmentów skór tych zwierzšt i 3744 inne "pamištki". Szacuje się, że aby wyprodukować te trofea, musiało zginšć co najmniej 3700 żyraf.

Obrońcy zwierzšt alarmujš, że większoœć organizacji pochyla się nad losem mordowanych w Afryce słoni, nosorożców czy lwów, a okazuje się, że na tym kontynencie obecnie jest mniej żyraf niż słoni - w Afryce subsaharyjskiej żyje ich zaledwie 9700.  Oznacza to, że od 1985 roku populacja żyraf spadła w Afryce o 40 procent.

Dodatkowo te najwyższe ssaki œwiata zagrożone sš nie tylko przez myœliwskie zapędy ludzi. Zagrażajš im także tworzone przez człowieka linie energetyczne, które na obszarach zamieszkiwanych przez te zwierzęta stanowiš dla nich œmiertelne zagrożenie.

Obrońcy żyraf apelujš, aby każdy Amerykanin, który przywozi do USA jakšœ "pamištkę" pochodzšcš z ciała żyrafy, musiał udowodnić, że zdobywajšc to trofeum pomagał w ten sposób utrzymać gatunek.

 

 

 

ródło: theguardian.com

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL